Pidetään Suomen pyörät pyörimässä 


​Voimamme punnitaan poikkeusoloissa. Metsät, puu, työ metsissä ja puun jalostamisessa tuotteiksi ovat Suomen talouden tukirangan vahvoja osia.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut tilanteen, jonka keskeinen kysymys on, kuinka selviydymme kriisistä mahdollisimman vähin inhimillisin menetyksin.

Asiakkaamme tarvitsevat tuotteitamme myös näissä poikkeusoloissa. Meidän tehtävämme Metsä Groupissa on varmistaa turvallinen toiminnan ketju Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten metsistä asiakkaillemme saakka. Siten saamme vientitulojen virran säilymään ja tuemme Suomen selviämistä terveys- ja talouskriisin yli uuteen parempaan aikaan.

Olemme voineet menneiden poikkeustilaviikkojen aikana jatkaa toimintojamme lähes normaalisti. Henkilöstömme on ammattitaitoisesti sopeuttanut työnsä poikkeavaan tilanteeseen.

Konsernin kehitystyö jatkuu, maaliskuussa päätettiin Rauman sahainvestoinnin toteutuksesta, Kemin biotuotetehtaan investointipäätöksen valmistelua jatketaan ja Husumissa uudistetaan integraatin sellutehdasta.

Jotta voimme torjua pandemian yksilöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvat iskut, tarvitsemme toimivan talouden. Me annamme panoksemme poikkeustilasta selviämiseen – pidetään Suomen pyörät pyörimässä.


Ilkka Hämälä
Pääjohtaja

Teksti on 20. toukokuuta 2020 ilmestyneen Metsä Groupin Viestin pääkirjoitus.

Other Metsä Group stories