Työturvallisuus ja työhyvinvionti

Panostamme ennakointiin

        

Turvallisesti töihin, turvallisesti kotiin

Metsä Groupissa työturvallisuus on kiinteä osa toiminnan päivittäistä johtamista. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen kuuluvat kaikille. Painopiste on ennakoivassa työssä, jotta vaaratilanteet pystyttäisin välttämään. 

Asettamamme tavoitteet ja erilaiset työturvallisuusmittarit kannustavat meitä kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Metsä Groupissa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konserninlaajuisesti, ja olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää työtapaturmien määrää 10 prosentilla joka vuosi. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan. Perehdytämme jokaisen työntekijämme ja meille tehtailla töitä tekevät alihankkijat turvallisiin työtapoihin.

Työturvallisuuden lisäksi Metsä Group on asettanut tavoitteen myös työhyvinvoinnille. Konsernin tavoitteen mukaan sairauspoissaolojen tulisi pysyä alle 3 %:ssa. Katson kummankin tavoitteen kehitys vuodesta 2012.

Metsä Groupin työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen perustuvat ennakoivaan toimintaan. Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn uhat varhaisessa vaiheessa ja käynnistää järjestelmälliset toimenpiteet oikea-aikaisesti. Tavoitteena on pitkäaikaisterveyden lisääminen koko työuran ajan.