Hyvinvointi

Tehtaamme tarjoavat työpaikkoja ja energiaa – ja vastuullisia tuotteita.

Arvonluonti yhteiskunnassa

 ​
 

Tärkeä toimija sekä paikallise​sti että kansainvälisesti

Olemme ainoa osuuskuntarakenteella toimiva kansainvälinen metsäyhtiö – Metsä Groupin omistaa
103 000 suomalaista metsänomistajajäsentä. Yhteiskunnallinen vaikutuksemme koskettaa monia eri sidosryhmiä. Osuuskuntarakenteemme luo vahvan arvopohjan kestävälle toiminnalle. Konsernin omistus- ja toimintarakenne mahdollistavat myös edelläkävijyyden kestävässä biotaloudessa ja kiertotaloudessa.

Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme ja teemme tiivistä yhteistyötä tehdaspaikkakuntiemme muiden toimijoiden kanssa.
 

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta  
 

Henkilöstön toimintatapaohje ja kestävän kehityksen periaatteet ovat sosiaalista vastuuta ohjaavia ydinohjeitamme. Niissä huomioidaan myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Edistämme tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja kannustamme työntekijöitämme ilmoittamaan mahdollisista syrjintäepäilyistä välittömästi. 

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja  
 

Monipuolinen työnantaja​

Metsä Group työllistää suoraan 9 300 ihmistä lähes 30 maassa ja luo lisäksi tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja välillisesti kaupan alalle. Konserninlaajuiset arvopohjaiset johtamisperiaatteet ovat kaikille yhteisiä ja luovat pohjan palkitsevalle työympäristölle.

Meille työturvallisuus ja hyvinvointi  ovat tärkeitä työntekemisen ohjureita, ja kummallekin on asetettu oma tavoitteensa. Jokaisella työntekijällä on oikeus lähteä töistä yhtä terveenä kuin on sinne tullutkin.

Lue lisää Metsä Groupista työnantajana Ura Metsässä -sivuiltamme.