Kiertotalous – päivittäistä toimintaa ja esimerkkejä


Kesäkuulla 2017 oli selkeä teema: kiertotalous. Ensin Sitra järjesti maailman ensimmäisen Kiertotalous-foorumin Helsingissä. Samalla viikolla oli myös BusinessEuropen kiertotalousaiheinen tilaisuus Brysselissä. Tapahtumissa opin, että tietoisuuden lisääminen kiertotaloudesta on välttämätöntä, koska monet eivät vielä tiedä, mitä se on.Raaka-aineiden resurssiviisas käyttö on aina ollut Metsä Groupin toimintatapa. Yhteistyössä kumppaneiden, usein pienten ja keskisuurten yritysten, kanssa kiertotaloudessa voidaan siirtyä uudelle tasolle. Metsäteollisuus perustuu kiertoihin, ja uusia teknologioita on otettu käyttöön aina tarvittaessa.

Esimerkki 1: Vastuullinen hankintaketju

Pääraaka-aineemme on pohjoinen puu. Kaikki alkaa kestävästä metsänhoidosta ja uusiutuvan luonnonvaran kasvun turvaamisesta. Esimerkiksi, kun yksi puu kaadetaan, sen tilalle istutetaan neljä uutta. Uusiutuvuus on luonnon omaa kiertotaloutta, ja biotalous on tärkeä osa sitä.

Esimerkki 2: Kierto tuotannossa

Prosesseissamme vesi, kemikaalit ja muut resurssit kiertävät useita kertoja. Olemme esimerkiksi pystyneet käyttämään vettä tehokkaammin ja vähentämään prosessiveden käyttöä 13 % vuodesta 2010. Käytännössä tämä tarkoittaa enemmän suljettuja kiertoja – saman veden lisääntynyttä käyttöä – mutta myös uutta tekniikkaa.

Esimerkki 3: Teollisuuden sivuvirrat

Metsä Group on rakentamassa uutta biotuotetehdasta Äänekoskelle. Biotalouskumppanien kanssa uusi tehdas hyödyntää 100% tuotannon sivuvirroista uusiksi biotuotteiksi ja uusiutuvaksi energiaksi. Tehdas tulee käymään ilman fossiilisia polttoaineita, ja tehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä 1,4 kertaa enemmän kuin se käyttää – tämä hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Noin puolet puusta on kuituja ja loput muita ainesosia. Sellun tuotannossa nämä eri aineosat, teolliset sivuvirrat, erotetaan kuiduista. Biotuotetehdas vie resurssitehokkuuden ja kiertotalouden uudelle tasolle.

Ensimmäinen esimerkki on sellun tuotantoprosessiin yhdistetty rikkihappolaitos. Rikkihappolaitos muuntaa biotuotetehtaan hajukaasut rikkihapoksi, jota biotuotetahdas käyttää kemikaalina. Tämä vähentää ostetun rikkihapon tarvetta markkinoilta 350 kuorma-autollista vuodessa.

Esimerkki 4: Kierrättäminen ja ensikuitu

Kiertotalouden keskeinen ajatus on käyttää materiaalit mahdollisimman tehokkaasti ja useammin kuin kerran. Euroopassa paperi ja kartonki ovat tehokkaimmin talteenotettuja ja kierrätettyjä materiaaleja (kierrätysaste 72%, kuitupohjaisten pakkausten osalta 81%).

Pelkkä talteenotto ei kuitenkaan riitä. Sekä ensi- että kierrätettyjä kuituja tarvitaan. Ensikuidut pitävät kuitukierron käynnissä, koska kaikkia tuotteita ei voida palauttaa takaisin kiertoon. Jos kiertoon ei saataisi ensikuitua, kuiduista olisi puutetta jo 6 kuukaudessa. Ensi- ja kiertokuiduilla on ovat myös erilaisia ominaisuuksia ja niitä käytetään eri paikoissa. Ensikuitu hitaasti kasvavasta pohjoisesta puusta on vahva, kevyt ja puhdas.

 


Maailman väkiluvun arvioidaan kasvavan yli miljardilla vuoteen 2030 mennessä. Alle kuukaudessa maailman väestö kasvaa 5,5 miljoonalla ihmisellä, mikä vastaa koko Suomen väestömäärää. Kiertotalouteen ja kaikkien resurssien tehokkaampaan käyttöön on olemassa todellinen tarve.

Metsa-Group-Riikka-Joukio.gif 

 

Riikka Joukio
Johtaja, kestävä kehitys ja edunvalvonta
Metsä Group

 

 

 

Kolumni on julkaistu englanniksi myös LinkedInissä. Käy jakamassa, kommentoimassa ja peukuttamassa postausta täällä.

Enemmän tietoa Metsä Groupista sekä kierto- ja biotaloudesta löydät täältä.

Muut Metsä-sisällöt