Sponsorointi lasten ja nuorten hyväksi
                 

Sponsorointi lasten ja nuorten hyväksi

Metsä Group tukee lasten ja nuorten hyvinvointia monin eri tavoin. Yhteistyökumppaniemme kanssa tuemme eri puolilla maata nuorten liikuntaa, panostamme nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä rakennamme nuorille vahvempaa metsäsuhdetta.

Metsä Group sponsoroi lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia ohjelmia. Jotta mahdollisimman moni nuori saa tukea arkensa hyvinvointiin, toimimme valtakunnallisten, eri puolilla Suomea toimivien kumppanien kanssa. Metsä Groupin sponsoroinnin painopisteet ovat:

  • lasten ja nuorten liikunnan tukeminen Suomen Olympiakomitean kanssa
  • lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistaminen Suomen 4H-yhdistyksen ja sen yli 200 paikallisyhdistyksen kanssa

Valmennustunteja koululaisille

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemioiden Nuorille siivet -kampanjaa tukemalla Metsä Group tarjoaa yhteensä 30 000 valmennustuntia yläkouluikäisille kahdeksalla paikkakunnalla, joilla Metsä Groupilla on toimintaa. Haluamme tukea nuorten hyvinvointia tarjoamalle mahdollisuuksia innostavaan ja urheilulliseen elämäntapaan. Suomen Urheiluakatemiat on 20:n alueellisen urheiluakatemian verkosto, jota Olympiakomitea koordinoi. Valtakunnallisesti mukana on esimerkiksi 160 yläkoulua, noin 400 ammattivalmentajaa ja yhteensä 16 000 nuorta urheilijaa. Koko verkoston yhteinen tavoite on, että nuoret voivat saavuttaa potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämän aloilla. Tavoitteena on tehdä nuoren urheilijan jokaisesta päivästä sellainen, että sen rakenne on tasapainoinen huomioiden harjoittelun ja koulunkäynnin, mutta myös muut elämän osa-alueet. Näin toiminta tukee myös nuorten elämänhallinnan taitojen kehittymistä.

Vahvempi metsäsuhde

Suomen 4H-yhdistyksen kautta nuoret pääsevät tutustumaan metsäalaan ja sen tarjoamiin monipuolisiin uramahdollisuuksiin. Tuemme yläkoululaisten tutustumismatkoja Metsä Gropin tuotantolaitoksille eri puolilla Suomea. Avustamme paikallisyhdistysten raivaussahahankintoja, jotta nuorilla on mahdollisuus lainata tarvittavia välineitä metsänhoitotöiden tekemiseksi ja oman rahan ansaitsemiseksi. Olemme mukana myös Metsäpäivillä, joille osallistuu vuosittain jopa 35 000 koululaista. Olemme 4H:n kumppani Business Lab -työpajoissa, joilla tuetaan nuorten yrittäjyyspolulle pääsemistä.

Lue täältä mikä sai oululaisen 20-vuotiaan Antti Koukkarin lähtemään yrittäjäksi metsäalalle.