Kerto-Ripa, Kerto, puurakentaminen, puukerrostalo, hiilinielu

”Rakentaminen on parhaita puunkäytön kohteita”


Puurakentamisessa taloudellinen tehokkuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen kulkevat käsi kädessä. Puukerrostalo voi olla hiilinielu jopa sata vuotta.


WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder painottaa, että rakennetulla ympäristöllä on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin.
"Puurakentamisen parhaita puolia on, että jokainen rakennuksessa oleva puukuutio sitoo noin tonnin verran hiilidioksidia pois ilmakehästä. Mitä pidempään rakennukset ovat käytössä, sitä kauemmin hiili on pois ilmakehästä", hän tiivistää. Tänä päivänä uuden puutalon elinajaksi voidaan laskea jopa vuosisata.

Nykyisin puu on pientalorakentamisesta tuttu materiaali, mutta tulevaisuudessa sitä käytetään myös maailman suurkaupungeissa korkeisiin taloihin ratkaisemaan lisärakentamisen tarvetta.

Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen listaa syitä, miksi rakentamisessa kannattaa käyttää nimenomaan puuta:

"Puu tulee meille kestävästi hoidetuista metsistä, ja sen alkuperä tunnetaan aina. Rakentamisen materiaalina se on erinomainen, sen kysyntä kasvaa koko ajan, ja puu toimii niin uudis- kuin lisäkerrosrakentamisessa. Hyödyt tiivistyvät projektien nopean etenemisen, rakenteiden keveyden sekä materiaalin vastuullisuuden kautta."

Puu rakentamiseen

Kaikkonen esittelee rakentamisen trendejä, joiden mukaan louhittavien rakennusmateriaalien, kuten teräksen ja betonin, käyttö on kaksinkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana.
"Uusiutumattomuuden lisäksi näihin rakennusmateriaaleihin liittyvät myös maankäyttökysymykset, joiden suora ja välillinen merkitys maailmanlaajuisesti on suuri."

Rohweder ja Kaikkonen ovat samoilla linjoilla kestävän metsänkäytön ja -hoidon tärkeydestä.
"Puu on uusiutuva mutta silti rajallinen resurssi. Sen käytön tulee olla kestävällä pohjalla, ja se tulee käyttää korkeimman lisäarvon tuotteisiin. Rakentaminen on parhaita puunkäytön kohteita", Rohweder tiivistää.

Moderni ja viihtyisä Honkasuo

WWF Suomen Liisa Rohweder ja Metsä Woodin Esa Kaikkonen keskustelevat puurakentamisesta Helsingin ja Vantaan rajalle rakentuvalla Honkasuon alueella. Modernin ja ekologisen kaupunkiasumisen tarpeisiin suunnitellun Honkasuon viihtyvyyteen on panostettu jo kaavoitusvaiheessa – ja päärakennusmateriaaliksi on valittu puu. Honkasuon pääosin nelikerroksiset puukerrostalot on suunniteltu muun muassa auringon nousu- ja laskusuunnat huomioiden.

Honkasuo on hyvä esimerkki siitä, miten uusiutuva puu tarjoaa innovatiivisten tuotteidensa ja keveytensä ansiosta ratkaisun rakentamisen tehokkuusvaatimuksiin ja hiilensitovuutensa takia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Alueen työmaapäällikkö ja rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela keskustelee mielellään puurakentamisen hyödyistä.

"Honkasuon alueen rakentaminen kestää 12 kuukautta. Jos talot olisi tehty betonista, kuivumiseen olisi pitänyt varata aikaa, jolloin rakennusprojekti olisi venynyt 3–4 kuukaudella", hän laskeskelee. Puurakentamisen nopeuden mahdollistaa tehtaalla talon piirustuksen mukaan valmistetut puuelementit sekä sujuva asennus.

Metsä Woodin Esa Kaikkosen mukaan materiaalit ovat tulleet Honkasuolle kummaltakin Kerto-tehtaalta eli Lohjalta ja Punkaharjulta.

"Tuotekehitys ja eri tahojen yhteistyö ovat puurakentamisen edistymisen kannalta avainroolissa. Teemme Reposen ja muiden rakennuttajien kanssa yhteistyötä tuotekehityksessä, mutta aivan yhtä tärkeää on yhteistyö viranomaisten kanssa. Rakentamisen käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea ja myös maailmaa. On hyvä muistaa, että käytännöt ovat aina paikallisia, ja niihin vaikuttavat vaatimukset, raaka-aineet ja tekijät."

 

Puukerrostalo, Honkasuo, WWF, hiilinielu 

Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen esittelee Metsä Woodin tuotteita WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederille ja viestintäjohtaja Anne Braxille. Honkasuolla puurakentamisesta keskustelemassa myös Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela ja Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin