Työhyvinvointia uudistumalla?

Olen työurani aikana nähnyt monenlaisia tulkintoja työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ennen kuin työhyvinvoinnin osatekijöitä oikeasti alettiin ymmärtää, yrityksissä järjestettiin erilaisia toimintapäiviä työkyvyn ylläpidon verukkeella ja kuviteltiin, että sillä vaikutetaan ihmisten työkykyyn, motivaatioon ja sitoutumiseen. Siis hevonhumppaa ja höpöhöpöjuttua…

Työhyvinvointia on sittemmin alettu tutkia kattavasti, ja onneksi sen osatekijöitä on alettu tosissaan ymmärtää. Työhyvinvointi on kokonaisvaltainen ja henkilökohtainen kokemus, johon me kaikki voimme itse vaikuttaa ja jota voidaan edistää hyvällä johtamisella. Selkeät tavoitteet, työn vaatimusten ja osaamisen tasapaino, työn merkityksellisyys, henkilöstön arvostaminen ja työnteko turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä ovat työhyvinvoinnin perustekijöitä. Itse voimme vaikuttaa hyvinvointiimme elintavoillamme ja omaan motivaatioomme positiivisella asenteella.

Miksi sitten joudutaan tilanteisiin, joissa työhyvinvoinnin kokemus, toimintakyky ja työn tekemisen edellytykset heikkenevät? Tajusin mistä on kysymys, kun törmäsin tutkimukseen jossa todetaan, että ihmisen älykkyys kehittyy parikymppiseksi saakka. Sen jälkeen älyllinen suorituskyky alkaa vähitellen heikentyä, mutta kehittymisen korvaa kokemus. Toimintakykymme koostuu siis älyn ja kokemuksen yhdistelmästä. Jos kokemus jää kovin yksipuoliseksi, niin toimintakykymme heikkenee ja samalla kykymme suoriutua uusista tilanteista alenee. Jos työuramme aikana meille tarjoutuu, tai hakeudumme itse tilanteisiin, joissa joudumme venymään ja oppimaan uusia asioita, pidämme samalla huolta omasta toimintakyvystämme ja sitä kautta työhyvinvoinnistamme.

Tämän vuoksi kannattaa huolehtia kyvystään oppia uutta; esimerkiksi uusiin tehtäviin hakeutumalla tai millä tahansa tavalla, joka vie ainakin hetkellisesti pois mukavuusalueelta. Ihmisiä kun olemme, tämä voi tuntua pelottavalta, ja takerrumme mieluummin nykytilaan. Kuitenkin, kun haastamme aika ajoin itseämme, lisäämme työhyvinvointiamme kokonaisvaltaisesti ja parannamme työkykyämme pitkäjänteisesti ja kestävästi.

Onneksi meillä Metsä Groupissa on hyvät mahdollisuudet huolehtia uudistumisestamme. Toivonkin, että jokainen ottaa asiakseen pohtia omaa tilannettaan ja tarttuu tai hakeutuu rohkeasti mahdollisuuksiin, joita eteen tulee!

Anneli Karhula
Henkilöstöjohtaja, Metsä Group

katso myös

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin