Metsäsertifiointi on tae laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä

Käyttämästämme puusta 100 % on jäljitettävissä ja sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä


Metsäsertifiointi kertoo metsän kestävästä käytöstä

Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä. Haluamme olla mukana kehittämässä kestävän metsätalouden standardeja ja tarjota asiakkaille mahdollisimman laajan valikoiman sertifioituja tuotteita.

Metsä Groupin käyttämästä puusta 88 % on sertifioitu kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien PEFC:n tai FSC®:n mukaisesti. Luku on toimialallamme erinomainen, ja Metsä Groupin tavoitteena onkin säilyttää sertifioidun puun osuus yli 80 %:ssa. Vertailun vuoksi: maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioitu.

Käyttämästämme puusta 100 % on jäljitettävissä ja peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Edistämme metsäsertifiointia kaikilla toiminta-alueillamme ja osallistumme aktiivisesti sen kehittämiseen kansainvälisesti. 

Sertifioinnin avulla varmistetaan metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja turvataan niiden eliölajiston monimuotoisuus. Sertifioinnilla myös huolehditaan metsässä työskentelevien oikeuksista ja turvataan metsien virkistyskäyttömahdollisuudet.

FSC ja PEFC ryhmäsertifiointi 
 

Metsä Group tarjoaa mahdollisuuden ryhmäsertifiointiin

Metsä Group sai vuonna 2012 FSC-ryhmäsertifikaatin, joka kattaa kaikki konserniyritysten Suomessa omistamat metsät.  Nämä metsät ovat olleet PEFC-r​yhmäsertifioituna jo vuodesta 2000. Myös Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan sopimusasiakkaat voivat liittyä FSC-ryhmäsertifikaattiin.

Metsänomistajille on jo aiemmin tarjottu mahdollisuutta PEFC-ryhmäsertifiointiin. Ryhmäsertifikaattiin liittymisestä saat lisätietoa Metsä Forestin sivuilta

Metsäsertifiointi takaa sekä toimitusketjun että metsänhoitotoimintojen kestävän kehityksen mukaisuuden. Metsä Groupilla on alkuperäketjun hallintajärjestelmän sertifikaatit, jotka kattavat kaiken Metsä Groupin toimittaman puutavaran ja kaikki tuotantolaitokset. Lisäksi tärkeimmille konserniyritysten omistamille tai vuokraamille metsille on kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon takaavat sertifikaatit. Kaikki sertifikaatit ovat riippumattomien arviointilaitosten varmistamia.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC-logolisenssikoodi on FSC-C014476.