Metsä Group tuntee aina hankkimansa puun alkuperän.

Tunnemme hankkimamme puun alkuperän

​​​​​

Puun alkuperä jäljitettävissä pohjoisiin metsiin

Metsä Group hankkii kaiken puuraaka-aineensa kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä. Uusiutuvasta puuraaka-aineesta 80 % hankittiin vuonna 2021 Suomesta. 

Kolme neljäsosaa Suomesta hankkimastamme puusta tulee Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten yksityisomisteisista metsistä, minne uusiutuva raaka-aine on jäljitettävissä. Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Group myös omistaa tai vuokraa jonkin verran metsää. Katso tarkat tiedot englanninkielisiltä sivuiltamme.

Puunhankinta maittain vuonna 2021

​Suomi​Baltian maat​Venäjä​Ruotsi
​80 %​7 %​6 %​ 7 %

 

Tunnemme puun alkuperän ja varmistamme sen laillisuuden sekä toimitusketjun hyväksyttävyyden ja kestävyyden – riippumatta siitä, onko puu peräisin sertifioiduista vai sertifioimattomista metsistä. Metsä Groupissa käytössä olevat puun alkuperän hallintajärjestelmät (Chain of Custody) mahdollistavat hankittavan puun alkuperän ja logistiikkaketjun seuraamisen läpi koko arvoketjun aina metsään saakka. Alkuperäseurannalla todennetaan käytetyn puuraaka-aineen reitti lopputuotteeseen asti.

Values guide Metsä Group's operations 
 

Puun alkuperä tunnetaan kaikissa hankintamaissa

Metsä Group on käyttänyt digitaalisia karttoja puun alkuperän seurantaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi konsernilla on kolmansien osapuolten varmistamat, koko puunhankinnan kattavat alkuperäketjun hallintajärjestelmän sertifikaatit.

Varmistamme puun alkuperän ja kestävän metsänhoidon samoilla periaatteilla kaikissa hankintamaissamme. Sisäiset auditoinnit ja puun alkuperän hallintajärjestelmä kattavat puuntoimittajan tai hakkuu-urakoitsijan toiminnan sekä varmistavat puun alkuperän, luontoarvojen säilymisen. Samalla käsitellään laajasti myös muita kestävään kehitykseen, henkilöstön hyvinvointiin, työoloihin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Metsä Group edellyttää myös puuntoimittajien ja urakoitsijoiden sitoutuvan sopimuksissaan kestävän kehityksen periaatteisiin, jotka alkavat toimitusketjun alkupäästä ja koskevat myös toimitukseen mahdollisesti osallistuvien aliurakoitsijoiden toimintaa.

 

 
                                  

Vastuullinen alkuperä  varmistetaan puuta hankittaessa monin tavoin

Klikkaa kuvia lukeaksesi lisää.

                                  
Sulje

Metsän uudistaminen 

 • Metsän kasvun turvaaminen
 • Metsässä työskentelevien työolot
 • Alueen luontaiset puulajit
 • Siementen alkuperä; ei GMO-muunneltuja siemeniä
 • Laillisuuden varmistaminen

Valvonta 

 • Metsä Groupin omat auditoinnit
 • Kolmannen tahon tekemät metsäsertifiointiauditoinnit 
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit
 • Viranomaistarkastukset
Sulje

​Kasvava metsä

 • Metsän kasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen 
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Laillisuuden varmistaminen

Valvonta

 • Kolmannen tahon tekemät metsäsertifiointiauditoinnit
 • Sertifioimattomien metsien kontrolliauditoinnit
 • Viranomaistarkastukset
Sulje

Puunkorjuu

 • Metsän kasvun turvaaminen
 • Metsässä työskentelevien työolot
 • Maaperän ja vesistöjen suojelu
 • Metsän hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Laillisuuden varmistaminen

Valvonta

 • Metsä Groupin omat auditoinnit
 • Kolmannen tahon tekemät metsäsertifiointiauditoinnit 
 • Sertifioimattomien metsien kontrolliauditoinnit
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit
 • Viranomaistarkastukset
Sulje

​Toimitusketju

 • Puun alkuperätieto
 • Metsässä työskentelevien työolot
 • Toimitusketjun läpinäkyvyys
 • Päästöjen minimointi
 • Laillisuuden varmistaminen

Valvonta

 • Metsä Groupin omat auditoinnit
 • Alkuperäketjun (CoC) auditoinnit
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit
 • Viranomaistarkastukset