Huomenna paremmin kuin tänään


Jatkuva parantaminen tarkoittaa meille kaikille hiukan erilaisia asioita. Voi olla helppoa huomata virheitä tai epäkohtia muiden toiminnassa. Paljon haastavampaa on löytää rakentavia korjausehdotuksia tai tehdä korjaava toimenpide itse ja varmistaa, ettei havaittu ongelma toistu.

Toisinaan jatkuva parantaminen nähdään isoina investointeina, uusina tuotteina tai innovaatioina. Mielestäni jatkuva parantaminen on ennen kaikkea pienten ja isojen asioiden päivittäistä kehittämistä. Omalla kohdallani parhaita kokemuksia ovat olleet hetket, jolloin työpisteellä eri ihmisten näkökulmia huomioiden on löydetty tehokkuusluvut pysyvästi uudelle tasolle vieviä ratkaisuja. On ollut hienoa nähdä, mihin ammattilaiset pystyvät yhdessä. Rohkeasti kehittämällä onkin löydetty uusia toimintatapoja, joita emme olisi aikaisemmin uskoneet löytyvän.

Onko meillä vielä kehitettävää tuotannossa? Metsä Woodissa on jo otettu isoja askeleita oikeaan suuntaan esimerkiksi työturvallisuudessa ja tuotantotehokkuudessa. Monet tehdyistä muutoksista mahdollistavat kehittämisen kuitenkin myös jatkossa. Tavoiteorganisaatio siihen liittyvine tiimi- ja moniosaamismalleineen antaa jokaiselle työkaluja asioiden viemiseen eteenpäin oman työn kannalta järkevällä tavalla. Samalla voimme tehdä työpaikoistamme mielenkiintoisia heille, jotka tulevaisuudessa ovat päteviä työkavereitamme.

Tuottavuuden kasvattaminen vuosittain viidellä prosentilla lukeutuu Metsä Woodin teollisen tehokkuuden strategiassa meille asetettuihin tavoitteisiin. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää meiltä kaiken muun lisäksi avointa ja nopeaa kommunikaatiota. Tällöin voimme kohdentaa oikeat resurssit hukkakohteisiin. Usein aloitankin päiväni katsomalla tehtaiden uusia sähköisiä raportteja ja eri tuotantolinjojen tehokkuuksia, jotka nyt ovat meille kaikille avoimina nähtävillä.

Vastaavasti viime vuonna lanseerattu, Lean-ajatteluun perustuva 5S-konsepti kaikilla Metsä Woodin tehtailla osana jatkuvaa parantamista on hyvä osoitus muutoksesta, johon kaikki voivat vaikuttaa. Vielä on silti matkaa siihen, että työpaikkamme olisivat maailmanluokan järjestyksessä.

Minusta tuotannon tehtävissä erityisen mielenkiintoista on, että aina löytyy kehitettävää. Rutiinit ovat tärkeitä turvallisuuden ja pysyvyyden kannalta, mutta rutiinien rinnalle tarvitaan asioiden katsomista uudella tavalla. Haastankin juuri Sinut miettimään, mitä voit omassa työssäsi tehdä tänään ja huomenna paremmin, ja lupaan myös itse tarttua haasteeseen.

 

Teksti: Miikka Hernesaho
johtaja, tuotannon erinomaisuus
Metsä Wood