Hyvinvointi

Tehtaamme tarjoavat työpaikkoja ja energiaa – ja vastuullisia tuotteita.

Arvonluonti yhteiskunnassa

 ​
 

Tärkeä toimija sekä paikallise​sti että kansainvälisesti

Olemme ainoa osuuskuntarakenteella toimiva kansainvälinen metsäyhtiö – Metsä Groupin omistaa
103 000 suomalaista metsänomistajajäsentä. Yhteiskunnallinen vaikutuksemme koskettaa monia eri sidosryhmiä. Osuuskuntarakenteemme luo vahvan arvopohjan kestävälle toiminnalle. Konsernin omistus- ja toimintarakenne mahdollistavat myös edelläkävijyyden kestävässä biotaloudessa ja kiertotaloudessa.

Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme ja teemme tiivistä yhteistyötä tehdaspaikkakuntiemme muiden toimijoiden kanssa.
 

Eettinen liiketoiminta


Values guide Metsä Group's operations 
 

Konsernin eettiset periaatteet ja arvot ovat toimintaamme ohjaavia ydinohjeita. Niissä huomioidaan laajasti kestävän kehityksen kokonaisuuden aiheet, kuten luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tai lahjonnan ja korruption torjuminen. Edistämme tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja kannustamme työntekijöitämme ilmoittamaan mahdollisista syrjintäepäilyistä välittömästi. Epäilyttävistä havainnoista voi ilmoittaa anonyymisti Metsä Groupin eettisen ilmoituskanavan kautta. Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja  
 

Monipuolinen työnantaja​

Metsä Group työllistää suoraan noin 9 500 ihmistä lähes 30 maassa ja luo lisäksi tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja välillisesti kaupan alalle. Konserninlaajuiset arvopohjaiset johtamisperiaatteet ovat kaikille yhteisiä ja luovat pohjan palkitsevalle työympäristölle.

Meille työturvallisuus ja hyvinvointi  ovat tärkeitä työntekemisen ajureita, ja kummallekin on asetettu oma tavoitteensa. Jokaisella työntekijällä on oikeus lähteä töistä yhtä terveenä kuin on sinne tullutkin.

Lue lisää Metsä Groupista työnantajana Ura Metsässä -sivuiltamme.