Vastuullisuus on tie menestykseen


​Suomalainen metsänomistaja, osuuskunnan jäsen katsoo metsiensä tilaa ja kehitystä yli vuosikymmenten.

Samoin Metsä Groupin teollisuuden investoinneissa katseemme ja ajatuksiemme täytyy yltää tästä päivästä kauas tulevaisuuteen. Sekä metsissä että metsien tuottaman puuraaka-aineen jalostamisessa asiakkaillemme ympäri maailman meidän on tunnettava tämän päivän vaatimukset ja osattava myös ennakoiden varautua tulevaan.

Avain menestykseen on pitkäjänteinen, vastuullinen toiminta. Seisomme sen takana mitä sanomme ja teemme.

Metsä Groupissa on käynnissä vahva kasvun ja kehityksen jakso. Vuosina 2019–2023 investoimme 2,5 miljardia euroa tehtaidemme uudistamiseen. Vastaamme siten entistäkin paremmin kestävän kehityksen kaikkien kolmen pilarin, ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden haasteisiin.

Tekemämme merkittävät investointipäätökset eivät ole mahdollisia ilman Metsäliitto Osuuskunnan sitoutunutta ja aktiivista jäsenkuntaa. Kehitämme yhdessä emme vain Metsä Groupia ja jäsenten metsätaloutta vaan koko Suomen menestystä nyt ja tulevaisuudessa.

Kiitos teille vastuullisesta työstänne.

 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja

Metsä Group

 

Teksti on 10. maaliskuuta 2021 ilmestyneen Metsä Groupin Viesti -lehden pääkirjoitus.

Lue lisää tarinoita Metsästä