Suomen monimuotoiset metsät ovat tuhansien eliöiden koti

Luonnon monimuotoisuus on vaalimisen arvoinen rikkaus

        

Suomen metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, sillä niissä on moninaisia luontotyyppejä, jotka tarjoavat elinympäristön yli 20 000 eliölajille.

Jotta luonnon monimuotoisuus säilytetään, tehdään sen eteen töitä päivittäin. Suuri osa Suomen metsälajistosta tulee hyvin toimeen normaalissa talousmetsässä, jossa näkyy ihmisen vaikutus, mutta myös pyrkimys jäljitellä luontoa ja sen prosesseja. Kenties tärkein jäljiteltävä asia ovat puulajit. Kun käytetään kotimaisia kasvupaikalle soveltuvia puulajeja, taataan jatkumo niistä riippuvaisille lajeille eikä anneta jalansijaa lajeille, jotka eivät pohjoiseen luontoon kuulu.

Metsäluonnon monimuotoisuutta suojataan monin tavoin. Suomessa on hoidettu metsiä PEFC-sertifioinnin vaatimusten mukaisesti jo 15 vuoden ajan, ja tutkimustulokset osoittavat sillä olleen positiivisia vaikutuksia Suomen metsäluontoon. Metsäsertifiointi edellyttää, että hakkuualueelle jätetään tietty määrä säästöpuita muodostamaan elinympäristöjä kuollutta ja lahoa puuta tarvitseville eliölajeille.

Case: Monimuotoisuutta männystä hirveen​