Metsä Group käyttää pääasiassa suomalaista puuta.

Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään.

Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi

Puuta pohjoisen metsistä

Tiesitkö, että joka seitsemäs suomalainen omistaa metsää? Suurin osa käyttämästämme puusta tulee perheiden omistamista metsistä. Nämä perheet ovat omistajajäseniämme – 103 000 suomalaista metsänomistajaa. Meillä pohjoisessa puun käyttö on kestävällä pohjalla, sillä Suomessa
40 % puusta on metsätalouskäytön ulkopuolella.

Kaikki hankkimamme puu on peräisin joko sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Huolehdimme metsien kestävästä käytöstä ulkopuolisen tahon varmentaman metsäsertifioinnin avulla. Metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Kestävään metsänhoitoon kuuluu aina metsän uudistaminen. Jokaista kaadettua puuta kohden istutetaan neljä uutta tainta. Suomen metsälaki on yksi maailman vanhimmista – jo vuodelta 1886 – ja alusta pitäen sen ydinsisältö on ollut metsän uudistamisvelvoite hakkuun jälkeen. Metsä Forest tarjoaa monenlaisia metsänhoidon palveluita ja asiantuntemusta talousmetsän luonnonhoitoon. Lue niistä lisää Metsä Forestin sivuilta.

Metsäluonnon monimuotoisuus

Values guide Metsä Group's operations 
 

Monimuotoinen luonto on rikkaus

Suomen metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, sillä ne koostuvat moninaisista luontotyypeistä, jotka tarjoavat elinympäristön yli 20 000 eliölajille.

Monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tehdään töitä päivittäin. Suuri osa Suomen metsälajistosta tulee hyvin toimeen normaalissa talousmetsässä, jossa näkyy ihmisen vaikutus, mutta myös pyrkimys jäljitellä luontoa ja sen prosesseja. Kenties tärkein jäljiteltävä asia ovat puulajit. Kun käytetään kotimaisia, kasvupaikalle soveltuvia puulajeja, taataan jatkumo niistä riippuville lajeille eikä anneta jalansijaa lajeille, jotka eivät luontoomme kuulu.

Metsäluonnon monimuotoisuutta suojataan monin tavoin. Suomessa on hoidettu metsiä PEFC-sertifioinnin asettamien vaatimusten mukaisesti jo viidentoista vuoden ajan, ja uusimmat tutkimustulokset osoittavat sillä olleen positiivisia vaikutuksia Suomen metsäluontoon. Metsäsertifiointi edellyttää, että hakkuualueelle jätetään tietty määrä säästöpuita muodostamaan elinympäristöjä kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville eliölajeille.

Puun alkuperä ja jäljitettävyys

Puun alkuperä tunnetaan aina.  
 

Sertifioitua, jäljitettävää puuta

Suurin osa Metsä Groupin käyttämästä puusta tulee suomalaisista, yksityisten omistamista metsistä. Hankkimastamme puusta lähes 90 % on sertifioitua. Lisäksi hankimme puuta Ruotsista, Venäjältä ja Baltian maista. Samat hankintakriteerit koskevat sekä kotimaista että tuontipuuta. Maasta riippumatta puun alkuperä tunnetaan aina. Puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla voimme jäljittää hankkimamme puun alkuperän hakkuukohteelle asti.​

hyvinvoiva metsä

Pohjoisilla metsillä on merkittävä rooli niin puuraaka-aineen lähteenä kuin monentyyppisten käyttömahdollisuuksien tarjoajina virkistyskäytöstä ja ravinnonsaannista vesijärjestelmien ja maaperän laadun ylläpitoon. Näiden ekosysteemipalvelujen taustalla on aina elinvoimainen ja monimuotoinen luonnonympäristö. Lue lisää luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Monipolvista valvontaa

Metsä Groupin puunhankinnasta vastaava Metsä Forest järjestää säännöllistä ympäristökoulutusta sekä konsernin omalle henkilöstölle että metsäkoneurakoitsijoille ja puuntoimittajille.

Luontoarvojen säilymistä metsätöiden yhteydessä arvioidaan monin tavoin. Valvontakokonaisuuteen kuuluvat sisäisten auditoijien ja metsäviranomaisten suorittamat tarkastukset, ulkoiset kolmansien osapuolien suorittamat hallintajärjestelmien auditoinnit sekä metsäsertifiointeihin kuuluvat auditoinnit.

Katso, miten puunhankinnastamme vastaava Metsä Forest toimii

Lue lisää

Toimitusketju, hankinnat ja kuljetukset

Metsä Group ostaa eettisesti toimivilta toimittajilta.  
 

Osana vastuullista ketjua

Metsä Group keskittää ostonsa eettisesti toimiville, luotettaville ja ympäristöasioista huolehtiville toimittajille, joiden laatu ja hinnoittelu mahdollistavat pitkäaikaisen yhteistyön ja vastuullisen liiketuloksen. Toimittajamme allekirjoittavat osana sopimusta toimintatapaohjeen, jolla varmistetaan, että teemme yhteistyötä vain vastuullisesti toimivien toimittajien kanssa.