Puhtaasti tärkeä vesi


Ilman vettä ei olisi puita, sellua, kartonkia eikä papereita. Onneksi Metsä Groupin tehtaat sijaitsevat pohjolassa, joka on maailman vesirikkainta aluetta. Vaikka vettä on saatavilla, ei sitä kuitenkaan tuhlata, vaan sen käyttö on jokapäiväistä tarkkailua.

 

Tehtaan naapurit huomaavat nopeasti, jos tehtaiden päästöjä ei tarkkailtaisi – esimerkiksi rikkipäästöjä ilmaan.
"Yhtä tärkeää on myös tehtaita ympäröivät vedet. Kaikilla tehtailla tarkkaillaan lähivesistöjen tilaa ja kalakantoja", Metsä Fibren Kemin tehtaan tuotantopäällikkö Tomi Seppä kertoo. Seppä ei pystykään sanomaan, kumpi tehtaan ympäristötehokkuudessa on tärkeämpää: ilma vai vesi vaan "molemmat ovat yhtä tärkeitä."

Tehtaita ympäröivät vedet todella pidetään puhtaina. Konkreettinen esimerkki tästä on, että Äänekosken tehdasintegraatin vierastalon saunasta käydään uimassa samassa järvessä kuin mihin vedet lasketaan tehtailta puhdistuksen jälkeen.
"Saman järven ylävirralta otetaan myös pääkaupunkiseudun juomavesi. Niin kuin arvata saattaa, juomaveden puhtautta analysoi ja tarkkailee usea taho", Metsä Boardin kestävän kehityksen ja energian johtaja Soili Hietanen kertoo.

Vesi on puhtaasti tärkeää sellun- ja kartonginvalmistuksessa, sillä vettä tarvitaan tuotannon joka vaiheessa. Hietanen kertoo, että esimerkiksi kartonginvalmistuksessa vesi pitää puut tuoreina ja kuidut erillään valmistusprosessissa mutta myös kuljettaa kuidut prosessin eri vaiheissa. "Vettä käytetään myös puhdistukseen, jäähdytykseen ja pienissä määrin myös höyryn tuotantoon." 

Käytön sijaan kierrättämistä

Koska vettä käytetään mahdollisimman tehokkaasti, tehtailla voisi puhua enemmin veden kierrättämisestä  kuin käytöstä – vesilitra kiertää tehtaalla jopa 15 kertaa.
"Vesi kierrätetään, jos prosessi sen sallii. Sellutehtaalla vettä kierrätetään esimerkiksi vastavirtaan ruskean massan pesussa eli puhtaamman sellun säiliöstä edelliseen. Samaten valkaisussa pesureiden suodosvedet hyödynnetään edellisen vaiheen pesussa samoin kuin kuivaamon kiertovedet, joita käytetään myös massan haussa", Seppä kertoo.

Veden kierrättämisellä on ollut suuri vaikutus Metsä Fibren tehtaiden vesitaseiden paranemiseen. Vuosien 2007 ja 2015 välissä jätevesien määrä on laskenut 40 %. Myös Metsä Board on vähentänyt systemaattisesti vedenkäyttöään, vuosina 2010–2015 tehtaiden vedenkäyttö on vähentynyt 16 %. "Esimerkiksi vuonna 2015 Metsä Board käytti 105 miljoonaa kuutiota vettä, josta 99 % oli pintavettä joista ja järvistä. Vettä käytetään tehokkaasti, sillä tehokkuus pienentää jätevesien määrää ja säästää energiaa, mitkä taas vaikuttavat positiivisesti ilmastoon", Hietanen kertoo.  

Tiukkojen päästötasojen alla

Tehtailla vedenkäyttöä seurataan nimenomaan sillä, paljonko vettä tulee jätevedenpuhdistamolle, ja seuranta on päivittäistä: Jos aamupalaverissa huomataan, että jäteveden taso on korkea, sen syytä selvitetään heti. Seuraavana aamuna käydään läpi, onko tilanne parantunut. Syitä jätevesimäärän korkeaan tasoon voi Kemin tehtaan Tomi Sepän mukaan olla useita tukkeutuneesta raakavesisihdistä alkaen.

Tehtailla vesi puhdistetaan biologisilla puhdistamoilla, jotka poistavat noin 98 % veteen tulevasta kuormituksesta. Toki jätevedenpuhdistamon jälkeenkin veteen jää esimerkiksi fosforia (P), orgaanisia klooriyhdistelmiä (AOX) tai mikrobitoimintaa heikentäviä aineita (COD), mutta määrät ovat pieniä. Päästöille on asetettu tarkat rajat tehtaan ympäristöluvassa, mutta niille on myös EU-tasoiset BAT-arvot, jotka ovat kaikilla Metsä Groupin tehtailla komeasti BAT-maksipäästötasojen alapuolella.

Tämä kannattaa muistaa, sillä kaikkialla maailmassa ei ole BAT-arvoja päästöille eikä tiukkoja ympäristölukujakaan – näin on esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.

Tutustu muihin Metsä-tarinoihin