Mikä tekee Rauman sahasta ainutlaatuisen?


​Uudelle sahalle valituista operaattoreista 25 aloittaa työt Raumalla tammikuun alussa. He pääsevät töihin maailman moderneimmalle sahalle. Sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio kertoo, mikä tekee sahasta ainutlaatuisen.

”Rauman saha vie koko sahateollisuuden uuteen aikaan. Sahalla otetaan teknologiassa, tehokkuudessa ja toimintatavassa pitkä loikka eteenpäin. Sahauksen nopeus kolminkertaistuu niin sanottuun normisahaan verrattuna”, Liisa-Maija Perävainio kertoo.

”Sahatavara liikkuu automaation ohjaamana aina valmiiden tuotteiden lastaukseen saakka, ja se siirretään ilman välivarastointia satamaan. Konenäkö tunnistaa linjalla esimerkiksi häiriöitä aiheuttavat sahatavarakappaleet, jotka poistetaan robotiikan avulla. Tämä on työturvallisuudenkin kannalta iso asia.”

Uutta on myös se, että sahalla koko prosessia ohjataan keskitetysti yhdessä valvomossa, jolloin tiimityön merkitys korostuu. Operaattorit toki kiertävät prosessissa ja tekevät ennakoivaa kunnossapitotyötä ja laadunvarmistustehtäviä. Laatu ja laadun tasaisuus ovat sahan keskeisiä kilpailutekijöitä.


 Sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio

Neljä tiimiä

Ainutlaatuista on sekin, että sahan operaattorit opiskelevat sahalle räätälöidyssä valmennusohjelmassa. He, joilla on aiempaa kokemusta sahatyöstä, suorittavat kunnossapidon ammattitutkinnon. Toinen ryhmä suorittaa saha-alan ammattitutkinnon. 

Rauman sahalla on neljä tiimiä: sahaus-, lajittelu-, kuivaamo- ja paketointitiimit, joihin operaattorit on jaettu. Metsä Fibren sahoilla järjestetyillä työssäoppimisjaksoilla he ovat perehtyneet erityisesti oman tiiminsä tuleviin tehtäviin.  

Viime tammikuussa opintonsa aloittaneet operaattorit tulevat Raumalle töihin heti ensi vuoden alussa. Toinen ryhmä tulee toukokuussa, joten kaikki operaattorit ovat hyvissä ajoin uudella työpaikallaan jo ennen kuin saha kolmannella vuosineljänneksellä käynnistetään.

Perävainio pitää tärkeänä sitä, että operaattorit pääsevät mukaan laiteasennuksiin sekä etenkin koneiden ja laitteiden koeajoon. ”He saavat tärkeää opastusta ja arvokasta käytännön kokemusta.”

Odotukset jo korkealla

Perävaino iloitsee siitä, että sahalle tulee töihin innostunut ja hyvä porukka. ”Tämä tieto on saanut vahvistusta sahoilta, joilla operaattorit ovat olleet työssäoppimisjaksoilla. Koronapandemia on tehnyt monien asioiden eteenpäinviennin haasteelliseksi, mutta niistäkin olemme selviytyneet hienosti.”   

Pääsemme rakentamaan yhteistä työpaikkaa

Raumalainen Rami Heikkilä, 30, valittiin moniportaisessa prosessissa tammikuussa 2021 opinnot aloittaneiden ryhmään.  

”Olen ollut aina metsäteollisuudesta kiinnostunut ja olin jo pikkupoikana avointen ovien tapahtumissa ihmettelemässä isoja tehtaita”, Heikkilä naurahtaa. 

”Oli huippujuttu tulla valituksi.”

Heikkilällä on usean vuoden työkokemus prosessiteollisuudesta, ja viime vuodenvaihteessa hän valmistui sähköautomaatioasentajaksi. Hän kuuluu lajittelutiimiin ja on tehnyt siihen liittyvää käytännön harjoittelua Rengon sahalla. 

”Työssäoppimisjakso on sujunut hyvin, tosin mielelläni olisin tutustunut enemmän muidenkin osastojen tehtäviin”, Heikkilä miettii. 

Hän suoritti kaikki neljä saha-alan ammattitutkintoon liittyvää näyttötyötään jo alkusyksystä. 
”On hienoa päästä työporukan kanssa rakentamaan yhteistä työpaikkaa, joka on uraauurtava koko saha-teollisuudessa.”


Rami Heikkilä pääsi lokakuussa tutustumaan vielä muun muassa lukuisia näyttöruutuja odottavaan valvomoon, josta operaattorit ohjaavat keskitetysti koko prosessia. Kuva: Elmeri Elo

Lue lisää tarinoita Metsästä