Biotalouden kasvava rooli


Hiilen käyttö suuressa mittakaavassa käynnisti teollisen vallankumouksen noin 200 vuotta sitten. Satakunta vuotta sitten alkanut öljyn laajamittainen käyttö on johtanut erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla kasvujaksoon, jollaista ei ole ennen maapallolla nähty. Voimmeko jatkaa tällä kasvukäyrällä loputtomiin? Kestääkö planeettamme enää lisää kasvua?

Selvä vastaus tähän on: ei. Yhteiskuntamme on jo alkanut etsiä vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kestävän tasapainon kulutuksen ja tarjonnan välillä. Mikään merkittävä muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Meidän on esimerkiksi opittava hyödyntämään auringonvalon koko energiapotentiaali, jotta voimme minimoida riippuvuutemme fossiilisista energianlähteistä tulevaisuudessa. Tämä muutos kestää vuosikymmeniä, mutta olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet tuolla polulla.

Mitä tämä tarkoittaa Suomelle ja Metsä Groupille? Ensinnäkin on selvää, että biotalouden merkitys on kasvussa. Suomi on jo nyt merkittävä biotalousmaa, sillä metsäsektorin sekä maatalous- ja elintarvikesektorin osuus henkeä kohti on merkittävä. Metsä Group puolestaan on merkittävä toimija aivan Suomen biotalouden ytimessä. Niinpä näen, että sekä Suomella että Metsä Groupilla on paljon mahdollisuuksia.

Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kuitenkin aktiivisuutta ja johtajuutta. Meidän on osallistuttava erilaisiin verkostoihin esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Meidän on luotava yhdessä. Tämä voi koskea teknisten tai tuotteisiin liittyvien innovaatioiden luomista yhdessä yliopistojen tai muiden yritysten kanssa, mutta myös uusia liiketoimintainnovaatioita. Meidän on muovattava vanhat liiketoimintamallit uusiksi.

Äänekosken biotuotetehdas on ehkä paras esimerkki siitä, miten Metsä Group reagoi biotalouden yhä kasvavaan tärkeyteen. Yhteiskunta toivoo markkinoille vaihtoehtoisia tuotteita, eli sellaisia, jotka ovat ympäristöystävällisempiä kuin nykyiset öljystä tai maakaasusta valmistetut tuotteet. Tämä avaa mahdollisuuksia uusille biotuotteille. Nykyiseen tuotevalikoimaamme kuuluu sellu, mäntyöljy, tärpätti ja bioenergia eri muodoissaan. Ymmärtääksemme, miten tuotevalikoimaamme voidaan kehittää edelleen, meidän on tukeuduttava niihin verkostoihin, joihin edellä viittasin. Sieltä löytyvät suurin osa uusista ideoista sekä ideoiden toteuttamiseen tarvittavat kumppanuudet. Ei myöskään ole poissuljettua, että uudet kumppanudet löytyvätkin metsäsektorin ulkouolelta. Biotalouden tulevat innovaatiot syntyvät siis enenevissä määrin eri sektoreiden rajapinnoilla. 

niklas von weymarn.jpg Niklas von Weymarn
tutkimusjohtaja, Metsä Fibre

Kirjoittaja Niklas von Weymarn on Biobased Industries Consortiumin hallituksen jäsen sekä Forest-based Sector -teknologiayhteisön neuvottelukunnan varapuheenjohtaja.