Sivuvirtoja seinissä ja puutarhassa


Resurssitehokkaassa toiminnassa Metsä Groupin tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen on tärkeää. Kiertotaloudessa sivuvirrat esimerkiksi Rauman sellutehtaalta ovat arvokasta raaka-ainetta tuottajille kuten mäntyöljyn jalostaja Forchemille sekä orgaanisia lannoitteita ja kasvualustoja valmistavalle Biolanille.


300 metriä Metsä Fibren Rauman sellutehtaalta kaakkoon ja ollaan Forchemillä. Tontilla näkyvissä säiliöissä lukee mäntyöljy, jota Forchem jalostaa erilaisiksi kemikaaleiksi erottamalla raakamäntyöljystä rasvahappoja, mäntyhartsia, tislattua mäntyöljyä ja mäntypikeä.
”Mäntyöljystä saatavia tuotteita voidaan hyödyntää tuhansissa tuotteissa esimerkiksi maaleihin, auton renkaisiin sekä kartonki- ja paperituotteisiin. Pitkälle jalostettuna mäntyöljyä käytetään myös ravintoaineissa, ja nykyisin sen terveysvaikutuksia hyödynnetään myös eläinten rehuissa,” Forchemin laatupäällikkö Mikko Rintola kertoo ja jatkaa: ”Tuotteemme näkyvät myös kuluttajien arjessa. Esimerkiksi maaleissa mäntyöljyjaloste nopeuttaa pinnan kuivumista.”

Forchemin tuotannosta 90 % menee vientiin 50 maahan.
”Tuotantolaitoksemme on maailman suurin mäntyöljyn kuivatislausyksikkö. Tuotantomme on paitsi korkealaatuista myös kestävän kehityksen mukaista. Viime vuosina asiakkaillemme on lisääntynyt vaatimus raaka-aineiden jäljitettävyydestä,” Rintola kertoo.

 

Metsä Fibren Rauman sellutehtaan kumppanina toimiva Forchem jalostaa mäntyöljyä tuhansien tuotteiden raaka-aineeksi. Kaikista oikeimpana on sellutehtaalta toimitettavaa raakamäntyöljyä, muissa lasipulloissa Forchemin jatkojalosteita.


Luomua kiertotaloudesta

Biolanin pääkonttori antaa viitteitä, mitä ja miten Eurassa valmistetaan: luonnonmateriaalit näkyvät rakennuksessa ja rakentamistavat kunnioittavat perinteitä.
”Yrityksen historia perustuu kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen: toimintamme alkoi siitä, kun lähdimme etsimään broilerinkasvatuksessa syntyvälle kanankakalle fiksua hyötykäyttöä. Näin syntyi Biolanin kanankakkalannoite. Nykyisin kompostoimme ja käsittelemme vuosittain yli 100 000 kuutiota orgaanisia sivuvirtamateriaaleja orgaanisiksi lannoitteiksi ja kasvualustoiksi,” Biolanin perustajan poika ja nykyinen pääomistaja Pekka Kariniemi kertoo.
Vaikka kunnioitetaan perinteitä ja historiaa, se ei tarkoita pysähtyneisyyttä, mistä kertovat yhtiön lukuisat patentit esimerkiksi ympäristötuotteisiin liittyen.


 Ruokokattoisen ja luonnonkivisen Biolanin pääkonttorin edustalla pääomistaja Pekka Kariniemi (vas.) ja tuotepäällikkö Tuomas Pelto-Huikko sekä Metsä Groupin tehtailla syntyvää kuorta hyödyntävä suosikkituote Puutarhan Musta Multa.

 

Biolan valmistaa kasvualusta- ja lannoitetuotteita mutta myös kompostoreita ja kuivakäymälöitä. Raaka-aineita tuotteisiinsa Biolan hyödyntää usealta Metsä Groupin tehtaalta: Metsä Fibreltä Raumalta, Metsä Boardilta Kyrosta ja Metsä Woodilta Merikarvialta.
”Yhteistyö Kyron tehtaan kanssa alkoi jo parikymmentä vuotta sitten. Siitä yhteistyö on laajentunut niin, että teemme nykyisin paljon tuotekehitysyhteistyötä tutkien, mitä eri tuotteita tehtaiden sivuvirroista voisi valmistaa,” tuotepäällikkö Tuomas Pelto-Huikko kertoo.

Pelto-Huikko mainitsee esimerkkinä Puutarhan Musta Mullan, jonka pääraaka-aineita on Rauman sellutehtaalta tuleva kuori.
”Puunkuori tuo multaan rakennetta. Hyödynnämme myös Kyron tehtaan sekalietettä, joka tuo mururakennetta eli ilmaa ja myös vedenpidätyskykyä.”

Tuotekehityksellä on saatu toisesta sellutehtaan sivuvirrasta raaka-aine Puutarhan kevätlannoitteeseen, jota Biolanilla kutsutaan kiertoravinteeksi.
”Jos kiertotaloutta halutaan tehdä, sitä on vain ruvettava tekemään,” Kariniemi naurahtaa leppoisasti. Hänestä ja Tuomaksesta huokuu tekeminen ja yhteistyö – paras lähtökohta kiertotalouden edistämiselle.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin