Työtä tulevaisuuden metsien hyväksi


Suomalaisen metsänomistuksen perinne ja vahva ydin on sukupolvelta toiselle siirtyvä perhemetsätalous. Omistajat haluavat pitää metsänsä elinvoimaisina ja metsien moninaiskäyttö on luonteva elämäntapa perhemetsänomistajalle.

Nämä perinteiset tavat metsien hoidolle vastaavat sitä, mitä yhteiskunnassa metsiltä odotetaan. Metsien tulee olla samanaikaisesti omistajiensa ja myös muun yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin lähde, luonnon monimuotoisuuden koti ja turva sekä kasvava varasto fossiilisista polttoaineista vapautuvalle hiilidioksidille.

Maailmanlaajuiset paineet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luontokadon ehkäisemiseen ovat kovat ja luovat tarpeen myös metsiemme hoidon kehittämiselle. Suomalaiset metsänomistajat ja muut metsäammattilaiset ovat jo pitkään uudistaneet toimintamalleja metsässä, ympäristöasioiden ja ilmastokysymysten haasteisiin on vastattu.

Kehitystyö on jatkuvaa ja koska metsien elinkaari on vuosikymmenten mittainen, parannettujen toimintatapojen täysimittainen näkyminen metsissämme vie aikaa. Tämä nopean muutoksen tarve ja metsienoma, luontainen kierto aiheuttavat perusteettomasti kritiikkiä metsänhoidon vähäisiksi koettuja toimenpiteitä kohtaan.

Uusiutuvista materiaaleista valmistetut tuotteet ovat tärkeä osa ilmastohaasteiden ratkaisua. Ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen ongelma. Siten myös suomalaisesta, vastuullisesti kasvatetusta puusta tuotettujen materiaalien käyttö on tunnustettava osaksi maailmanlaajuista ratkaisua.

Teemme työtä tulevaisuuden metsien hyväksi. Talouden, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden vaateet on mahdollista sovittaa yhteen. Suomalainen perhemetsätalous luo siihen erinomaisen perustan.

 

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja
Metsä Group


Teksti on 19. toukokuuta 2021 ilmestyneen Metsä Groupin Viesti -lehden pääkirjoitus.

Lue lisää tarinoita Metsästä