Energiaa sivuvirroista omaan ja muiden käyttöön 


​Metsä Groupissa eletään kiertotaloutta todeksi joka päivä. Pyrimme hyödyntämään tuotannossamme syntyvät sivuvirrat, kuten tuhkan, erilaiset lietteet ja kalkin, aina mahdollisimman tarkasti. Yli 90 prosenttia Metsä Groupin tuotannon sivuvirroista käytetään joko materiaalina tai energiana.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Tissuen tehtaalla Mäntässä on jo vuosikymmeniä käytetty keräyspaperia pehmopaperin valmistukseen. Nyt tehtaalla on otettu uusi askel kiertotalouden edistämiseksi. Kun keräyspaperi puhdistetaan uusiomassaksi, syntyy siistauslietettä. Tehtaan uusiomassalaitoksen kehittämisen ansiosta siistausliete voidaan jatkossa käyttää polttoaineena tehtaan voimalaitoksella. Tehtaan lisäksi energiaa toimitetaan myös lähiseudun tarpeisiin.

”Siistauslietepuristeen hyödyntäminen energiantuotannossa vähentää muiden polttoaineiden käyttöä. Siistausliete myös sitoo tehokkaasti rikkiyhdisteitä ja sitä kautta vähentää voimalaitoksen päästöjä. Nyt kun polttoaine syntyy ja käytetään samassa paikassa, myös kuljetukset vähenevät ja kokonaispäästöt pienenevät”, kertoo Metsä Groupin kehityspäällikkö Sanna Pulkkinen.

Kierrätyskuitua käytetään Metsä Tissuen Serla-pehmopapereissa.

Muut Metsä-tarinat