Toimitusketju - Vastuullisia hankintoja Euroopasta

Vastuullisia hankintoja Euroopasta

Toimitusketju, hankinnat ja kuljetukset 

Puu on kaikkien tuotteidemme pääraaka-aine. Konsernin puuhankinnasta vastaa siihen erikoistunut Metsä Forest. Teemme tiivistä yhteistyötä puuntoimittajien ja korjuuyrittäjien kanssa ja edistämme kestävää metsätaloutta sidosryhmäyhteistyöllä ja koulutuksin.

Puun lisäksi hankimme keskitetysti mm. kuituja, kemikaaleja ja muita materiaaleja sekä koneita, tarvikkeita ja palveluita. Metsä Groupin ulkoiset ostot ovat vuosittain noin kolme miljardia euroa. Hankimme paikallisesti aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi 2020 vuonna 85 % hankinnoistamme oli maista, joissa meillä on tuotantolaitoksia. Suurin osa hankinnoistamme tehdään Euroopasta.

Vastuullisuutta arvoketjussa

Tavoitteemme on varmistaa toimitusketjun vastuullisuus vuoteen 2030 mennessä. Toimimme yhteistyössä toimittajien kanssa, joiden toiminnan luotettavuus, eettiset ja ympäristölliset periaatteet ja laatu ovat linjassa arvojemme kanssa.

Metsä Groupin kaikkien tavaran- ja palveluntoimittajien on sitouduttava toimittajien eettisiin ohjeisiin. Näin pyritään hallitsemaan ja minimoimaan esimerkiksi korruption, lapsityövoiman käytön tai ihmisoikeusloukkauksen riskiä.

Jatkuvan parantamisen periaate ohjaa myös yhteistyötä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa. Kestävän kehityksen kriteerit ovat osa säännöllisesti tekemiämme toimittajien auditointeja. 

Kansainvälisiä kuljetuksia 

Metsä Groupin tuotteita kuljetetaan noin 120 maahan maanteitse, merikuljetuksina ja kiskoilla. Tämä edellyttää monipuolista logistiikkapalveluverkostoa. Kumppaneinamme on yli 1 000 pääasiassa Euroopassa toimivaa logistiikkapalveluiden tarjoajaa. Tätä kautta olemme merkittävä välillinen työllistäjä.

Raaka-aineista puuta kuljetetaan eniten. Muita merkittäviä kuljetettavia tuoteryhmiä ovat sellun- ja paperinvalmistuksessa käytettävät kemikaalit ja täyteaineet, pigmentit sekä valmiit puu-, kartonki- ja paperituotteet.            

Kuljetusten haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään tehokkaalla reittisuunnittelulla, minimoimalla kuljetusmatkoja ja parantamalla toimintamalleja ja -ohjeita. Tuotteet kuljetetaan niin isoissa yksiköissä kuin mahdollista kuljetusvälineet mahdollisimman täyteen lastattuina. Tämä alentaa sekä kuljetuskustannuksia että yksikkökohtaisia päästöjä.