Tuotannossa vesi kiertää


Metsä Groupin tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa, maailman vesirikkaimmilla alueilla ja vesistöjen äärellä. Makea vesi on meille tärkeä raaka-aine, sillä esimerkiksi sellun ja kartongin valmistuksessa vettä tarvitaan tuotannon jokaisessa vaiheessa. Käytämme tätä arvokasta raaka-ainetta resurssitehokkaasti. Runsaasta vesivarannosta huolimatta tavoitteenamme on tehostaa prosessiveden käyttöä tehtaillamme ja vähentää päästöjä veteen. Tällä tuemme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta puhtaasta vedestä (SDGs No. 6). 

Palautamme käyttämämme veden puhtaana vesistöön

Tiesitkö, että käytämme tuotannossa yli 99 %:sti pintavettä? Puolet tästä on jäähdytysvettä, joka kulkee puhtaana omassa suljetussa järjestelmässään. Prosessivedet puhdistamme huolellisesti käyttämällä EU:n määrittelemää parasta mahdollista tekniikkaa (best available technique, BAT). Tehokkaan teknologian vuoksi Metsä Groupin vesipäästöt alittavat reilusti EU:n asettamat päästöjen enimmäisrajat.

Tehokkaalla vedenkäytöllä myönteisiä ilmastovaikutuksia

Seuraamme veden kulutusta tehtaillamme päivittäin. Käytämme vettä mahdollisimman tehokkaasti: esimerkiksi jokainen vesilitra kiertää tehtaallamme jopa 15 kertaa. Tavoitteenamme on vähentää prosessiveden käyttöä 17 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite pyritään saavuttamaan sekä investoimalla uuteen teknologiaan että prosesseja tehostamalla ja optimoimalla. Tehostamisesta on jo näyttöä, sillä vuoteen 2016 mennessä olemme konsernitasolla vähentäneet veden käyttöä 13 % vuodesta 2010.
”Koska vettä käytetään tehokkaasti, tuotannon tehokkuus paranee ja siten energiankulutus ja jäteveden määrä vähenee, millä on positiivinen vaikutus myös ilmastoon”, Metsä Boardin kestävän kehityksen ja energian johtaja Soili Hietanen kertoo.

Metsä Board sai toisena peräkkäisenä vuonna merkittävän tunnustuksen CDP:ltä maailman johtavana yrityksenä vastuullisesta vedenkäytöstä (Water A list). Yhtiö sai CDP:ltä tunnustuksen myös toimistaan ja strategiastaan ilmastonmuutosta vastaan (Climate A List). Vedenkäytön vähentäminen on oleellinen osa Metsä Boardin resurssitehokkuusohjelmaa, ja se parantaa myös yhtiön energia- ja tuotantotehokkuutta.


Lue alta esimerkkejä liiketoiminta-alueiltamme:

Vuonna 2017 käynnistyvä Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Uusimman teknologian avulla sen vedenkulutus tulee olemaan alhainen. Vaikka sellutehtaan tuotanto tulee kolminkertaistumaan, pystymme toimimaan vanhoissa päästörajoissa.

Metsä Fibren Kemin tehtaalla on vähennetty prosessiveden käyttöä lähes 30 % tuotetonnia kohden vuodesta 2010. Prosessiveden käyttöä on valvottu ja sen lämpötilaa optimoitu tuotannon eri vaiheissa. Myös lukuisia pienempiä parannuksia vedenkulutuksessa on toteutettu. Tehdas on saavuttanut merkittäviä säästöjä ilman suuria investointeja.  

Metsä Tissuen Katrineforsin tehtaalla Ruotsissa parannetaan jäteveden puhdistusta. Biologinen jätevedenkäsittely korvataan uudella kaksivaiheisella kantoainekappaleita sisältävällä bioreaktorilla. Tällä tehostetaan vedenkäsittelyä sekä vähennetään kiintoaineiden ja ravinteiden pääsyä vesistöön. 

Metsä Groupin prosessivedenkäyttö vuodesta 2011.

Muut Metsä-sisällöt