Kannattavaa kasvua Metsä Groupissa

Kannattavaa kasvua

Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla.

​​​​​​​​​​​Vakaalla pohjalla

Taloudellinen tuloksellisuus on toiminnan jatkuvan kehittämisen välttämätön edellytys. Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi.  Pidämme kilpailukykyämme yllä innovoinnin, kustannustehokkuuden ja korkean tuottavuuden avulla. Investoimme liiketoimintoihin, joiden kasvunäkymät ovat hyvät pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

​Metsä Group                                                           2017​                                       20​16​                                       20​​15                     
​Liikevaihto, milj. euroa                                                                    5 040                                        ​4 658                                         ​5 016
​Liiketulos ilman kertaeriä, milj. euroa                                        566                                        ​439​                                         537
​Sijoitetun pääoman tuotto, %                                                       12,6                                        10,2​                                         13,7
​Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaeriä                             12,3                                        ​10,2                                        ​ 13,6 
​Oman pääoman tuotto, %                                                              14,5                                        ​11,2                                         ​15,9
Oman pääoma tuotto, ilman kertaeriä                                      14,0​                                        11,0​                                         15,8 
​Omavaraisuusaste, %                                                                     45,0                                       ​43,9​                                         43,2
​Nettovelkaantumisaste, %                                                            34
                                       ​40​                                         25
​Korolliset nettovelat, milj. euroa                                                  993                                        ​1 033​                                         610
​Investoinnit, milj. euroa                                                                 607,7                                       ​757,9                                        ​491,6
​Henkilöstö kauden lopussa, jatkuva keskiarvo                     9 399                                        ​9 626                                        ​10 117​                     

Taloudellinen raportointi

 

Metsä Groupin taloudelliset raportit vuonna 2019
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018: 7.2.2019
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta: 26.4.2019
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta: 1.8.2019
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta: 31.10.2019.

Vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, julkistetaan suomen- ja englanninkielisenä viikolla 9.

Tilaa painettuja julkaisuja

Metsä Group sijoituskohteena

Sijoita Metsäliitto Osuuskuntaan 
 

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta. Maksettuaan sääntömääräiset osuutensa jäsen voi kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia Metsäliiton lisäosuuksiin.