Logistiikka

Vastuullisuutta yhteistyössä kumppaneiden kanssa 


​Vastuullisuus on perusedellytys kaikelle Metsä Groupin toiminnalle ja odotamme vastuullista toimintaa myös kumppaneiltamme. Toimintamme vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön oman tuotantomme lisäksi välillisesti myös kumppaneidemme kautta. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, kuinka kumppanimme toimivat.

Logistiikkavirtojen vastuullisuuden varmistaminen vaati sinnikkyyttä

Metsä Groupin logistiikasta huolehtii laaja kumppaniverkosto, jonka toiminnan vastuullisuuden varmistamisen asetimme tavoitteeksi vuonna 2015. Tavoitteena oli varmistaa päälogistiikkavirtojemme vastuullisuus vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitetta lähdettiin edistämään laajalla kyselyllä, johon mukaan kutsutut toimijat kattoivat noin 90 % logistiikan vuotuisista hankintakustannuksista. Kyselyn sisältö perustui toimittajille asettamiimme eettisiin ohjeisiin sekä muihin Metsä Groupin vastuullisuusvaatimuksiin. Kysely lähetettiin yhteensä 481 logistiikkakumppanille ja siinä käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa turvallisuus, riskienhallinta, ympäristöasiat, johtamiskäytännöt sekä ihmisoikeudet.

Kyselyn tavoitteena oli saavuttaa entistä parempi näkyvyys logistiikkakumppaneidemme toiminnasta ja samalla viestiä kumppaniverkostolle omista vastuullisuusvaatimuksistamme. Mikäli toimittajan toiminta ei kyselyn perusteella vastannut vastuullisuusvaatimuksiamme, toimittajalle laadittiin yhteistyössä toimintasuositukset, joiden toteuttamista seurattiin. Vuoden 2017 lopussa kaikki kyselyyn osallistuneet logistiikkatoimittajat vastasivat vastuullisuusvaatimuksiamme.

”Kyselyn vastausten perusteella pystyimme tukemaan kumppaneitamme heidän toimintatapojensa kehittämisessä. Kyseessä ei siis ollut pelkkä kysely, vaan laajamittainen kehityshanke, jonka kautta pystyimme vaikuttamaan kumppaniverkostomme toimintaan positiivisesti. Kahden vuoden pituinen hanke oli palkitseva ja hyödyllinen monestakin näkökulmasta, vaikka ei se aina helppo harjoitus ollutkaan. Hankkeen kautta saimme paljon arvokasta tietoa kumppaneidemme toiminnan lisäksi myös omista vahvuuksista ja heikkouksistamme”, sanoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Muut Metsä-sisällöt