Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat  

Tiimityötä ja itsenäistä vastuuta:
Tulevaisuuden tehtailla mennään yhdessä kohti tavoitteita


​Metsä Fibressä kehitetty ja laatukilpailuissa palkittu Tulevaisuuden tehtaat -toimintamalli uudistaa tehtaiden toimintaa ja esimiestyötä. Tehtaalla tiimit toimivat itseohjautuvasti eikä erillisiä vuoroesimiehiä enää ole. "Tärkeintä on ammattitaitoiset työkaverit ja esimies, joka kannustaa ihmisiä venymään täyteen mittaansa", kiteyttää Rauman massatehtaan ohjausvastaava Annastiina Lehto.

Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat Rauman massatehdasAnnastiina Lehdon työpiste on avokonttorissa ihan massatehtaan valvomon kainalossa, jossa hänen työtään on 26-jäsenisen massatehtaan henkilöstön ohjaaminen parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen, ja sijainti lähellä pelipaikkaa on hyödyksi.

"Näen sekä aamu- että iltavuorolaisia joka päivä ja pyhitän kalenterista erikseen aikaa esimiestyölle, joka voi tarkoittaa käymistä valvomossa tai esimiestyön tekemistä omalla tietokoneella. Tälle työlle ominaista on, että ihmiset kääntyvät hyvin monenlaisissa asioissa puoleeni. Jokainen esimies tekee työtä vahvuuksiaan hyödyntäen. Itse olen aika pedantti ihminen", Annastiina Lehto kertoo.

 Valmentava ote tuntuu luontevalta

Tehtaalla tiimit toimivat itseohjautuvasti eikä erillisiä vuoroesimiehiä enää ole. Moni ongelmatilanne ratkaistaan prosessissa itsenäisesti tiimin kesken. Lehto keskittyy osaston esimiehenä ihmisten ohjaamiseen ja parhaiden käytäntöjen löytämiseen koko massatehdasta koskettavissa, esimerkiksi laatuun liittyvissä, asioissa. Valmentava ote on tuntunut Lehdosta luontevalta alusta asti. "Olen aina lähtenyt liikkeelle sillä asenteella, että työntekijät ovat ammattilaisia. Heiltä kysytään, mitä te tekisitte, ja teemme päätökset yhteisesti. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että jokaisen tekeminen tukee yhteisessä strategiassa ja suunnitelmissa onnistumista", Lehto toteaa.

 "Tykkään Metsä Fibressä siitä, että täällä uutta tulee aika nopealla syklillä. Kannatan uusia toimintatapoja ja pidän siitä, että työt on mahdollista tehdä tietyissä raameissa omalla tavalla ja että perustyön ohessa voi tehdä projekteja. Muutosten tuomat haasteet pitävät mielenkiinnon yllä." 

Työnsä parhaat asiantuntijat

Tulevaisuuden tehtaat -toimintamallissa näkyvä muutos entiseen verrattuna on, että ennen vuoroissa toimineet vuoroesimiehet siirtyivät päivätyöhön. Nykyisin vuorot toimivat itsenäisesti.

Metsä Fibren Tulevaisuuden tehtaat itseohjautuvat tiimitKäynnissäpitäjä Harri Saisaari (vas.) oli mukana uudistuksessa alusta saakka osallistuessaan Rauman pilottiin.

"Tässä on positiivista se, että toimimme täällä itse illat, yöt ja pyhäpäivät ja haemme ratkaisut keskenämme ennen kuin soitamme apua. Prosessissa on monta muuttujaa, joten on tärkeää reagoida 'just in time'. Jos puhutaan esimerkiksi turvallisuudesta, meillä on paras tietämys siitä, mitä pitää tehdä. Päätökset on tehtävä ajoissa", Saisaari sanoo.

Pilotin aikana Raumalla kehitettiin uuden toimintatavan vaatimia käytäntöjä. Osastot ovat uudessa mallissa suoremmin yhteydessä toisiinsa ilman välikäsiä.

Projektia johtanut Teemu Leppänen korostaa, että ytimessä on yhdessä tekeminen. Koulutukset toteutettiin enimmäkseen työpisteissä. "Meillä on henkilöitä, jotka ovat ajaneet prosessia 20 vuotta ja jotka ovat syväosaajia vähintäänkin yhdellä osastolla.

Heillä on näkemystä siitä, miten työtä kannattaa kehittää. Tavoite oli jaettu johtajuus, jolloin kaikilla on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Esimiehet pystyvät nyt päivävuorossa toimiessaan keskittymään esimiestyöhön ja osastonsa toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemaan koulutuksia henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti."