Metsä Group tests drones in drawing up forest plans

Metsä Group testaa droneja


Metsä Group testaa droneja metsäsuunnitelmien teossa

Dronen eli nelikopterin avulla saadaan sekä tarkempaa metsävaratietoa että kirjanpainajatuhot selville ennen kuin ne näkyvät ihmissilmään. Uudet menetelmät voivat mullistaa metsäsuunnittelun.

Metsä Group testaa kesällä 2017 kolmea uudenlaista metsänmittausmenetelmää. Kaikissa hyödynnetään droneja eli kauko-ohjattavia nelikoptereita ja kiinteäsiipisiä lennokeita. Tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä muun muassa metsäsuunnitelmien tekoon. Kehitystyötä on tehty talvesta 2016 lähtien.

Testattavilla menetelmillä saadaan metsistä tarkempaa tietoa, kuin mitä esimerkiksi Metsään.fi:ssä on. Näillä menetelmillä päästäneen kiinni yksittäiseen puuhun liittyvään tarkkaan tietoon – puulajin määrittämiseen saakka.

Yhdellä lennolla 50–500 hehtaarin tila

Metsävarojen mittaukseen testataan kahta menetelmää. MosaicMill-yhtiön kanssa kehitetään menetelmää, jossa dronella lennetään metsätila läpi ja mitataan puut digitaalisen kuvatulkinnan avulla. Tulevaisuudessa mitattu data lähtisi pilvipalvelussa sijaitsevaan ohjemaan, joka tuottaa valmiin metsäsuunnitelman. Yhdellä lennolla voidaan mitata 50-100 hehtaarin tila. Nelikoptereiden akut kehittyvät kuitenkin jatkuvasti, joten tulevaisuudessa lentoajat ovat nykyistä pidempiä.

Toisen yrityksen kanssa testataan samaa asiaa, mutta kiinteäsiipisellä dronella eli lennokilla. Sen lentoaika on pidempi ja kerralla voidaan mitata noin 500 ha tila. Tässä menetelmässä  metsä mitataan laserkeilaimella. Menetelmää testataan yhdessä Finsilvan kanssa.

Uhkaavat kirjanpainajatuhot etukäteen selville

Metsä Group testaa Tiedon kanssa menetelmää, jolla voidaan havaita kuusen kaarnakuoriaistuhot aiemmin kuin ihmissilmällä. Droneen sijoitettu laitteisto havaitsee puut, joiden nestekierto on häiriintynyt. Tulevaisuudessa tavoitteena on hakata vaurioituneet puu ennen kuin tukkiosa menee pilalle ja muuttuu vähempiarvoiseksi kuitupuuksi.

Uusien menetelmien avulla voidaan mullistaa koko prosessi, joilla metsäsuunnitelmia tehdään. Esimerkiksi metsäsuunnitelmien teon kustannukset laskevat tulevaisuudessa ja metsätilan tiedot ovat aiempaa tarkemmat. Jatkossa mahdolliseksi tulevat myös 3D- eli virtuaalimetsäsuunnitelmat.