Kannattavaa kasvua Metsä Groupissa

Kannattavaa kasvua

Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla.

​​​​​​​​​​​Vakaalla pohjalla

Taloudellinen tuloksellisuus on toiminnan jatkuvan kehittämisen välttämätön edellytys. Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi.  Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla. Investoimme liiketoimintoihin, joiden kasvunäkymät ovat hyvät pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

​Metsä Group                                                           2021​                                      20​20                     2019
​Liikevaihto, milj. euroa                                                                    6 017
                                        5 055
5 473
​Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa                                    914
                                        ​368
495
​Sijoitetun pääoman tuotto, %                                                      15,5
                                        7,2
7,3
​Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä                            16,2
                                        ​7,1
​9,6
​Oman pääoman tuotto, %                                                             15,1
                                        ​6,8
6,4
Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä                                     16,0
​                                        9,6
9,7
​Omavaraisuusaste, %                                                                     61
                                    57,2
56,2
​Nettovelkaantumisaste, %                                                            -4
                                  ​4
10
​Korolliset nettovelat, milj. euroa                                                 -185
                                     168
374
​Investoinnit, milj. euroa                                                                 994,2
                                       ​400,5
259,6
​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo                     9 533                                        9 392
                     9 624

Taloudellinen raportointi

Metsä Group julkistaa taloudelliset raporttinsa vuonna 2022 seuraavasti:


 

Hiljainen jakso

Taloudellinen katsaus​ Julkaisupäivä

1.1.-9.2.2022

​Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote ​10.2.2022

​1.-27.4. 2022

​Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu ​28.4.2022

​1.-27.7. 2022

​Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu ​28.7.2022

​1.-26.10.2022

​Osavuosikatsaus tammi–syyskuu ​27.10.2022


Tilaa painettuja julkaisuja

Metsä Group sijoituskohteena

Sijoita Metsäliitto Osuuskuntaan 
 

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta. Maksettuaan sääntömääräiset osuutensa jäsen voi kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia Metsäliiton lisäosuuksiin.