Toteutamme perustehtäväämme


Metsä Groupin tehtävä on kasvattaa omistajajäsenten metsän arvoa. Metsällä on monta merkitystä. Niiden käyttö moneen tarkoitukseen on kansallinen ominaispiirteemme ja vahvuutemme.

Metsä Group tuo jatkuvasti uusia keinoja omistajajäsenillemme metsiensä hoidon kehittämiseen. Viime syksynä kerroimme kuusen ja koivun sekaviljelystä metsätalouden kannattavuutta parantavana menetelmänä, jolla lisätään metsän tuottoa ja parannetaan riskinhallintaa taimituhoja vastaan. Samalla näin metsiä uudistaen vastaamme myös metsien ekologisen monimuotoisuuden tarpeeseen ja tehostamme kasvavan metsän hiilensidontaa.

Uusin palvelumme on FSC-sertifioinnissa tarvittavien suojelupinta-alojen hankinta. Yhdessä Dasosin kanssa hankimme suojelun kannalta merkityksellisiä metsäkohteita. Niitä FSC-sertifioinnista kiinnostuneet metsänomistajat, joiden metsissä omia sopivia kohteita ei ole, voivat käyttää sertifioinnin suojeluvelvoitteen täyttämiseen.

Puun jalostamisen saralla etenee kaksi suurta hankettamme, Rauman saha ja Kemin biotuotetehdas. Puun käytön on oltava tasapainossa. Raumalle suunnitteilla olevalla sahainvestoinnilla haluamme turvata metsänomistajien tuottamien tukkien kilpailukykyisen jalostuksen. Kehittämämme sahakonsepti parantaa kykyämme toimia kasvavilla maailmanlaajuisilla sahatavaramarkkinoilla.

Toteutamme vuonna 1934 alkanutta perustehtäväämme omistajajäsenten metsien arvon kasvattajana. Asiantuntijamme tekevät joka päivä työtä alkaen metsistänne ja päätyen tuotteitamme käyttävien ihmisten tarpeisiin.

Alkuvuonna olemme kohdanneet monia vaikeuksia. Harvinaisen lämmin talvi tekee puunkorjuun ja kuljetuksen paikoin mahdottomaksi. Työmarkkinoilla toimialallamme oli poikkeuksellisen laajojen häiriöiden sarja. Sellun, sahatavaran ja puuviilutuotteiden markkinat aloittivat vuoden heikolla tasolla. Keskeisellä markkina-alueellamme Kiinassa puhkesi koronavirusepidemia.

Yrityksen ja ihmisten voima punnitaan vaikeuksissa. Metsä Group pystyy jatkamaan kehitystyötään vaikeissakin olosuhteissa.

 

Ilkka Hämälä

Teksti on Metsä Groupin Viesti 1/2020 -lehden pääkirjoitus. 

Lue lisää tarinoita Metsästä