Tilintarkastus

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.

Kevään 2018 varsinainen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2018  osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. 

Vuonna 2018 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 090 000 euroa (1 114 000 euroa vuonna 2017)   ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 192 000 euroa (112 000 euroa vuonna 2017).  Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti  varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 25 000 euroa (28 000 euroa  vuonna 2017) ja muille tilintarkastusyhteisöille 960 000 euroa (261 000 euroa vuonna 2017). 

Katso myös