Monipuolista sidosryhmäyhteistyötä

Monipuolista sidosryhmäyhteistyötä

        

Kansainvälisesti aktiivinen kestävän kehityksen edistämisessä

Metsä Group on useiden kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten teollisuuden ja kaupan toimialajärjestöjen jäsen ja osallistuu aktiivisesti niiden toimintaan. Olemme luotettava keskustelukumppani toimialajärjestöille, lainsäätäjille ja päättäjille. 

Osallistumme näiden järjestöjen toimintaan:

 • Euroopan paperiteollisuuden liitto (Confederation of European Paper Industries, CEPI) 
 • Euroopan puutuoteteollisuuden keskusjärjestö (European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois) 
 • Maanviljelijöiden ja maatalousosuuskuntien kattojärjestöt (Committee of Professional Agricultural Organisation ja the General Confederation of Agricultural Cooperatives, COPA-COGECA) ja pohjoismainen metsänomistajien järjestö (Nordic Family Forest Owners, NFS) 
 • Metsäteollisuus ry 
 • Rakennusteollisuus RT 
 • Keskuskauppakamari 
 • YK:n Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto 
 • Metsien sertifiointijärjestöt: Forest Stewardship Council (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Viidestä liiketoiminta-alueesta koostuva Metsä Group osallistuu lisäksi useiden kansallisen tason metsäteollisuusjärjestöjen toimintaan tärkeimmissä toimintamaissaan. Näitä ovat esimerkiksi Ruotsin metsäteollisuusjärjestö Skogsindustrierna ja Saksan paperiteollisuusjärjestö Verband Deutscher Papierfabriken e.V.

Lisäksi Metsä Group tai sen toimialat ovat useiden alakohtaisten järjestöjen jäseniä. Tällaisia ovat muun muassa Euroopan pehmopaperintuottajien järjestö (European Tissue Symposium, ETS) ja Euroopan ympäristöystävällisten pakkausten tuottajien järjestö (European Organization of Packaging and the Environment, Europen).

SIDOSRYHMÄMME

 • Paikallisyhteisöt
 • Koulut ja yliopistot
 • Osuuskunnan omistajajäsenet
 • Muut metsänomistajat
 • Kansalaisjärjestöt
 • Asiakkaat ja kuluttajat
 • Yhdistykset
 • Yritysverkostot
 • Media
 • Viranomaiset, lainsäätäjät ja poliittiset päättäjät
 • Oma henkilöstö
 • Omistajat
 • Sijoittajat ja analyytikot
 • Tutkimusorganisaatiot
 • Alihankkijat ja toimittajat

lue lisää