Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta.

Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) personer som fullmäktige utser bland Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Metsäliitto Osuuskuntas personal kan välja högst fem (5) ledamöter till förvaltningsrådet.  Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter som väljs av förvaltningsrådet. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

f. 1955
Forstmästare
Forstråd

Styrelseledamot sedan 2005, styrelseordförande sedan 2008

Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)

Osuustoiminnan neuvottelukunta, styrelseordförande (2013–2018)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelsemedlem (2012–2018)
Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–2017), styrelseordförande (2010–2017)
Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–2017)
Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (1999−2004)
Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995−2015)
Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018:
72 322 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 49 233 (B-aktier)

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972
Agronomie- och forstmagister 
Agronom

Styrelseledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2019

Jordbruksföretagare (2001–)
Värmeföretagare (2003–) 
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)

Metsä Board Oyj, styrelseledamot (2017–)
Pohjois-Savon Osuuspankki, fullmäktigeledamot (2014–2017)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 83 101 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 8 976 (B-aktier)

Close

Johan Björkenheim

f. 1966
Jord- och skogsbruksföretagare
Styrelseledamot sedan 2018

Jord- och skogsbruksföretagare (1989–)
Kyrönmaa andelsbank, styrelseledamot (2006–), styrelsens ordförande (2012–), fullmäktigeledamot (1996–2006)
POP Pankkiliitto Osk, ledamot i förvaltningsråd (2019–)
Kyrö Distillery, medlem i Advisory Board (2013–2016)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsråd (2011–2017), fullmäktigeledamot (1999–2011)
Itikka Osuuskunta, fullmäktigeledamot (1999–2013)
Pohjola, Etelä-Pohjanmaa regional rådgivande delegation (1995–2015)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 242.684 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018:
3 450 (A-aktier)
14 280 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958
Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)
Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet), verkställande direktör (2003)
Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)

Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–2018)
Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
Yliopiston Apteekki, styrelseledamot (2015–), ordförande (2017–)
Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2016–)
Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–2017)
Posti Group Oyj, styrelseledamot (2010–2017), ordförande (2011–2017)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 1 170 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar

Close

Leena Mörttinen

f. 1967

Ekonomie magister
Politices doktor

Styrelseledamot sedan  2016

Finansministeriet, överdirektör, avdelnings chef för Finansmarknadsavdelning (2017–)
Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–2017)
Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012)
Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
Finlands Bank, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002)
Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)

Statens utvecklingsbolag Vake Oy, styrelse medlem (2018–)
Näringslivets forskningsinstitut, styrelse medlem (2017–)
Näringslivets Delegation EVA rf, styrelse medlem (2017–)
Kansallisteatterin Säätiö, styrelseledamot (2015–)
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, delegationens ordförande (2016–)
Scoutstiftelsen, förvaltningsråd, medlem (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 975 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar


Close

Juha Parpala

f. 1967
Agrolog
Styrelseledamot sedan 2009

Jordbrukare (1994–)
Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2018–)
Simon Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–) 
Vapo Oy, fullmäktigeledamot (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)
Simos samling, kyrkorådsmedlem (2015–)
Förtroendeuppdrag inom kommunen Simo

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018:
27 517 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 1 087 (B-aktier)

Close

Ilkka Salonen

f. 1965
Ekonomi magister
Styrelseledamot sedan 2018

YIT Abp, ekonomidirektör, vice verkställande direktör (2018–)
Lemminkäinen Oyj, ekonomidirektör (2014–2018)
Forest BtL Oy, direktör och rådgivare till styrelsen (2013)
Neste Abp, ekonomidirektör (2009–2012)
Pohjola Bank Abp, ekonomidirektör (2006–2008)
Pohjola-Gruppen Ab, ekonomidirektör (2003–2005)
Comptel Abp, flera befattningar (2000–2003)
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, analytiker (1997–2000)
Postbanken Ab, analytiker (1994–1997)

Parmaco Oy, styrelsemedlem (2013–2018)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 36 489 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar

Close

Timo Saukkonen

f. 1963
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

Jordbrukare (1992–) Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, medlem (2018–)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2008–2017), styrelsemedlem (2018–)
Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–2017), ordförande i förvaltningsrådet (2011–2017), styrelseordförande (2018–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 111 700 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018:  4 600 (B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Ilkka Hämälä

Ilkka Hämälä
f. 1961
Diplomingenjör
Verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta
Koncernchef, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008, ordförande sedan 2018

Metsä Group, koncernchef (2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy), tidigare olika ledande befattningar sedan 1988

Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseordförande (2018–)
Metsä Spring Oy, styrelseordförande (2018–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2018–)

Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2018–), arbetsmarknadsutskottets ordförande (2017), styrelseledamot (2012–), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013)
Confederation of European Paper Industries (CEPI), styrelseledamot (2018–)
Central Handelskammaren, delegationsledamot (2018–)
Helsingforsregionens handelskammare, delegationsledamot (2018–)
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö (TT), styrelseledamot (2018–)
Finlands Kvalitetsförening r.f., styrelseledamot (2018–), delegationsledamot (2008–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)
Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)


Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019: Inga ägarandelar.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019: 218 797  (B-aktier).

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör, MBA

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

Metsä Board Oyj, verkställande direktör (2014–)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012)
Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), flera ledande befattningar sedan 1990

Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2014–)
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, förvaltningsrådsledamot (2019–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019:  56 595 euro.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019: 297 700 (B-aktier).

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969
Juris kandidat, Vicehäradshövding
Verkställande direktör, Metsä Tissue
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Tissue, verkställande direktör (2018–)
Metsä Wood, branschdirektör (2013–2018)
Metsä Group, strategidirektör (2017–2018)
Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003–2013)
Metsäliittokoncernen (nuv. Metsä Group), jurist (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000)

Skogsindustrin r.f., styrelseledamot (2018–)
Metsä Spring Oy, styrelseledamot (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Träproduktindustrin rf, styrelseordförande (2015–2016), styrelseledamot (2017–2018)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019: Inga ägarandelar.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019: 81 892 (B-aktier).

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister, Forstmästare
Forstråd
COO, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsäliitto Osuuskunta, COO (2018–)
Metsä Forest, branschdirektör (2008–2018)
Metsäliitto Osuuskunta, tidigare olika uppdrag
Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, tidigare olika uppdrag

Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–)
Skogsindustrin r.f., skogsutskottet ordförande (2010–2018), styrelseledamot (2019–)
Confederation of European Paper Industries (CEPI), medlem i Forest Committee (2012–2014, 2019–)
Träproduktindustrin rf, styrelseledamot (2018–)
Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–)
Skogsindustrierna, medlem i Skogskommitté (2011–)
Suomen Puukauppa Oy, styrelsemedlem (2016)
Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–2015)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019: 575 723 euro.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019: 189 534 (B-aktier).

Close

Ismo Nousiainen

f. 1966
Diplomingengör
Verkställande direktör, Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen sedan 2018
 
Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, produktionschef (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuvarande Metsä Fibre Oy), flera ledande befattningar  (2001–2007)
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, flera befattningar  (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, forskare (1993–1996)
 
Mittaportti Oy, styrelseordförande (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, styrelseledamot (2007–2017)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019: Inga ägarandelar.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019:  90 920  (B-aktier).

Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister
Ekonomidirektör, Metsä Group
Vice verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, vice verkställande direktör, (2017–)
Outotec-koncernen, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
Outokumpu-koncernen, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning

Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2013–)
Metsä Spring Oy, styrelseledamot (2018–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2018–)
Outokumpu Oyj, styrelseledamot (2019–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2019: Inga ägarandelar.

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2019: 128 998 (B-aktier).

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 52 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2019−30.6.2023  


Skogsbruksingenjör
Kaarlo Aikio, Kuusamo
Skogsmaskinföretagare, jordbrukare
Henry Niemelä, Lappo
Skogsägare
Seppo Airaksinen, Vanda
Agronom
Jan-Ove Nyman, Karleby
Jordbrukare
Juha Anttila, Vilppula
Jord- och skogsbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus

Jordbrukare
Roger Björknäs, Kristinestad
Skogsbruksföretagare
Reijo Palohuhta, Evijärvi
Lantbrukare
Christer Finne, Korsholm
Landsbygdsföretagare
Kari Pekonen, P
arikkala
Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
Agrolog (YH), jordbruksföretagare
Antti-Jussi Perttu, Eura

​​Jordbrukare
Jaakko Halkilahti, Salo
Skogsbruksingenjör, pensionär
Timo Pietilä, Limingo

Jordbruksföretagare
Hans Hall, Leppävirta
Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
Skogshuggare, småbrukare
Pentti Havanka, Ruovesi
Skogsägare
Jaakko Ryymin, Idensalmi

Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
Landsbygdschef
Esko Saatsi, Nurmes
Jordbruksföretagare
Maarit Kallio, Sastmola
Jord- och skogsbruksföretagare
Timo Saviniemi, Tavastehus

Riksdagsman, jurist
Esko Kiviranta, Sagu
Riksdagsman, jordbruksföretagare
Mikko Savola, Etseri

Forstmästare, landsbygdsföretagare
Liisa Korpela, Kärkölä
Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
Agrolog
Liisa Stenman-Kässi, Uurainen
Agrolog YH, jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmonen

Forstmästare, jaktchef
Jani Körhämö, Pälkäne
Pensionär
Teuvo Tapaninen, Sodankylä
Skogbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
Jord- och skogsbruksföretagare
Matti
 Tiusanen, Sumiainen
Landsbygdsföretagare
Jarmo Lalli, Pöytis
Jordbrukare
Pekka Torppa, Toivakka
Jord- och skogsbruksföretagare
Mika Laukkanen, Tuusniemi
Agrolog
Kim Tyskas, Lappträsk

​Jordbrukare
Mikko Leikola, Lojo
Jordbrukare
Jari Törmikoski, Raahe
​​Agrolog
Matti Lyömiö, Mäntyharju
​Skogsbruksföretagare
Kirsi Uotila, Helsingfors
Jordbruksföretagare
Petri Miettinen, Juva
Jordbrukare
Jorma Vuorela, Jalasjärvi
Skogsbruksingenjör (YH), försäljare
Eeva Mikkonen, Rääkkylä
Jord- och skogsbruksföretagare
Kimmo Yli-
Antola, Letala
Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo
Jordbrukare
Jarmo Yli-Korhonen, Kauhajoki

Skogsbrukstekniker
Jussi Moilanen, Suomussalmi
Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois

Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Ylämaa


Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
Vice ordförande, Ahti Siponen, Magister i samhällsvetenskaper, Kiuruvesi
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby

Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko

​​Jordbrukare
Anders Lillandt, Kristinestad

​​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
​Jordbrokare
Mårten Malmström, Esbo
Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Suovanlahti
​​​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala​
 Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
Agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, S:t Michel
Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
Specialist, jordbrukare
Airi Kulmala, Nousis​
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott​
Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola
​​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo

Verksamhetsledare
Markus Laatikainen, Posio

Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen​

Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen

Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi

Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi
Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg
Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi

Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis

Personalrepresentanter

Susanna Kaukinen, kontorsassistent, Lojo
Timo Koljonen, solution owner, Helsinki
Rauno Kuhalampi, skogsexpert, virkeshandel och skogsvårdstjänster, Seinäjoki
Janne Naukkarinen, huvudförtroendeman, Savonlinna