Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Luomme arvoa yhteiskuntaan

        

Luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloudellisen arvon tuottamisen lisäksi Metsä Group on tärkeä yhteiskunnallinen toimija myös monella muulla mittarilla. Toimintamme on merkittävää paikallisesti tuotantopaikkakunnillamme ja puunhankinnassa ympäri maata.

Kansallisesti olemme tärkeä vientiartikkeleiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Kotimaan tehtaidemme viennin arvo on lähes 5 % koko Suomen viennistä ja tuotamme Suomen uusiutuvasta energiasta yli 15 %.

Kansainvälisillä markkinoilla tuotteemme vastaavat globaaleihin trendeihin vähentäen samalla riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Silläkin on arvonsa, että pääraaka-aineemme on pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu, joka on täysin jäljitettävää.

 • puutuotteissa hiili pysyy sitoutuneena niiden koko käyttöiän
 • sellusta tehdään maailmanlaajuisesti erilaisia kierrätettäviä tuotteita kuten paperia ja kartonkia
 • ensikuitukartonki on turvallinen vaihtoehto ruokapakkaamiseen
 • pehmopaperit tuovat helppoutta arkeen ja parantavat hygieniaa

Merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti

Metsä Groupin työntekijöistä 92 % on vakituisessa työsuhteessa. Palkkoja ja etuisuuksia työntekijöille maksettiin viime vuonna yhteensä 680 miljoonan euron edestä. Lisäksi puuta sekä korjuu- ja kuljetuspalveluita ostettiin Suomessa yhteensä yli miljardilla eurolla. Metsäteollisuus ry:n mukaan jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteollisuudessa synnyttääkin välillisesti kolme muuta.

Metsänhoito kestävällä pohjalla

On kaikkien yhteinen intressi, että metsät voivat hyvin ja ovat sekä elinkeinon että virkistyksen lähde. Metsä Group hankki 2021 vuonna puuta 35,3 miljoonaa kuutiometriä ja sen alkuperä tunnetaan aina.
88 % puusta tulee sertifioiduista metsistä, mutta myös alkuperäketjun (chain of custody) dokumentoinnilla sertifioimattomista metsistä tulevan puun hankinta, hakkuut ja toimitus tehtaalle on tehty tiukkojen kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Jokaista kaadettua puuta kohden istutamme neljä uutta tainta. Vuosittain Metsä Group toimittaa metsänomistajajäsenilleen ja muille asiakkailleen noin 34 miljoonaa tainta istutettavaksi.

Investointeja tulevaan

Vuosina 2015–2018 Metsä Groupin investoinnit nousivat yli 2 miljardiin euroon, joista suurin osa kohdistui Suomeen. Investoinneilla rakennamme kestävää biotaloutta. Tutkimuksella ja kehityksellä tuomme markkinoille lisää uusia biotuotteita korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Jo tällä hetkellä 87 % tuotannossamme käytettävästä energiasta on fossiilitonta ja olemme vähentäneet fossiilisia CO2-ominaispäästöjä (Scope 1 ja 2) 22 % tuotettua tonnia kohden vuodesta 2018. Metsä Groupin investoinnit tukevat matkaa kohti fossiilitonta yhteiskuntaa.

Resurssit ja osaaminen

Turvattu raaka-aineen saanti

OSUUSKUNTA
– Puuta turvatusti 103 000 metsänomistajajäseneltä, jotka omistavat noin 50 % Suomen yksityismetsistä

HENKILÖSTÖ
– 9 300 työntekijää noin 30 maassa
– Pysyvyys 97 %

Resurssien tehokas käyttö

TUOTANTO
– 8 Euroopan maassa 36 tuotantolaitosta

PUU
– Hankimme 32 milj. m3 puuta vuodessa
– 100 % jäljitettävyys

ENERGIA
– 80 % tuotannossa käytetystä energiasta on uusiutuvaa

VESI
– 99.6 % pintavettä – ei vaikutusta vesiniukkuuteen

Luottamus tulevaisuuteen

TALOUS
– Likvidit varat 1,9 mrd. euroa
– Sidottu pääoma 5,2 mrd. euroa
– Omavaraisuusaste 53,1 %

TEOLLISUUDEN UUDISTAMINEN
– 290 milj. euroa investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen

Sidosryhmät
Sidosryhmät

Alihankkijat ja toimittajat
Asiakkaat ja kuluttajat
Kansalaisjärjestöt
Media
Muut metsänomistajat
Oppilaitokset ja yliopistot
Osakkeenomistajat
Osuuskunnan omistajajäsenet
Paikalliset yhteisöt
Sijoittajat ja analyytikot
Järjestöt
Tutkimusorganisaatiot
Viranomaiset, lainsäätäjät ja poliittiset päättäjät
Yritysverkostot

Paikallinen arvo
Paikallinen arvo

​– 92 % työntekijöistä vakituisia
– 635 milj. euroa palkkoihin ja etuihin
– 640 milj. eurolla puuta suomalaisilta metsänomistajilta
– 400 milj. eurolla korjuu- ja kuljetuspalveluita suomalaisyrittäjiltä
– 30 milj. puuntainta istutettavaksi
– yli 1 000 kesätyöpaikkaa
– Merkittävä työllistäjä: jokainen työpaikka metsäteollisuudessa luo välillisesti kolme muuta

Kansallinen arvo
Kansallinen arvo

​– Viennin arvo Suomen tehtailta 3,4 mrd. euroa;  5 % koko maan viennistä
– Yli 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta
– Kiertotalouskumppanuudet: 94 % tuotannon sivuvirroista hyödynnetään
– 96 % puusta ja 85 % muista hankinnoista tuotantomaista Euroopassa
– Tuemme biodiversiteettia jättämällä metsiin ainakin 2 tekopökkelöä hehtaaria kohti
– 74 milj. euroa korkoina osuuskunnan omistajajäsenille

Kansainvälinen arvo
Kansainvälinen arvo
 • Vähentää riippuvuutta fossiilisista resursseista:
  • Hiiltä sitovat puutuotteet
  • Sellua kierrätettäviin tuotteisiin
  • Kartonkia turvalliseen pakkaamiseen
  • Pehmopaperia parempaan hygieniaan
 • Myynnin arvo 5,7 mrd. euroa:
  • 74 % EMEA
  • 7 % Amerikat 
  • 19 % APAC
 • 69 milj. euroa korkokuluihin
 • 79 milj. euroa osinkoina muille kuin osuuskunnan jäsenille

Uutta kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Uudenlaiset tuotteet sekä bio- ja kiertotalous luovat uutta arvoa metsäsektorille. Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle kasvavat biotalouden ekosysteemit luovat arvoverkostoja yli toimialarajojen. Syntyy uusia korkeamman jalostusasteen tuotteita ja samalla tuotannon sivuvirrat hyödynnetään täysin tuotteina tai energiana osana kiertotaloutta. 

Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas luo alueelle uudenlaisen ekosysteemin, joka tarjoaa puitteet uusien ratkaisuiden löytämiseen. Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Lue lisää biotuotetehdas.fi -sivulta.