Tuotamme sivuvirroista uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeen

Enemmän uusiutuvaa energiaa kuin käytämme


​​​​Tiesitkö, että Metsä Group on suurimpia uusiutuvan energian tuottajia Suomessa? Lähes 70 % tuotantolaitoksistamme tuottaa biovoimaloissaan uusiutuvaa energiaa hakkuutähteistä ja tuotantomme sivuvirroista.

Suomen uusiutuvan energian tuotannosta Metsä Groupin osuus on 14 %. Vuonna 2016 käyttämämme ja myymämme uusiutuvan energian määrä sähkönä, lämpönä tai puupohjaisina polttoaineina nousi 22,3 terawattituntiin, mikä vastaa yli 1,1 miljoonan pohjoismaalaisen omakotitalon vuotuista energiankulutusta.

Puupohjaisista sivuvirroista uusiutuvaa energiaa

Käytämme puun resurssiviisaasti eli puun jokainen osa menee sille parhaiten soveltuvaan tarkoitukseen. Tuotannon sivuvirroille etsimme aiempaa arvokkaampia käyttökohteita. Osa sivuvirroista, kuten oksat, sahoilta tuleva kuori ja puru sekä tuotannossa syntyvät kuitupitoiset sivuvirrat, soveltuvat parhaiten energiantuotantoon. Metsä Groupin tuotannosta 86 % tehdään uusiutuvalla puupohjaisella energialla, ja tulevat investoinnit kasvattavat osuutta.  

Metsä Group tukee osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista esimerkiksi7. tavoite liittyy puhtaaseen energiaan. Vuoden 2016 loppuun mennessä Metsä Group on vähentänyt fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 35 % tuotetonnia kohden ja parantanut energiatehokkuuttaan 6 % vuoden 2009 tasosta.

Esimerkkejä investoinneistamme

Vuonna 2015  Metsä Tissuen Katrineforsin tehtaalla Ruotsissa otettiin käyttöön toinen biovoimalaitos, joka tuottaa sähköä ja lämpöä sekä tehtaalle että sen lähiyhteisölle ja lisäksi vähentää tehtaan polttoöljyn tarvetta jopa 90 %. Syksyllä 2017 niin ikään Ruotsissa sijaitsevan Metsä Tissuen Nyboholmin tehtaalla käynnistyy uusi 100 %:sti  biopolttoainetta käyttävä lämpölaitos. 

Metsä Tissuen Mäntän tehtaan voimalaitoksen uudistus valmistuu syksyllä 2017, jolloin voimalaitoksen uusiutuvan energian osuus lämmöntuotannossa tulee kasvamaan 60 prosenttiin. Tavoitteenamme on korvata turpeen käyttöä biomassalla ja hyödyntää tuotannon sivuvirtana syntyvää siistauslietepuristetta polttoaineena, mikä pienentäisi ilmapäästöjä merkittävästi. 

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas käynnistyy syksyllä 2017. Biotuotetehdas tuottaa uusiutuvaa energiaa tuotannon sivuvirroista jopa 2,4-kertaisen määrän omaan tarpeeseensa nähden. Tämä tulee lisäämään Suomen uusiutuvan energian osuutta noin 2 prosenttiyksiköllä.  Biotuotetehtaan yhteyteen valmistuu myös kuoren kaasutuslaitos, josta saatavalla tuotekaasulla korvataan fossiilisia polttoaineita sellutehtaan toiminnassa. Tehdas toimii täysin fossiilittomasti.

Muita viime vuosina toteutuneita investointeja ovat olleet mm. biovoimala Metsä Boardin Kyron tehtaalla, uusituvalla energialla käyvä lämpölaitos Metsä Woodin Lohjan Kerto-tehtaalla ja kuoren kaasutuslaitos Metsä Fibren Joutsenon tehtaalla. Oman energiatuotannon lisäksi myymme vuosittain huomattavan määrän eli 3,8 terwattituntia puupohjaisia polttoaineita myös ulkopuolisille energiantuottajille.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin