Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktiges sammanträde motsvarar ett aktiebolags bolagsstämma.

Förvaltningsrådet består av 30 ledamöter som utses av fullmäktige samt av 4 ledamöter som utses av personalgrupperna. Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt Metsä Groups koncernchef. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

​f. 1955
Forstmästare
Forstråd

Styrelseledamot sedan 2005, styrelseordförande sedan 2008

Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)
Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–), styrelseordförande (2010–)
Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelsemedlem (2012–)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, styrelseordförande (2013–)
Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995−2015)
Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 72 870 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 60 450(B-aktier)

Close

Kari Jordan (vice ordförande)

​f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Styrelseledamot och vice ordförande sedan 2005

Metsä Group, koncernchef (2006–31.3.2018)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–2017)

Metsäliitto Osuuskunta, styrelsen vice ordförande (2005–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–2017)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–2017)
Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet (2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2008, 2014–2017), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017:
6 843 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 1 033 147 (B-aktier)

 

 

 

 

Close

Johan Björkenheim

f. 1966
Jord- och skogsbruksföretagare
Styrelseledamot sedan 2018

Jord- och skogsbruksföretagare (1989–)
Kyrönmaa andelsbank, styrelseledamot (2006–), styrelsens ordförande (2012–), fullmäktigeledamot (1996–2006) 
Kyrö Distillery, medlem i Advisory Board (2013–2016)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsråd (2011–2018), fullmäktigeledamot (1995–2011)
Itikka Osuuskunta, ledamot i förvaltningsråd (1999–2013)
Pohjala, Etelä-Pohjanmaa regional rådgivande delegation

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 151 213,95 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 14 280 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958
Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)
Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet), verkställande direktör (2003)
Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)
Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–)
Posti Group Oyj, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)
Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2016–)
Yliopiston Apteekki, styrelseledamot (2015–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 1 170 euro 

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: Inga aktieplaceringar

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972
Agronomie- och forstmagister
Agronom

Styrelseledamot sedan  2017

Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
Jordbruksföretagare (2001–)
Värmeföretagare (2003–)
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)
Pohjois-Savon Osuuspankki, Fullmäktigeledamot (2014–)
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)
Kalakukko 2006 ry, LEADER-verksamhets-gruppen, styrelseledamot (2001–2006)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 78 350 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 5 239 (B-aktier)

Close

Leena Mörttinen

​f. 1967
Ekonomie magister
Politices doktor

Styrelseledamot sedan  2016

Finansministeriet, chef för Finansmarknadsavdelning (1.8.2017–)
Näringslivets forskningsinstitut, styrelse medlem (2017–)
Näringslivets Delegation EVA rf, styrelse medlem (2017–)
Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–2017)
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, delegationens ordförande (2016–)
Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012) Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
Finlands Bank
, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002) Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)
Kansallisteatterin Säätiö
, styrelseledamot (2015–) Uleåborgs universitets investeringskommitté, medlem (2013–)
Scoutstiftelsen
, förvaltnings-råd, medlem (2011–)
Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin
, styrelseledamot (2015–2016) Suomen Ampumahiihto-liitto, styrelsens vice ordförande (2013–2016)
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseledamot (2013)
Finlands Industriinvestering Ab, styrelseledamot (2012-2013)
Uleåborgs universitets styrelse, vice ordförande (2010–2013)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 2 550 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: Inga aktieplaceringar

Close

Juha Parpala

f. 1967
Agrolog

Styrelseledamot sedan 2009

Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
Jordbrukare (1994–) Simon
Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–)
Vapo Oy, fullmäktigeledamot (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)
Simos samling, kyrkorådsmedlem (2015–)
Förtroendeuppdrag inom kommunen Simo

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 24 638,07 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 1 087 (B-aktier)

Close

Timo Saukkonen

​f. 1963
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)
Jordbrukare (1992–)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2008–)
Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–), ordförande (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 96 905,50 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017:  4 600 (B-aktier)

Close

Mikael Silvennoinen

f. 1956
Ekonomie magister

Styrelseledamot sedan  2015

IMS Talent, styrelsens ordförande (2013–)
Pohjola Pankki Oy, verkställande direktör (1997–2013)
Pohjola Pankki Oy, flera ledande postioner (1989–1997)
Wärtsilä Group, flera ledande postioner (1983–1989)
Konecranes Oyj, styrelsemedlem (2008–2015)
Orion Oyj, styrelsemedlem (2014–)
Hartwall Capital Oy, styrelsemedlem (2014–)
Pontos Oy, styrelsemedlem (2014–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 195 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 0(B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Kari Jordan

f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Koncernchef, Metsä Group, (till 31.3.2018)
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005 (till 31.3.2018)

Metsä Group, koncernchef (2006–31.3.2018)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–2017)

Metsäliitto Osuuskunta, styrelsen vice ordförande (2005–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–2017)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2004–), styrelseordförande (2004–2017)
Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet (2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2008, 2014–2017), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017:
6 843 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 1 033 147 (B-aktier)

Close

Petri Helsky

f. 1966
Diplomingenjör
Ekonomie magister

Verkställande direktör,  Metsä Tissue Oyj
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2015

Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2015–)
Kemira Oyj, direktör (segment Paper, APAC), medlem i ledningsgrupp (2008–2008)
Kemira ChemSolutions, direktör (2007–2008)
Solvay, flera ledande befattningar (1993–2007)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 16 666 (B-aktier) 

Close

Ilkka Hämälä

f. 1961
Diplomingenjör

Verkställande direktör,  Metsäliitto Osuukunta
Koncernchef, Metsä Group, från och med 1.4.2018
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2008, ordförande sedan 1.1.2018

Metsä Group, koncernchef (1.4.2018–)
Metsäliitto Osuukunta, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy), tidigare olika ledande befattningar sedan 1988
Skogsindustrin r.f., vice styrelseordförande, vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013), styrelseledamot (2014–2017), styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2018–), arbetsmarknadsutskottets ordförande (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)
Finlands Kvalitetsförening r.f., delegationsledamot (2008–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 129 355 (B-aktier)

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör
MBA

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

Metsä Board Oyj, verkställande direktör (2014–)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012)
Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), flera ledande befattningar sedan 1990

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017:  20 460,98 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 261 884 (B-aktier)

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969
Juris kandidat
Vicehäradshövding

Branschdirektör, Metsä Wood
Strategidirektör, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Wood, branschdirektör (2013–)
Metsä Group, strategidirektör, (2017–)
Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003–2013) Metsäliittokoncernen, jurist (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000)

Skogsindustrin r.f., styrelseledamot (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Träproduktindustrin rf, styrelseordförande (2015–2016), styrelseledamot (2017–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017:108 594 (B-aktier)

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare
Forstråd

Branchdirektör, Metsä Forest
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Forest, branschdirektör (2008–)
Metsäliitto Osuuskunta, tidigare olika uppdrag
Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, tidigare olika uppdrag
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–)
Skogsindustrin r.f., ordförande i skogsutskottet (2010–)
Skogsindustrierna, medlem i Skogskommitté (2011–)
CEPI (Confederation of European Paper Industries), medlem i Forest Committee (2012–2014)
Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–)
Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–2015)
Suomen Puukauppa Oy, styrelsemedlem (2016–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: 337 645,16 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 119 339 (B-aktier)

Close

Ismo Nousiainen

f. 1966
Diplomingengör
Verkställande direktör, Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen sedan 2018
 
Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, produktionschef (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuvarande Metsä Fibre Oy),
flera ledande befattningar  (2001–2007)
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, flera befattningar  (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, forskare (1993–1996)
 

Mittaportti Oy, styrelseordförande (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, styrelseledamot (2007–2017)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: Inga ägarandelar


Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017:  53 194  (B-aktier)


Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister

Ekonomidirektör, Metsä Group 
Vice verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, vice verkställande direktör, (2017–)
Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2013–) 

Outotec-koncernen, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
Outokumpu-koncernen, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2017: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2017: 160 845 (B-aktier)

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 60 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2015−30.6.2019:

​Jordbrukare
Juha Anttila, Mänttä-Vilppula
​Skogsbruksföretagare
Mika Nybacka, Haapajärvi
​Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
Jordbrukare, riksdagsledamot
Mats Nylund, Pedersöre kommun
​Jordbrukare
Jaakko Halkilahti, Salo
​​Renherde, lantbygdsföretagare
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi
​Jordbrukare
Jorma Hanhimäki, Kauhava
Jordbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus
​Jordbrukare
Matti Hiekka, Ikalis
​​Lantbygdsföretagare
Kari Pekonen, Parikkala
​Kundchef
Martti Hiltunen, Kaavi
Jordbruksföretagare
Juho Pietilä, Loimaa
​Jordbrukare
Heikki Häppölä, Orimattila
Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
​Skogsföretagare
Matti J. Härkönen, Sotkamo
Skogsbruksingenjör
Ari Pylkkänen, Rantasalmi
​Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
​Jord- och skogsbruksföretagare
Tuomo Raininko, Kankaanpää
​Jordbrukare,
Aarne Jänkälä, Rovaniemi
Jordbrukare
Jukka Ruusuvirta, Kivijärvi​
Jordbrukare, agrolog
Maarit Kallio, Sastamala
​​Jord- och skogsbruksföretagare
Timo Saviniemi, Tavastehus​
​Lantbygdsföretagare
Antti Kankaanpää, Orivesi
​Riksdagsledamot
Mikko Savola, Etseri
Jordbrukare
Asko Karhunen, Suonenjoki
Jordbrukare
Atso Sipola, Uleåborg
​Direktör, skogsbruksföretagare
Jyrki Ketola, Helsingfors
​Lantbygdsföretagare
Antti Sirviö, Kemijärvi
​Agrolog, jordbrukare
Ari Kivenmäki, Kuortane
​Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi
​Jordbrukare, vicehäradshövding
Esko Kiviranta, Sagu
​Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmois

Lantbygdsföretagare
Pertti Koistinen, Libelits

​Maskinföretagare, jordbrukare
Terho Tasanen, Nousis
​Forskningschef, agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, Kristina
​Kvalitetschef, jordbruksföretagare
Antti-Lassi Tikka, Kiuruvesi
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
​Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare
Matti Tolvanen, Varkaus
​Skogsägare
Aulis Kurtti, Kuusamo
​Agrolog, jordbrukare
Pasi Tuominen, Eura
​Jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
​Jordbrukare, försäljare
Kim Tyskas, Lappträsk
​Jord- och skogsbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
​Jordbrukare
Jari Törmikoski, Brahestadt
​Jordbrukare
Tommi Lunttila, Äänekoski
​Skogsbruksföretagare, teknologie studerande
Kirsi Uotila, Helsingfors
​Jordbrukare
Tomas Långgård, Malax
​Agronomie- och forstkandidat
Tuula Vanhatalo, Hyvinge
Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Viitasaari
Jordbrukare
Vidlund Mikael, Närpes
​Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo​
​Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi
Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois
​​Skogsbruksingenjör
Johan Wasberg, Korsholm
​​Jordbrukare
Arto Mäntylä, Kurikka
​​​Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
Produktchef, jordbrukare
Jari Nevavuori, Nystad
​​Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Villmanstrand
Jordbrukare, skogsmaskinföretagare,
Henry Niemelä, Lappo
Jordbrukare
Reino Ylönen, Hankasalmi

                                                    

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
Vice ordförande, Ahti Siponen, Magister i samhällsvetenskaper, Kiuruvesi
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby

Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi

​​Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko​

​​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
​Jordbrokare
Anders Lillandt, Kristinestad
Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
Jordbrukare
Mårten Malmström, Esbo
Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
​​​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala​
Verksamhetsledare
Risto Junttila, Kemijärvi
Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
Jordbrukare
Esko Kinnunen, Pieksämäki​
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott​
Specialist, jordbrukare
Airi Kulmala, Nousis​
​​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo

​​Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola

Agrolog
Timo Kässi, Uurainen

Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen

Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg

Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen​
Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis
Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi

 

 

Personalrepresentanter

Susanna Kaukinen, kontorsassistent, Lojo
Timo Koljonen, solution owner, Helsinki
Rauno Kuhalampi, skogsexpert, virkeshandel och skogsvårdstjänster, Seinäjoki
Janne Naukkarinen, huvudförtroendeman, Savonlinna