Yhteistyön peruspilarit säilyneet vahvoina


​Hankasalmelainen Markku Vehviläinen oli vuonna 1956 vasta vuoden vanha taapero, kun hänen Viljo-isänsä hankki ensimmäisen kuorma-autonsa. Venäläinen GAZ kuorma-auto muuntui tarpeen vaatiessa moneksi.

"Sillä ajettiin niin pyöreää puuta, lautoja, halkoja kuin soraakin", Markku Vehviläinen muistelee.

Kuljetustoiminta jatkui vilkkaana, ja vuonna 1973 Viljo Vehviläinen sai Metsäliiton Tuomo Rantalalta puhelun, joka loi Vehviläisten perheen yritystoiminnalle tähän päivään saakka jatkuneet suuntaviivat.

"Tuolloin alkoi yhteistyömme Metsäliiton kanssa. Alkuvuosina kuitupuuta ajettiin Konneveteen, josta se uitettiin nippuina Äänekoskelle. Tukkia kuljetettiin nykypäivän tapaan sahalaitoksille eri puolille maakuntaa."

Kuljetusyrittäjä Markku Vehviläinen 

Tasainen työllisyys tuo toimeentulon

Vehviläinen omistaa kuljetusliikkeen yhdessä veljiensä Teijon ja Riston kanssa. Seuraavakin sukupolvi on ollut pitkään toiminnassa mukana: Markun pojat Mika, Markus ja Antti sekä Teijon poika Harri työskentelevät jo edesmenneen Viljo-papan nimeä kantavassa yrityksessä kuljettajina.

"Ehkä perimässämme on jokin geenivirhe, kun varoittelusta huolimatta jo kolmas sukupolvi on puutavara-auton puikoissa. Mutta totta puhuen olemme jokainen huomanneet muita töitä kokeiltuamme, että juuri tämä on meidän juttumme", Vehviläinen pohtii nauraen.

Vehviläiset kuljettavat kolmella ajoneuvoyhdistelmällä puuta viikoittain tuotantolaitoksille yhteensä noin 3 500 kuutiometriä.

"Tänä päivänä tasainen työllisyys ympäri vuoden on ehdoton edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Siksi on tärkeää, että puukauppa ja puunkorjuu sujuvat tasaisesti. Myös tieverkon kunnossapidon merkitys korostuu leutojen talvien ja lisääntyvän puunkäytön myötä."

Sujuvaa vuoropuhelua

Vehviläisten yhteistyö Metsä Groupin kanssa on jatkunut yhtäjaksoisesti jo 44 vuoden ajan. Työympäristö ja toimintamallit ovat muuttuneet, mutta peruspilarit, joiden varaan yhteistyö on rakentunut, ovat säilyneet vahvoina.

"Yhdessä Metsä Groupin kanssa olemme pystyneet kehittämään toimintaa jatkuvasti, koska olemme aina puolin ja toisin kuunnelleet, mitä asiaa toisella on. Hankalistakin asioista on voitu keskustella hyvässä yhteisymmärryksessä", Vehviläinen luonnehtii.

Metsä Groupin toimihenkilöt ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi, mikä helpottaa työtä etenkin Vehviläisten "kotialueella" Hankasalmella ja Toivakassa. "Kevään ja syksyn kelirikkoaikoina tiiviin yhteistyön merkitys korostuu, jotta kaikki puuerät saadaan liikkeelle oikeaan aikaan."

Vehviläisten moderni kalusto takaa sen, että 76 tonnin painoisen ajoneuvoyhdistelmän käsittely on turvallista ja mielekästä. Suuri merkitys työn sujuvuuteen on myös Metsä Groupin kanssa yhteisillä tietojärjestelmillä.

"Työt voi suunnitella tehokkaasti jopa viikkotasolla, ja kaverin on helppo jatkaa työtä siitä, mihin itse on jäänyt. Myös nykyiset karttaohjelmat helpottavat työtämme valtavasti."

Biotuotetehdas positiivinen haaste

Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas muuttaa puuvirtojen suuntia merkittävästi. Samalla investointi takaa töitä kuljetusyrittäjille vuosikymmeniksi eteenpäin.

"Biotuotetehtaan puukuljetukset ovat iso positiivinen haaste. Puuhuollon sujuvuuden varmistamiseksi on jo testattu muun muassa uusia sovelluksia. Tässä hommassa mekin olemme olleet mukana. Uusi tehdas on vauhdittanut myös monia tärkeitä tiehankkeita."

Metsäalan kuljetusyrittäjät ry on palkinnut Viljo Vehviläinen oy:n vuoden 2016 kuljetusyrityksenä.

Teksti ja kuva: Sami Karppinen