Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta.

Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) personer som fullmäktige utser bland Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Metsäliitto Osuuskuntas personal kan välja högst fem (5) ledamöter till förvaltningsrådet.  Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter som väljs av förvaltningsrådet. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

f. 1955
Forstmästare
Forstråd

Styrelseledamot sedan 2005, styrelseordförande sedan 2008

Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)

Osuustoiminnan neuvottelukunta, styrelseordförande (2013–2018)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelsemedlem (2012–2018)
Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–2017), styrelseordförande (2010–2017)
Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–2017)
Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (1999−2004)
Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995−2015)
Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018:
72 322 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 49 233 (B-aktier)

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972
Agronomie- och forstmagister 
Agronom

Styrelseledamot sedan 2017, vice ordförande sedan 2019

Jordbruksföretagare (2001–)
Värmeföretagare (2003–) 
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)

Metsä Board Oyj, styrelseledamot (2017–)
Pohjois-Savon Osuuspankki, fullmäktigeledamot (2014–2017)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 83 101 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 8 976 (B-aktier)

Close

Johan Björkenheim

f. 1966
Jord- och skogsbruksföretagare
Styrelseledamot sedan 2018

Jord- och skogsbruksföretagare (1989–)
Kyrönmaa andelsbank, styrelseledamot (2006–), styrelsens ordförande (2012–), fullmäktigeledamot (1996–2006)
POP Pankkiliitto Osk, ledamot i förvaltningsråd (2019–)
Kyrö Distillery, medlem i Advisory Board (2013–2016)
Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsråd (2011–2017), fullmäktigeledamot (1999–2011)
Itikka Osuuskunta, fullmäktigeledamot (1999–2013)
Pohjola, Etelä-Pohjanmaa regional rådgivande delegation (1995–2015)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 242.684 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018:
3 450 (A-aktier)
14 280 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958
Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)
Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet), verkställande direktör (2003)
Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)

Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–2018)
Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
Yliopiston Apteekki, styrelseledamot (2015–), ordförande (2017–)
Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2016–)
Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–2017)
Posti Group Oyj, styrelseledamot (2010–2017), ordförande (2011–2017)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 1 170 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar

Close

Leena Mörttinen

f. 1967

Ekonomie magister
Politices doktor

Styrelseledamot sedan  2016

Finansministeriet, överdirektör, avdelnings chef för Finansmarknadsavdelning (2017–)
Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–2017)
Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012)
Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
Finlands Bank, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002)
Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)

Statens utvecklingsbolag Vake Oy, styrelse medlem (2018–)
Näringslivets forskningsinstitut, styrelse medlem (2017–)
Näringslivets Delegation EVA rf, styrelse medlem (2017–)
Kansallisteatterin Säätiö, styrelseledamot (2015–)
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, delegationens ordförande (2016–)
Scoutstiftelsen, förvaltningsråd, medlem (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 975 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar


Close

Juha Parpala

f. 1967
Agrolog
Styrelseledamot sedan 2009

Jordbrukare (1994–)
Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2018–)
Simon Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–) 
Vapo Oy, fullmäktigeledamot (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)
Simos samling, kyrkorådsmedlem (2015–)
Förtroendeuppdrag inom kommunen Simo

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018:
27 517 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 1 087 (B-aktier)

Close

Ilkka Salonen

f. 1965
Ekonomi magister
Styrelseledamot sedan 2018

YIT Abp, ekonomidirektör, vice verkställande direktör (2018–)
Lemminkäinen Oyj, ekonomidirektör (2014–2018)
Forest BtL Oy, direktör och rådgivare till styrelsen (2013)
Neste Abp, ekonomidirektör (2009–2012)
Pohjola Bank Abp, ekonomidirektör (2006–2008)
Pohjola-Gruppen Ab, ekonomidirektör (2003–2005)
Comptel Abp, flera befattningar (2000–2003)
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, analytiker (1997–2000)
Postbanken Ab, analytiker (1994–1997)

Parmaco Oy, styrelsemedlem (2013–2018)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 36 489 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: Inga aktieplaceringar

Close

Timo Saukkonen

f. 1963
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

Jordbrukare (1992–) Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, medlem (2018–)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2008–2017), styrelsemedlem (2018–)
Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–2017), ordförande i förvaltningsrådet (2011–2017), styrelseordförande (2018–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 111 700 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018:  4 600 (B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Ilkka Hämälä

f. 1961
Diplomingenjör

Koncernchef
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008, ordförande sedan 2018

Metsä Group, koncernchef (2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy), tidigare olika ledande befattningar sedan 1988 

Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseordförande (2018–)
Metsä Spring Oy, styrelseordförande (2018–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2018–)

Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2018–), arbetsmarknadsutskottets ordförande (2017), styrelseledamot (2012–), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013)
Confederation of European Paper Industries (CEPI), styrelseledamot (2018–)
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö (TT), styrelseledamot (2018–)
Central Handelskammaren, delegationsledamot (2018–)
Helsingforsregionens handelskammare, delegationsledamot (2018–)
Finlands Kvalitetsförening r.f., styrelseledamot (2018–), delegationsledamot (2008–)
Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 130 598 (B-aktier)

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör, MBA

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

Metsä Board Oyj, verkställande direktör (2014–)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012) 
Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), flera ledande befattningar sedan 1990

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018:  20 460 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 250 000 (B-aktier)

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969 
Juris kandidat 
Vicehäradshövding

Verkställande direktör, Metsä Tissue 
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Tissue, verkställande direktör (2018–) 
Metsä Wood, branschdirektör (2013–2018)
Metsä Group, strategidirektör (2017–2018)
Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003–2013) 
Metsäliittokoncernen, jurist (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000)

Skogsindustrin r.f., styrelseledamot (2018–)
Metsä Spring Oy, styrelseledamot (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2017–) 
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Träproduktindustrin rf, styrelseordförande (2015–2016), styrelseledamot (2017–2018)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 90 029 (B-aktier)

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister 
Forstmästare
Forstråd

COO, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsäliitto Osuuskunta, COO (2018–)
Metsä Forest, branschdirektör (2008–2018)
Metsäliitto Osuuskunta, tidigare olika uppdrag
Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, tidigare olika uppdrag
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–) 
Skogsindustrin r.f., skogsutskottet ordförande (2010–2018), styrelseledamot (2019–)
Skogsindustrierna, medlem i Skogskommitté (2011–)
Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–) 
CEPI (Confederation of European Paper Industries), medlem i Forest Committee (2012–2014, 2019–)
Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–2015)
Träproduktindustrin rf, styrelseledamot (2018–)
Suomen Puukauppa Oy, styrelsemedlem (2016)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: 440 343 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 152 671 (B-aktier)

Close

Ismo Nousiainen

f. 1966

Diplomingengör
Verkställande direktör, Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen sedan 2018

Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2018–)
Metsä Fibre Oy, produktionschef (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuvarande Metsä Fibre Oy), flera ledande befattningar  (2001–2007)
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, flera befattningar  (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, forskare (1993–1996)

Mittaportti Oy, styrelseordförande (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, styrelseledamot (2007–2017)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 58 972 (B-aktier)

Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister
Ekonomidirektör, Metsä Group
Vice verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, vice verkställande direktör, (2017–)
Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2013–) 
Metsä Spring Oy, styrelseledamot (2018–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2018–)
Outotec-koncernen, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005) 
Outokumpu-koncernen, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2018: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2018: 92 135 (B-aktier)

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 60 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2015−30.6.2019:

​Jordbrukare
Juha Anttila, Mänttä-Vilppula
​Skogsbruksföretagare
Mika Nybacka, Haapajärvi
​Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
Jordbrukare, riksdagsledamot
Mats Nylund, Pedersöre kommun
​Jordbrukare
Jaakko Halkilahti, Salo
​​Renherde, lantbygdsföretagare
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi
​Jordbrukare
Jorma Hanhimäki, Kauhava
Jordbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus
​Jordbrukare
Matti Hiekka, Ikalis
Jordbrukare
Teppo Panttila, Kurikka
​Kundchef
Martti Hiltunen, Kaavi
​​Lantbygdsföretagare
Kari Pekonen, Parikkala
​Jordbrukare
Heikki Häppölä, Orimattila
Jordbruksföretagare
Juho Pietilä, Loimaa
​Skogsföretagare
Matti J. Härkönen, Sotkamo
Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
​Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
​Skogsbruksingenjör
Ari Pylkkänen, Rantasalmi
​Jordbrukare,
Aarne Jänkälä, Rovaniemi
​Jord- och skogsbruksföretagare
Tuomo Raininko, Kankaanpää
Jordbrukare, agrolog
Maarit Kallio, Sastamala
​​Jordbrukare
Jukka Ruusuvirta, Kivijärvi​
​Lantbygdsföretagare
Antti Kankaanpää, Orivesi
​Jord- och skogsbruksföretagare
Timo Saviniemi, Tavastehus​
Jordbrukare
Asko Karhunen, Suonenjoki
​Riksdagsledamot
Mikko Savola, Etseri
​​Lantbygdsföretagare
Esa Karjalainen, Puumala
​Jordbrukare
Atso Sipola, Uleåborg
Direktör, skogsbruksföretagare
Jyrki Ketola, Helsingfors
​Lantbygdsföretagare
Antti Sirviö, Kemijärvi
​Agrolog, jordbrukare
Ari Kivenmäki, Kuortane
​Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi

Jordbrukare, vicehäradshövding
Esko Kiviranta, Sagu

​Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmois
Lantbygdsföretagare
Pertti Koistinen, Libelits
​Maskinföretagare, jordbrukare
Terho Tasanen, Nousis
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
​Kvalitetschef, jordbruksföretagare
Antti-Lassi Tikka, Kiuruvesi
​Skogsägare
Aulis Kurtti, Kuusamo
​Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare
Matti Tolvanen, Varkaus
​Jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
​Agrolog, jordbrukare
Pasi Tuominen, Eura
​Jord- och skogsbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
​Jordbrukare, försäljare
Kim Tyskas, Lappträsk
​Jordbrukare
Tommi Lunttila, Äänekoski
​Jordbrukare
Jari Törmikoski, Brahestadt
​Jordbrukare
Tomas Långgård, Malax
​Skogsbruksföretagare, teknologie studerande
Kirsi Uotila, Helsingfors
Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Viitasaari
Agronomie- och forstkandidat
Tuula Vanhatalo, Hyvinge
​Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo​
​Jordbrukare
Vidlund Mikael, Närpes
Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois
​​Skogsbruksingenjör
Johan Wasberg, Korsholm
​​Jordbrukare
Arto Mäntylä, Kurikka
​​​Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
Produktchef, jordbrukare
Jari Nevavuori, Nystad
​​Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Villmanstrand
Jordbrukare, skogsmaskinföretagare,
Henry Niemelä, Lappo
Jordbrukare
Reino Ylönen, Hankasalmi

                                                    

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
Vice ordförande, Ahti Siponen, Magister i samhällsvetenskaper, Kiuruvesi
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby

Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi

​​Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko​

​​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
​Jordbrokare
Anders Lillandt, Kristinestad
Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
Jordbrukare
Mårten Malmström, Esbo
Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
​​​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala​
Verksamhetsledare
Risto Junttila, Kemijärvi
Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
Agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, S:t Michel
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott​
Specialist, jordbrukare
Airi Kulmala, Nousis​
​​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo

​​Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola

Agrolog
Timo Kässi, Uurainen

Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen

Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi

Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen​
Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg
Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi

Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis

Personalrepresentanter

Susanna Kaukinen, kontorsassistent, Lojo
Timo Koljonen, solution owner, Helsinki
Rauno Kuhalampi, skogsexpert, virkeshandel och skogsvårdstjänster, Seinäjoki
Janne Naukkarinen, huvudförtroendeman, Savonlinna