Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktiges sammanträde motsvarar ett aktiebolags bolagsstämma.

Förvaltningsrådet består av 30 ledamöter som utses av fullmäktige samt av 4 ledamöter som utses av personalgrupperna. Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt Metsä Groups koncernchef. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

​f. 1955
Forstmästare
Forstråd

Styrelseledamot sedan 2005, styrelseordförande sedan 2008

Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)
Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–), styrelseordförande (2010–)
Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelsemedlem (2012–)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, styrelseordförande (2013–)
Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995−2015)
Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 72 870 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 53 744 (B-aktier)

Close

Kari Jordan (vice ordförande)

​f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Styrelseledamot och vice ordförande sedan 2005

Metsä Group, koncernchef (2006–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
Centralhandelskammaren
, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet
(2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelse ordförande och ord förande i styrelsens arbets utskott (2009–2011), vice styrelseord-förande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott
(2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbets-pensionsförsäkrings bolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelse-ordförande (2013), styrelse-ordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar 

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958
Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)
Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet), verkställande direktör (2003)
Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)
Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–)
Posti Group Oyj, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)
Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2016–)
Yliopiston Apteekki, styrelseledamot (2015–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 1 170 euro 

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972
Agronomie- och forstmagister
Agronom

Styrelseledamot sedan  2017

Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
Jordbruksföretagare (2001–)
Värmeföretagare (2003–)
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)
Pohjois-Savon Osuuspankki, Fullmäktigeledamot (2014–)
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)
Kalakukko 2006 ry, LEADER-verksamhets-gruppen, styrelseledamot (2001–2006)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 78 350 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Leena Mörttinen

​f. 1967
Ekonomie magister
Politices doktor

Styrelseledamot sedan  2016

Finansministeriet, chef för Finansmarknadsavdelning (1.8.2017–)
Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–2017)
Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012) Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
Finlands Bank
, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002) Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)
Kansallisteatterin Säätiö
, styrelseledamot (2015–) Uleåborgs universitets investeringskommitté, medlem (2013–)
Scoutstiftelsen
, förvaltnings-råd, medlem (2011–)
Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin
, styrelseledamot (2015–2016) Suomen Ampumahiihto-liitto, styrelsens vice ordförande (2013–2016)
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseledamot (2013)
Finlands Industriinvestering Ab, styrelseledamot (2012-2013)
Uleåborgs universitets styrelse, vice ordförande (2010–2013)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 2 550 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Juha Parpala

f. 1967
Agrolog

Styrelseledamot sedan 2009

Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
Jordbrukare (1994–) Simon
Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–)
Vapo Oy, fullmäktigeledamot (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)
Simos samling, kyrkorådsmedlem (2015–)
Förtroendeuppdrag inom kommunen Simo

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 23 490 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 1 087 (B-aktier)

Close

Timo Saukkonen

​f. 1963
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)
Jordbrukare (1992–)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2008–)
Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–), ordförande (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 88 173 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016:  4 600 (B-aktier)

Close

Mikael Silvennoinen

f. 1956
Ekonomie magister

Styrelseledamot sedan  2015

IMS Talent, styrelsens ordförande (2013–)
Pohjola Pankki Oy, verkställande direktör (1997–2013)
Pohjola Pankki Oy, flera ledande postioner (1989–1997)
Wärtsilä Group, flera ledande postioner (1983–1989)
Konecranes Oyj, styrelsemedlem (2008–2015)
Orion Oyj, styrelsemedlem (2014–)
Hartwall Capital Oy, styrelsemedlem (2014–)
Pontos Oy, styrelsemedlem (2014–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 195 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 14 000 (B-aktier)

Close

Antti Tukeva

f. 1953
Agronom
Lantbruksråd

Styrelseledamot sedan 2009

Osuuskunta Maitosuomi, verkställande direktör, styrelseledamot (2007–2015)
Osuuskunta Normilk, verkställande direktör (1994–2015)
Osuuskunta Maitojaloste, verkställande direktör, styrelsemedlem (1991–2006)
Jord- och skogsbruk, Arola och Vaara gårdar (1985–)
LokalTapiola Österbotten, styrelseledamot (2012–2015)
Lakeuden Lähivakuutus, vice styrelseordförande
(2006–2012)
Olika förtroendeuppdrag inom jordbruks- och livsmedels-industriorganisationer (1985–2015)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 41 504 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016:  3 479 (B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Kari Jordan

f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Koncernchef, Metsä Group
Verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta,
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

Metsä Group, koncernchef (2006–)
Metsäliitto Osuuskunta, styrelsen vice ordförande (2005–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet (2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016:
5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Petri Helsky

f. 1966
Diplomingenjör
Ekonomie magister

Verkställande direktör,  Metsä Tissue Oyj
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2015

Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2015–)
Kemira Oyj, direktör (segment Paper, APAC), medlem i ledningsgrupp (2008–2008)
Kemira ChemSolutions, direktör (2007–2008)
Solvay, flera ledande befattningar (1993–2007)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Ilkka Hämälä

f. 1961
Diplomingenjör

Verkställande direktör,  Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2008

Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy), tidigare olika ledande befattningar sedan 1988
Skogsindustrin r.f., vice styrelseordförande, vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013), styrelseledamot (2014–), styrelseordförande (2018–), ordförande i styrelsens arbetsutskott (2018–), arbetsmarknadsutskottets ordförande (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)
Finlands Kvalitetsförening r.f., delegationsledamot (2008–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 103 551 (B-aktier)

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör
MBA

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

Metsä Board Oyj, verkställande direktör (2014–)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012)
Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), flera ledande befattningar sedan 1990

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016:  19 930 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 186 348 (B-aktier)

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969
Juris kandidat
Vicehäradshövding

Branschdirektör, Metsä Wood
Strategidirektör, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Wood, branschdirektör (2013–)
Metsä Group, strategidirektör, (2017–)
Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003–2013) Metsäliittokoncernen, jurist (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000)

Skogsindustrin r.f., styrelseledamot (2018–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Träproduktindustrin rf, styrelseordförande (2015–2016), styrelseledamot (2017–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 124 871 (B-aktier)

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare
Forstråd

Branchdirektör, Metsä Forest
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Forest, branschdirektör (2008–)
Metsäliitto Osuuskunta, tidigare olika uppdrag
Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, tidigare olika uppdrag
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–)
Skogsindustrin r.f., ordförande i skogsutskottet (2010–)
Skogsindustrierna, medlem i Skogskommitté (2011–)
CEPI (Confederation of European Paper Industries), medlem i Forest Committee (2012–2014)
Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–)
Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–2015)
Suomen Puukauppa Oy, styrelsemedlem (2016–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 239 450 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 86 694 (B-aktier)

Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister

Ekonomidirektör, Metsä Group 
Vice verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, vice verkställande direktör, (2017–)
Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2013–) 

Outotec-koncernen, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
Outokumpu-koncernen, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 117 271 (B-aktier)

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 60 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2015−30.6.2019:

​Jordbrukare
Juha Anttila, Mänttä-Vilppula
​Renherde, lantbygdsföretagare
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi
​Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
Jordbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus
​Jordbrukare
Jaakko Halkilahti, Salo
​​Lantbygdsföretagare
Kari Pekonen, Parikkala
​Jordbrukare
Jorma Hanhimäki, Kauhava
Jordbruksföretagare
Juho Pietilä, Loimaa
​Jordbrukare
Matti Hiekka, Ikalis
​​Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
​Kundchef
Martti Hiltunen, Kaavi
Skogsbruksingenjör
Ari Pylkkänen, Rantasalmi
​Jordbrukare
Heikki Häppölä, Orimattila
​Jord- och skogsbruksföretagare
Tuomo Raininko, Kankaanpää
​Skogsföretagare
Matti J. Härkönen, Sotkamo
Jordbrukare
Antti Rautiola, Oulainen
​Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
Jordbrukare
Jukka Ruusuvirta, Kivijärvi​
​Jordbrukare,
Aarne Jänkälä, Rovaniemi
​Jord- och skogsbruksföretagare
Timo Saviniemi, Tavastehus​
Jordbrukare, agrolog
Maarit Kallio, Sastamala
​​Riksdagsledamot
Mikko Savola, Etseri
​Lantbygdsföretagare
Antti Kankaanpää, Orivesi
​Jordbrukare
Atso Sipola, Uleåborg
Jordbrukare
Asko Karhunen, Suonenjoki

​Lantbygdsföretagare
Antti Sirviö, Kemijärvi

​Direktör, skogsbruksföretagare
Jyrki Ketola, Helsingfors
​Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi
​Agrolog, jordbrukare
Ari Kivenmäki, Kuortane
​Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmois
​Jordbrukare, vicehäradshövding
Esko Kiviranta, Sagu
​Jordbrukare
Paavo Tanskanen, Polvijärvi
​Forskningschef, agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, Kristina
​Maskinföretagare, jordbrukare
Terho Tasanen, Nousis
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
​Kvalitetschef, jordbruksföretagare
Antti-Lassi Tikka, Kiuruvesi
​Skogsägare
Aulis Kurtti, Kuusamo
​Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare
Matti Tolvanen, Varkaus
​Jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
​Agrolog, jordbrukare
Pasi Tuominen, Eura
​Jord- och skogsbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
​Jordbrukare, försäljare
Kim Tyskas, Lappträsk
Jordbrukare
Tommi Lunttila, Äänekoski
​Skogsbruksföretagare, teknologie studerande
Kirsi Uotila, Helsingfors
​Jordbrukare
Tomas Långgård, Malax
Agronomie- och forstkandidat
Tuula Vanhatalo, Hyvinge
​Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Viitasaari
​Jordbrukare
Vidlund Mikael, Närpes
Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo​
​​Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi
​​Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois
​​​Skogsbruksingenjör
Johan Wasberg, Korsholm
Jordbrukare
Arto Mäntylä, Kurikka
​​Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
​Produktchef, jordbrukare
Jari Nevavuori, Nystad
Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Villmanstrand
Jordbrukare, skogsmaskinföretagare,
Henry Niemelä, Lappo
Jordbrukare
Reino Ylönen, Hankasalmi
​​Skogsbruksföretagare
Mika Nybacka, Haapajärvi
 
​​Jordbrukare, riksdagsledamot
Mats Nylund, Pedersöre kommun
​​

                                                    

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
Vice ordförande, Ahti Siponen, Magister i samhällsvetenskaper, Kiuruvesi
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Jordbruks- och skogsföretagare
Johan Björkenheim, Storkyro

Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi

​Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby
​​Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko
​​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
​Jordbrokare
Anders Lillandt, Kristinestad
Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
Jordbrukare
Mårten Malmström, Esbo
​Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
​Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
​​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala
Verksamhetsledare
Risto Junttila, Kemijärvi
Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
​Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
​Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
​Jordbrukare
Esko Kinnunen, Pieksämäki
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott

​​Specialist, jordbrukare
Airi Kulmala, Nousis

Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola

​​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo

Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen

​Agrolog
Timo Kässi, Uurainen
Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg
Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen

Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis

 

 

Personalrepresentanter

Koljonen Timo, Solution Owner, Helsingfors
Naukkarinen Janne, Huvudförtroendeman, Nyslott