Metsä Group sijoituskohteena

Metsä Group sijoituskohteena 
 

Sijoita metsään​

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta. Maksettuaan sääntömääräiset osuutensa jäsen voi kasvattaa omistustaan tekemällä sijoituksia Metsäliiton lisäosuuksiin. Osuuskunta maksaa osuuksille korkoa edustajiston vuosittain päättämän korkoprosentin mukaan. Jäsenyysedellytyksenä olevan sääntömääräisen osuuden suuruus määräytyy omistetun metsäpinta-alan ja sen sijainnin mukaan.

Metsäliitto Osuuskunnan lisäosuudet

Jäsen voi sijoittaa A-lisäosuuksiin Metsä Forestin kanssa tehdyistä puukaupoista saamiaan varoja tai Metsäliiton maksamia osuuskorkoja. Merkintä tehdään puukaupan tallennuksen yhteydessä. Osuuskoroilla merkintä tapahtuu ilmoittamalla siitä Metsäliiton yhteyshenkilölle. B-lisäosuuksia ei ole sidottu puukauppoihin, joten niihin jäsen voi sijoittaa ilman vähimmäismäärää. Maksimi sijoitussumma B-lisäosuuksiin on 1,5 milj. euroa/jäsen.

Metsä Board Oyj

Metsä Groupin tytäryhtiöistä Metsä Boardin A- ja B-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kahdellakymmenellä (20) ja B-osake yhdellä (1) äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon.