Kilpailukykyä osaamisella ja asenteella Metsä Woodissa

​​Metsä Woodin sahoja pyörittää henkilöstö, jonka käsissä myös kunnossapidon työkalut pysyvät. Henkilöstön moniosaajuus on tärkeä kilpailutekijä ja osa yhtiön teollisen tehokkuuden strategiaa. 

Metsä Woodin sahoilla on vuoden 2015 kesästä asti ollut käytössä tavoiteorganisaatiomalli, jossa työntekijät saavat lisää vastuuta sekä mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää osaamistaan.  ”Ilman moniosaamista nämä sahat eivät pyöri”, sahan pääluottamusmies Marko Ruukki sanoo ja kärjistää: ”Aiemmin tehtiin yhtä työtä, nyt te​hdään kaikkea mitä osataan, ja se kuuluu päivärutiineihin.”

”Ammattitaito ja osaaminen karttuvat koulutuksissa ja työssä oppien, mutta myös vapaa-aikana. Osaamisen karttuessa häiriöitä saadaan pikaisesti ratkaistuksi, mikä varmistaa laadun ja tuotannon tehokkuuden”, Lappeenrannan sahan tehdaspäällikkö Riku Iisakkala sanoo.  

”Sahalla on osaavia ja kokeneita työntekijöitä. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että kaikki ihmiset saadaan mukaan kehittämään toimintaa. Kuunteleminen ja yhdessä tekeminen on tässä työssä olennaista”, Iisakkala sanoo.

Palkkausjärjestelmä kannustaa osaamisen kehittämiseen

Moniosaajuusajattelu liittyy myös vuoden alussa voimaan astuneeseen sahojen uuteen palkkausjärjestelmään. Palkkarakenne muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, osaamisen ja työyhteisötaitojen perusteella maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta sekä kaikille yksikön työntekijöille yhteisestä muuttuvasta osasta, joka on sidottu työn tuottavuuteen. 

Kun koko yksikön menestys vaikuttaa jokaisen palkkaan, työvaiheiden merkitys osana kokonaisuutta korostuu.  ”Rimoituskoneen hoitaja tekee niin hyvän kuorman kuin mahdollista, jotta tasaamo pystyy ajamaan kuorman hyvin läpi”, Marko Ruukki toteaa.

Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen sanoo kilpailun puutuotemarkkinoilla kiristyvän ja pitää palkkausmallin uudistamista selkeänä osoituksena Metsä Woodin ja sen henkilöstön kyvystä ja halusta kehittää jatkuvasti toimintamalleja.  

”Meidän täytyy ottaa tulevaisuus käsiimme niissä asioissa, joihin pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan. Metsä Woodissa on nähtävissä positiivinen käänne kohti jatkuvan parantamisen kulttuuria”, Kaikkonen sanoo.  ”Henkilöstössämme on paljon osaamista, joka meidän kannattaa hyödyntää laajasti kilpailukykymme varmistamiseksi.”


 

Katso myös

Tutustu ​muihin Metsä-sisältöihin​