Tehokkuus on käytäntöä Vilppulan sahalla

Metsä Woodin Vilppulan sahalla sahattiin alkuvuosi 2015 yli tavoitteiden, ja tuotannosta 20 prosenttia on ollut suunnitellusti mäntyä. Investointeihin kuuluvasta ylösajovaiheesta on siirrytty jatkuvan parantamisen vaiheeseen – tehokkuutta pyritään parantamaan koko ajan.

Henrik Söderström on tyytyväinen: Vilppulassa tuotannon tavoitteet saavutettiin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla, vaikka tehokkuuden vaatimukset ja uusi teknologia loivat haasteita henkilöstölle ja käynnissäpidon varmistamiselle uuden sahalinjan ylösajoon.

”Koska käytössä on maailman modernein sahausteknologia, myös tavoitteet asetettiin korkealle”, saha- ja jalostetuotteiden johtaja Söderström kertoo.

Uuden teknologian käyttöönottoon valmistauduttiin jo ennen uuden linjan starttia henkilöstön koulutuksilla, ja osaamista on kehitetty startista lähtien. ”Yli tavoitteiden sujunut alkuvuosi osoittaa, että teknologia toimii ja henkilöstön osaaminen mahdollistaa sen hyödyntämisen.”

Teknologialla viitataan esimerkiksi optimoivaan röntgeniin ja tehokkaaseen lajitteluun. Sahaus optimoidaan tukkikohtaisesti, jotta asiakastarpeisiin voidaan vastata ja tukkien jalostusarvo saadaan täysimääräisesti talteen.

”Asiakastarpeet otetaan huomioon myös tuorekäsittelylinjoilla, joilla tuotteet voidaan lajitella kuivauseriin asiakaskohtaisesti muun muassa koon ja oksaisuuden mukaan. Kuivausaste eri asiakkaille vaihtelee siinä, missä asiakkaan tarpeet vaihtelevat dimensioille ja puun lujuus- ja visuaalisille ominaisuuksille,” Söderström selventää.

Uutta asiakkaille

Söderströmin mukaan vuoden 2013 lopussa käyttöön vihityn sahalinjan joustavuus yhdistettynä tekniseen asiakaspalveluun on osoittautunut toimivaksi konseptiksi. ”Asiakkaille, esimerkiksi eurooppalaisille sahatavaran teollisille jatkojalostajille ja kiinalaisille huonekaluvalmistajille, on pystytty kehittämään täysin uudentyyppisiä tuotteita.”

Myös lukujen valossa toiminta on tehokasta: nykyisin sahalle päivittäin kuljetettavasta 90 tukkirekallisesta sahataan noin 40 rekallista sahatavaraa. Näiden lisäksi sahalta tulee noin 30 rekkakuormallista haketta sellunkeittoon, mutta myös 16 rekallista sahanpurua samalla tontilla olevalle pellettitehtaalle ja kuorta noin 10 rekallista sahan biovoimalaan. Sivuvirrat siis hyödynnetään tarkasti.

Vaikka Vilppula on uutena sahana ollut paljon esillä, Söderströmin mukaan Metsä Woodissa on onnistuttu kehittämään sahateollisuutta kokonaisuutena. ”Parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja viedään kaikkiin Metsä Woodin yksiköihin. Myös toiminnanohjaus perustuu kokonaisuuden kannalta tehokkaimpien ratkaisujen hakemiseen.”

 
 

Esimerkki tehokkuudesta

Sahan terien asentoa optimoidaan jokaisen tukin kohdalla, vaikka sahalinjan keskimääräinen nopeus on 120 metriä minuutissa. Tyypillinen vanhempien linjojen nopeus on noin puolet tästä, eikä niillä kyetä optimoimaan sahausta joka tukille erikseen. Jake Mäkipää vaihtaa jakosahan terää.