Jäsenistömme vastuullisen metsien omistamisenesikuvana


​Metsiin kohdistuu yhteiskunnassa lukuisia toiveita, haluja ja vaatimuksia. Metsä Groupin perustehtävä on kasvattaa omistajajäsentensä metsäomaisuuden arvoa. Arvon muodostus koostuu metsän kasvusta ja puun kysynnästä markkinoilla.

Puun kysyntää turvaamme investoimalla toimialamme tehokkaimpiin tehtaisiin ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiviin tuotteisiin. Tavoitteemme on tarjota jäsenillemme metsätalouden tarvitsemat palvelut laajasti metsäomaisuuden hallinnoinnista aina ekologisen kestävyyden turvaaviin asiantuntijapalveluihin saakka.

Kaikessa liiketoiminnassa kestävyyden kolme peruspilaria – taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys – on oltava tasapainossa, jotta voidaan pitkäjänteisesti harjoittaa kannattavaa toimintaa. Me olemme tekemisissä luonnonvarojen hoidon ja käytön kanssa, jolloin tämä kestävyyden tasapainon tarve on erityisen korostunut.

Suomalaisella metsänomistajalla, jäsenistöllämme on erinomaiset mahdollisuudet pysyä tulevaisuudessakin vastuullisen metsien omistamisen esikuvana. Me Metsä Groupissa haluamme kehittää yhä parempaa asiantuntemusta ja palveluita omistajiemme metsien nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

 

 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja

Metsä Group

 

Teksti on 2. joulukuuta 2020 ilmestyneen Metsä Groupin Viesti -lehden pääkirjoitus.

Other Metsä Group stories