Omistajajäsenet ovat aina etusijalla

Omistajajäsenet ovat aina etusijalla


Metsä Groupin omistajastrategia ohjaa meitä kaikessa toiminnassamme: haluamme olla suomalaisen metsänomistajan paras taloudellista etua ajava kumppani. Tämä linjaus pätee myös puukaupassa, omistajajäsenet ovat siinä aina etusijalla.

Kun perustehtävämme on vahvistaa jäsenistömme metsätalouden kannattavuutta, olemme viime vuosina kehittäneet voimakkaasti toimintaamme ja kasvattaneet erityisesti omistajajäsenille tarjottavia palveluita. Tällä kaikella on ollut koko ajan hallinnon vahva tuki – on nähty, että palvelut pitää hioa sellaisiksi, että metsänomistaja meidät kumppanikseen valitsee.

Jäsenistömme on pannut merkille kehitystyön, joka tuo heille monenlaisia taloudellisia etuja ja mahdollisuuden kartuttaa metsään perustuvaa varallisuuttaan. On jäsenen oma valinta, kuinka sitoutunut hän haluaa Metsä Groupiin olla. Pitkäjänteisesti meihin sitoutuneet palkitaan parhailla eduilla, he hyötyvät taloudellisesti eniten. Ehkä metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden määrän voimakas kasvu kertoo jotain tässä onnistumisesta.

Myös metsänhoitopalvelujen myynti on jatkanut vahvaa kasvuaan, ja olemme saavuttaneet niiden toteuttajana merkittävän aseman. Jo huomattavan suuri osa jäsenistä haluaa kaikki metsäpalvelunsa samalta toimijalta, omalta osuuskunnaltaan. Rohkenen sanoa, että olemme edelläkävijä metsäpalvelujen kehittämisessä ja niiden digitalisoimisessa. Saamme omistajajäseniltämme hyvää palautetta, mikä edellyttää kehitystyön jatkamista – paikalleen emme voi seisahtua hetkeksikään.

Jotta meidät valitaan myös puukauppakumppaniksi, haluamme olla avoin ja sovituista asioista kiinni pitävä toimija. Kun teemme metsänomistajan kanssa puukauppasopimuksen, se perustuu luottamukseen, että teemme niin kuin olemme yhdessä sopineet.

Toimintatapaamme puumarkkinoilla on viime aikoina julkisuudessa arvosteltukin. Meitä on kritisoitu siitä, ettemme osta metsänhoitoyhdistysten tarjolle tuomaa puuta samalla tavalla kuin muiden toimijoiden sanotaan tekevän.

Metsä Groupilla on monia huomattavan suuria puumääriä käyttäviä asiakkaita, joiden puuhuollon varmistaminen vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua. Siksi puunhankintamme perustuu keskinäisiin sopimuksiin, jotta luvatut puumäärät saadaan tuotantolaitoksille. Puukaupassa sovimme metsänomistajan kanssa tietyn puumäärän ostamisesta ja toteutamme hakkuut niin pian kuin korjuuolosuhteet sen sallivat. Maksamme puukaupasta sovitun ennakon ja loppuerän ajallaan.

Meillä on yhteistyökumppaneina myös useita metsänhoitoyhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden kanssa puukaupat toteutuvat hyvin vastaavanlaisiin keskinäisiin sopimuksiin ja markkinatalouden sääntöihin perustuen.

Saamamme kritiikki kohdistuneekin erityisesti siihen, ettemme ole ostaneet markkinoille tuotua valmiiksi katkottua, ”osoitteetonta” puuta. Vastauksemme tähän kritiikkiin on hyvin helppo: jäsenten, Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenten, puut ovat aina etusijalla. Metsä Groupilla on velvoitteita myös meihin vahvasti sitoutuneita sopimusyrittäjiä kohtaan. Haluamme pitää heidän työllistettyinä kaiken sen ajan, jonka korjuukelit kunakin vuodenaikana sallivat.

Julkinen arvostelumme tuo mukanaan tuulahduksen vanhasta ajasta, jolloin ylemmältä taholta komenneltiin metsänomistajia ja muita alan toimijoita pysymään ruodussa. Ajat ovat onneksi muuttuneet. Vapaus on tullut metsätalouteen, se koskee metsänhoitoa ja myös sitä, että metsänomistajalla on vapaus valita, kenen palveluita käyttää.

Tänä päivänä metsänhoitoyhdistyksillä on kaksi roolia. Yhdistykset toimivat metsänomistajien edunvalvojana, mutta ovat samalla metsäyhtiöiden kilpailijoita liiketoiminnassa – puukaupassa ne ovat sekä myyjän edustajia että ostajan roolissa. Näistä tilanteista seuraa helposti hankaluuksia. Yhdistyksen ei pidä antaa edunvalvojan roolinsa vaikuttaa käytännön puukauppaan. Metsänomistajan edun täytyy olla kaiken aikaa päällimmäisenä – myös valtakirjakaupassa ja puunkorjuupalveluissa.

Me haluamme säilyttää kaikkiin tahoihin hyvät yhteistyösuhteet, jotka rakentuvat keskinäiseen luottamukseen ja sopimuksista kiinni pitämiseen. Julkisuudessa toisiamme nokittelemalla ei synny hyviä yhteistyösuhteita. Ne syntyvät keskinäisissä avoimissa neuvotteluissa, joissa lähtökohtana on sopimuskumppaneiden tarkoitusperien ymmärtäminen.

Metsä Groupilla on menossa erittäin positiivinen vaihe. Meillä on käynnissä merkittäviä puun käyttöä lisääviä investointeja, joista omistajajäsenemme hyötyvät kaikkialla Suomessa ja jotka kehittävät koko toimialaa. Tulevaisuudesta ei kuitenkaan voi koskaan olla varma, ja siksi konsernimme täytyy pysyä taloudellisesti vahvana ja vakavaraisena. Tämäkin Metsä Groupissa osataan.

Erityisen tyytyväisenä olen seurannut sitä, miten Metsä Groupista on tullut koko ajan houkuttelevampi työnantaja. Meidän tekemisemme on pantu merkille! Onkin hienoa saada taloon uusia ja innostuneita tekijöitä vanhojen konkareiden joukkoa täydentämään. Meillä katseet suunnataan tulevaisuuteen.

 

Martti Asunta
Hallituksen puheenjohtaja
Metsäliitto Osuuskunta

Katso myös

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin