Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Arvonluonti yhteiskunnassa

        

Luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloudellisen arvon tuottamisen lisäksi Metsä Group on tärkeä yhteiskunnallinen toimija myös monella muulla mittarilla. Toimintamme on merkittävää paikallisesti tuotantopaikkakunnillamme ja puunhankinnassa ympäri maata.

Kansallisesti olemme tärkeä vientiartikkeleiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Kotimaan tehtaidemme viennin arvo on 5 % koko Suomen viennistä ja maassamme tuotetusta uusiutuvasta energiasta 15 % tulee meiltä.

Kansainvälisillä markkinoilla tuotteemme vastaavat globaaleihin trendeihin vähentäen samalla riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Silläkin on arvonsa, että pääraaka-aineemme on pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu, jonka alkuperä tunnetaan aina 100 %:sti.

 • puutuotteissa hiili pysyy sitoutuneena niiden koko käyttöiän
 • sellusta tehdään maailmanlaajuisesti erilaisia kierrätettäviä tuotteita kuten paperia ja kartonkia
 • ensikuitukartonki on turvallinen vaihtoehto ruokapakkaamiseen
 • pehmopaperit tuovat helppoutta arkeen ja parantavat hygieniaa

Merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti

Metsä Groupin työntekijöistä 93 % on vakituisessa työsuhteessa. Palkkoja ja etuisuuksia työntekijöille maksettiin viime vuonna yhteensä 621 miljoonan euron edestä. Lisäksi puuta sekä korjuu- ja kuljetuspalveluita ostettiin Suomessa yhteensä 830 miljoonalla eurolla. Metsäteollisuus ry:n mukaan jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteollisuudessa synnyttääkin välillisesti kolme muuta.

Metsänhoito kestävällä pohjalla

On kaikkien yhteinen intressi, että metsät voivat hyvin ja ovat sekä elinkeinon että virkistyksen lähde. Metsä Group hankkii vuosittain puuta yli 30 miljoonaa kuutiometriä ja sen alkuperä tunnetaan aina.
88 % puusta tulee sertifioiduista metsistä, mutta myös alkuperäketjun (chain of custody) dokumentoinnilla sertifioimattomista metsistä tulevan puun hankinta, hakkuut ja toimitus tehtaalle on tehty tiukkojen kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Jokaista kaadettua puuta kohden istutamme neljä uutta tainta. Vuosittain Metsä Group toimittaa metsänomistajajäsenilleen ja muille asiakkailleen yhteensä 30 miljoonaa tainta istutettavaksi.

Investointeja tulevaan

Vuosina 2015–2017 Metsä Groupin investoinnit nousevat 2 miljardiin euroon, joista suurin osa kohdistuu Suomeen. Investoinneilla rakennamme kestävää biotaloutta. Tutkimuksella ja kehityksellä tuomme markkinoille lisää uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Jo tällä hetkellä 72 % tuotannossamme käytettävästä energiasta on uusiutuvaa ja olemme vähentäneet fossiilisia CO2-päästöjä 38 % tuotettua tonnia kohden vuodesta 2009. Metsä Groupin investoinnit tukevat matkaa kohti fossiilitonta yhteiskuntaa.

Resurssit ja osaaminen

Turvattu raaka-aineen saanti

OSUUSKUNTA
– Puuta turvatusti 104 000 metsänomistajajäseneltä, jotka omistavat noin 50 % Suomen yksityismetsistä

HENKILÖSTÖ
– 9 126 työntekijää 26 maassa
– Pysyvyys 97 %

Resurssien tehokas käyttö

TUOTANTO
– 7 Euroopan maassa 29 tuotantolaitosta

PUU
– Hankimme 32 milj. m3 puuta vuodessa
– 100 % jäljitettävyys

ENERGIA
– 72 % tuotannossa käytetystä energiasta on uusiutuvaa

VESI
– 99.6 % pintavettä – ei vaikutusta vesiniukkuuteen

Luottamus tulevaisuuteen

TALOUS
– Likvidit varat 2,1 mrd. euroa
– Sidottu pääoma 5,0 mrd. euroa
– Omavaraisuusaste 45,0 %

TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN
– 626 milj. euroa investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen

Sidosryhmät
Sidosryhmät

Alihankkijat ja toimittajat
Asiakkaat ja kuluttajat
Kansalaisjärjestöt
Media
Muut metsänomistajat
Oppilaitokset ja yliopistot
Osakkeenomistajat
Osuuskunnan omistajajäsenet
Paikalliset yhteisöt
Sijoittajat ja analyytikot
Järjestöt
Tutkimusorganisaatiot
Viranomaiset, lainsäätäjät ja poliittiset päättäjät
Yritysverkostot

Paikallinen arvo
Paikallinen arvo

​– 93 % työntekijöistä vakituisia
– 621 milj. euroa palkkoihin ja etuihin
– 500 milj. eurolla puuta suomalaisilta metsänomistajilta
– 330 milj. eurolla korjuu- ja kuljetuspalveluita suomalaisyrittäjiltä
– 30 milj. puuntainta istutettavaksi
– yli 1 000 kesätyöpaikkaa
– Merkittävä työllistäjä: jokainen työpaikka metsäteollisuudessa luo välillisesti kolme muuta

Kansallinen arvo
Kansallinen arvo

​– Viennin arvo Suomen tehtailta 2,8 mrd. euroa;  5 % koko maan viennistä
– 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta
– Kiertotalouskumppanuudet: yli 90 % tuotannon sivuvirroista hyödynnetään
– 92 % puusta ja 85 % muista hankinnoista tuotantomaista Euroopassa
– Tuemme biodiversiteettia jättämällä metsiin ainakin 2 tekopökkelöä hehtaaria kohti
– 63 milj. euroa korkoina osuuskunnan omistajajäsenille

Kansainvälinen arvo
Kansainvälinen arvo
 • Vähentää riippuvuutta fossiilisista resursseista:
  • Hiiltä sitovat puutuotteet
  • Sellua kierrätettäviin tuotteisiin
  • Kartonkia turvalliseen pakkaamiseen
  • Pehmopaperia parempaan hygieniaan
 • Myynnin arvo 5,0 mrd. euroa:
  • 74% EMEA
  • 8 % Amerikat 
  • 18 % APAC
 • 85 milj. euroa korkokuluihin
 • 71 milj. euroa osinkoina muille kuin osuuskunnan jäsenille

Uutta kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Uudenlaiset tuotteet sekä bio- ja kiertotalous luovat uutta arvoa metsäsektorille. Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle kasvavat biotalouden ekosysteemit luovat arvoverkostoja yli toimialarajojen. Syntyy uusia korkeamman jalostusasteen tuotteita ja samalla tuotannon sivuvirrat hyödynnetään täysin tuotteina tai energiana osana kiertotaloutta. 

Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas luo alueelle uudenlaisen ekosysteemin, joka tarjoaa puitteet uusien ratkaisuiden löytämiseen. Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Lue lisää biotuotetehdas.fi -sivulta.