Turvallisuus on ammattitaitoa

Kaikilla Metsä Groupin tehtailla työturvallisuus on tärkeintä – ymmärrettävästi myös sahojen terämiehillä.

Työturvallisuus päivittäistä hyvää johtamista


Perjantai 28.4. on Kansainvälinen työturvallisuuspäivää. Metsä Groupissa turvallisuus on ammattitaitoa ja kiinteä osa jokaista työtehtävää. Jokainen päivä.

 

Metsä Groupissa ollaan oikealla tiellä työturvallisuudessa: tapaturmataajuus (LTA1) on puolittunut viidessä vuodessa 7,3:een. Työturvallisuuden kehitys on ollut pääosin positiivista kaikissa liiketoiminnoissa. Suurinta pudotus on ollut Metsä Woodissa, jossa tapaturmataajuus on pienentynyt 69 % vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2016 kolmella tehtaalla yllettiin ennätyksiin: vuoden 2016 loppuun mennessä Metsä Fibren Joutsenon ja Metsä Boardin Takon tehtaille tuli täyteen vuosi ilman työtapaturmia ja Metsä Tissuen Mäntän tehtaan varastossa kaksi vuotta.

Metsä Groupin tavoite on vähentää työtapaturmien määrää 10 % vuosittain pitkän tähtäimen tavoitteen ollessa nolla tapaturmaa. Missä meidän on petrattava, jotta ainuttakaan tapaturmaa ei satu? Vastaus kiteytyy ammattitaitoon, vastuunottoon ja välittämiseen. 

Työturvallisuus on: ammattitaitoa

On tärkeää, että ennakoivan turvallisuustyön järjestelmä ja välineet, kuten turvallisuuskeskustelut, vartit, havainnot tai riskinarvioinnit, ovat kunnossa ja jokainen ymmärtää niiden merkityksen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan tinkimätöntä turvallisuusajattelua koko työyhteisössä.
”Ammattitaidossa on kyse tiedosta, taidosta ja tahdosta käyttää omaa osaamistaan. Hyviä tuloksia saavutetaan, kun turvallisuuteen suhtaudutaan normaalina osana päivittäistä työtä, ja se on läsnä jokaisessa työtehtävässä mutta myös vapaa-ajalla”, Metsä Fibren tuotantojohtaja Ismo Nousiainen sanoo.


Työturvallisuus on: välittämistä

Meillä jokaisella on oikeus työpaikkaan, jossa tapaturmia ei satu. Se edellyttää, että huolehditaan paitsi omasta myös kaverin työturvallisuudesta. Sormien läpi ei voi katsoa pienintäkään puutetta.
”Jokaisella pitää olla kanttia puuttua tilanteisiin, jossa työturvallisuus ei ole kunnossa”, Nousiainen sanoo.

Metsä Groupissa työturvallisuus on päivittäistä johtamista, ja aamupalaverit alkavat aina turvallisuusasioilla. Ohjeita esimerkiksi pukeutumisessa tulee noudattaa, ja tärkeää on myös ennakoiva vikojen ja puutteiden havainnoiminen sekä vaaranaiheuttajien poistaminen.

Työturvallisuus on: vastuunottoa

Vastuullinen tuloksenteko on yksi neljästä Metsä Groupin arvosta. Juuri siitä työturvallisuudessa on kyse – otamme vastuuta ja laitamme epäkohdat kuntoon oma-aloitteisesti ja sitoudumme ennakoivaan työhön.
”Jotta pääsemme koko konsernissa nolla tapaturmaa -tasoon, jokaisen meistä pitää olla täysillä mukana turvallisuustyössä. 99 % ei riitä”, Nousiainen sanoo.

Vuoden 2017 Kansainvälisen työturvallisuuspäivän teema on tieto lisää turvaa. Tämä sopii hyvin Metsä Groupin tapaan toimia, jossa turvallisuutta johdetaan ja seurataan konsernilaajuisesti ja erilaiset työturvallisuusmittarit kannustavat kehittämään toimintaa. Tärkeä rooli on myös uusien työntekijöiden ja alihankkijoiden perehdyttämisellä – vastaammehan myös alihankkijoidemme työturvallisuudesta.

Hyvällä työturvallisuudella on merkittävä vaikutus jokaisen työhyvinvointiin, yrityksen tuloksentekoon ja toiminnan laatuun. Työturvallisuus on viesti kokonaislaadusta – myös asiakkaalle.

Turvallista työpäivää!


Metsä Groupin työturvallisuuden kehitys vuodesta 2012.

 

Muut Metsä-sisällöt