YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  - vastuullisuuden yhteinen agenda


​Vuoden 2015 syyskuussa 193 YK:n jäsenmaata sitoutui edistämään 17 yhteistä tavoitetta, joilla pyritään maailmanlaajuisesti poistamaan köyhyyttä, suojelemaan maapalloa sekä poistamaan eriarvoisuutta.

Vastuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) saavuttamisesta on YK:n jäsenvaltioilla eli valtioiden hallituksilla, yrityksillä, kunnilla, koulutuslaitoksilla ja jokaisella meistä yksilöinä. Suomessa globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan vastaa pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta.

Yrityssektorilla on laajan vaikuttavuutensa vuoksi merkittävä vastuu sekä tehokkaita keinoja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Metsä Group on sitoutunut omalla toiminnallaan edistämään tavoitteiden saavuttamista. Yhden yrityksen ei ole mahdollista tai järkevää tehdä kaikkea, joten keskitymme erityisesti niihin tavoitteisiin, joiden edistämisessä olemme analysoineet toiminnallamme olevan suurin vaikutus.

Metsä Groupin kestävän kehityksen perusta on neljä toimintamme läpileikkaavaa teemaa ja kahdeksan jokapäiväistä toimintaamme ohjaavaa tavoitetta, jotka linkittyvät YK:n tavoitteisiin.

SDG logos all.png

 TAVOITE 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio

 • Parannamme prosessiveden käytön tehokkuutta ja vähennämme päästöjä veteen
 • Suomi on yksi maailman vesirikkaimmista maista ja 99 % käyttämästämme vedestä on pintavettä. Metsät ovat elintärkeitä veden kiertokulun kannalta.
 • Edistämme käsihygieniaa, jonka avulla voidaan ehkäistä erilaisten infektioiden leviämistä

Metsä Groupin tavoite 2020: Vähennämme prosessivedenkäyttöä tuotetonnia kohden 17 % vuodesta 2010.

  • Toteuma vuonna 2017: 15 %

 

TAVOITE 7 – Puhdasta ja edullista energiaaSDG 7 icon.png

 • Olemme merkittävä uusiutuvan energian tuottaja sekä käyttäjä ja tuotamme 15 % Suomen uusiutuvasta energiasta.
 • Parannamme jatkuvasti prosessiemme energiatehokkuutta

Metsä Groupin tavoite 2020: Energiatehokkuuden parantaminen 10 %:lla vuodesta 2009

  • Toteuma vuonna 2017: 7 %.

 

TAVOITE 8 – ihmisarvoista työtä ja talouskasvua SDG 8 icon.png

 • Tarjoamme työpaikan 9 100 ihmiselle
 • Välillisesti työllistämisvaikutuksemme on jopa kolme kertaa henkilöstömääräämme laajempi; luo hyvinvointia erityisesti maakuntiin ja pitää ne elinvoimaisina.
 • Mahdollistamme talouskasvun resurssien tehokkaammalla hyödyntämisellä.
 • Korostamme työturvallisuutta sekä omassa että toimittajiemme toiminnassa.
 • Henkilöstömme osallistuu säännöllisesti toimintatapaohjekoulutuksiin.
 • Sosiaalisen vastuun panostuksemme kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten tukemiseen.

Metsä Groupin tavoite 2020: Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuuden vuosittainen vähentäminen 10 %:lla

  • Toteuma vuonna 2017: 20 %

Metsä Groupin tavoite 2020: Sairauspoissaolot alle 3 %

  • Toteuma vuonna 2017: 3,9 %

Metsä Groupin tavoite 2020: Toimintatapakoulutuksen (Code of Conduct) kattavuus henkilöstöstä

  • Toteuma vuonna 2017: 91 %

Metsä Groupin tavoite: Päälogistiikkavirtojen vastuullisuuden varmistaminen

  • Toteuma vuonna 2017: Vuoden 2017 lopussa kaikki vastuullisuuskyselyyn osallistuneet päälogistiikkakumppanit täyttivät Metsä Groupin vastuullisuusvaatimukset

 

TAVOITE 9 – kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuurejaSDG 9 icon.png

 • Jatkamme resurssitehokkuuden parantamista ja investoimme kestävän kehityksen mukaisiin uusiin teollisiin konsepteihin ja teknologioihin sekä uusiutuvaan energiaan.
 • Rakennamme kumppanuuksia teollisissa ekosysteemeissä ja laajennamme sivuvirtojen hyödyntämistä pienten ja teollisten kumppanien kanssa.
 • Olemme aktiivisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoissa.

 

TAVOITE 12 – Vastuullinen kuluttaminen ja tuotantoSDG 12 icon.png

 • Valmistamme uusiutuvasta raaka-aineesta tuotteita, jotka vähentävät riippuvuutta fossiilisista resursseista.
 • Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän.
 • Tuotteemme valmistetaan uusiutuvasta puusta, joka kasvaa kestävästi hoidetuissa metsissä.
 • Edistämme kiertotaloutta, ja jo yli 90 % tuotantomme sivuvirroista hyödynnetään materiaaleina tai energiana.
 • Rakennamme tuotantolaitostemme ympärille teollisia ekosysteemejä, jotka tukevat kiertotaloutta ja tuotannosta syntyvien sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä.

 

TAVOITE 13 – IlmastotekojaSDG 13 icon.png

 • Pyrimme jatkuvasti vähentämään fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme parantamalla energiatehokkuuttamme ja kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskäytöstämme.
 • Suurin osa käyttämästämme energiasta on uusiutuvaa (72 % vuonna 2017)
 • Olemme sitoutuneet Suomen energiatehokkuussopimukseen (2017-2025)

Metsä Groupin tavoite 2020: Vähennämme fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 % tuotetonnia kohti vuoden 2009 tasosta.

  • Toteuma vuonna 2017: 38 %

 

TAVOITE 15 – Maanpäällinen elämäSDG 15 icon.png

 • Metsien kestävä käyttö ja hoito on meille ensisijaisen tärkeää.
 • Varmistamme luonnon monimuotoisuuden kestävällä metsänhoidolla ja sertifioinnilla.
 • Edistämme aktiivisesti metsäsertifiointia.
 • Tuomme ekosysteemi- ja monimuotoisuusarvot kansallisiin ja paikallisiin suunnitelmiin ja toimintoihin.

Metsä Groupin tavoite 2020: Sertifioidun puun osuus käytetystä puusta yli 80 %

  • Toteuma vuonna 2017: 88 %

 

Muut Metsä-sisällöt