Metsäteollisuus on energiatehokkaiden
toimijoiden toimiala


​Metsäteollisuus on merkittävä energiankäyttäjä ja -tuottaja. Esimerkiksi vuonna 2017 yksinään Metsä Group tuotti 15 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Toimialan energiaintensiivisyyden vuoksi energian käytön tehokkuus on erityisen tärkeää. Metsäteollisuudessa onkin saavutettu energiatehokkuudessa erinomaisia tuloksia, sillä toimiala on vapaaehtoisesti tehostanut toimintaansa vuosina 2008−2016 noin 5,4 terawattituntia vuodessa. Vuosittainen säästö vastaa energiamäärää, jolla voisi lämmittää saunaa yhtäjaksoisesti 104 000 vuotta! Energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen yhtiöitä kannustaa päästöjen vähentämisen lisäksi myös energiatehokkuustoimenpiteillä saavutettava taloudellinen hyöty.

Energiatehokkuuden parantaminen on  arkipäivää kaikkien Metsä Groupin liiketoiminta-alueiden toiminnassa. Toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi vaihtelevat suurista investoinneista pienempiin tehostamistoimiin. Motivan järjestämän, Valtakunnallisen Energiansäästöviikon 8.−14.10. kunniaksi kokosimme  muutamia esimerkkejä Metsä Groupilla lähiaikoina tehdyistä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

 

CASE METSÄ WOOD:

Energiatehokkuutta kuivauskoneita uudistamalla

Metsä Wood toteutti kuivauskoneiden modernisointihankkeet Lohjan Kerto-tehtaalla sekä Suolahden havuvaneritehtaalla talven ja kevään 2018 aikana. Kuivauskoneet ovat sekä lämpö- että sähköenergian osalta tehtaiden suurimpia  energiankuluttajia, minkä vuoksi niiden toimintaa tehostamalla pystytään parantamaan koko tehtaan energiatehokkuutta. Uudistushankkeissa tehostettiin kuivaajien ilma-, lämpö- ja kosteustasapainon hallintaa, modernisoitiin linjaohjausta sekä viilun kosteus- ja tiheysmittausta. Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi tavoitteena on parantaa kuivatun viilun laatua sekä kasvattaa tuotantomäärää.

”Hankkeet toteutuivat aikataulussa ja tehtyjen uudistusten ansiosta sekä kuivausprosessin höyrynkäyttö että sähkönkulutus ovat tehostuneet”, kertoo Metsä Woodin kehityspäällikkö Jussi Ekman.

Mikäli hankkeille asetetut tavoitteet saavutetaan, harkitaan vastaavanlaisia uudistushankkeita toteutettavaksi myös muilla kuivauskoneilla Metsä Woodin tehtailla Lohjalla, Suolahdessa ja Punkaharjulla. Toteutettujen hankkeiden yhteenlaskettu investointi oli yhteensä noin miljoona euroa.

CASE METSÄ FIBRE:

Maailman energiatehokkain sellutehdas

Äänekoskella vuonna 2017 toimintansa aloittanut Metsä Fibren biotuotetehdas on laiteratkaisujensa ansiosta maailman energiatehokkain sellutehdas eikä se käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Jopa tehtaalla käytettävät trukitkin ovat sähkökäyttöisiä.

Biotuotetehdas tuottaa vuosittain 1,8 terawattituntia sähköä, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen vuotuisesta energiantuotannosta. Tehdas on sähkön suhteen yliomavarainen, sillä se tuottaa 2,4 kertaa käyttämänsä määrän energiaa. Tehtaan käynnistyminen syksyllä 2017 lisäsi uusiutuvan energian määrää Suomessa kahdella prosenttiyksiköllä. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 32 miljoonaa euroa laitoksen energiakonseptille, joka käsittää uutta teknologiaa ja uusiutuvan energian tuotantoa.

CASE METSÄ BOARD:

Metsä Boardin Kaskisten tehtaalle uudentyyppinen lämmönvaihdin ensimmäisenä Suomessa

Metsä Boardin Kaskisten massatehtaan voimalaitoksen savukaasujen lämmöntalteenotossa hyödynnetään jatkossa uudentyyppistä energiatehokkaampaa teknologiaa. Kaskisiin lokakuussa asennettava uuteen teknologiaan perustuva lämmönvaihdin on Suomessa ensimmäinen lajiaan. Lämmönvaihtimen uusiminen on myös ensimmäinen hanke, jolle on myönnetty Business Finlandin uuden teknologian energiatukea. Myönnetyn tuen määrä oli 30 % lähes 600 000 euron suuruisesta investoinnista. Lämmönvaihtimen uusimisella tavoitellaan noin 10  800 megawattitunnin vuotuista energiasäästöä. Tavoiteltava energiasäästö vastaa lähes 1 500 nelihenkisen perheen omakotitalon vuotuista energiankulutusta*.

Uudentyyppinen tyhjiöputkilämmönvaihdin korvaa vanhan ripaputkien käyttöön perustuvan teknologian. Uuden lämmönvaihtimen avulla pyritään energiatehokkuuden parantamisen lisäksi ratkaisemaan myös vanhaan teknologiaan liittyvä korroosio-ongelma.

”Ripaputkiteknologiaan perustuvissa lämmönvaihtimissa esiintyy happaman kaasun kondensoitumisesta johtuvaa syöpymistä, minkä vuoksi vaihdin täytyy uusia tasaisin väliajoin. Uuden tyhjiöputkilämmönvaihtimen kanssa ei ole korroosio-ongelmaa, minkä vuoksi se tarjoaa erittäin pitkäaikaisen ratkaisun savukaasujen lämmöntalteenottoon. Koska kyseessä on uusi teknologia, on tämä meille eräänlainen tutkimushanke. Jos teknologia todetaan Kaskisissa toimivaksi, voidaan se jatkossa ottaa käyttöön muillakin tehtailla”, sanoo Metsä Boardin energiatehokkuuspäällikkö Matti Korhonen.
* Vattenfall: vuotuinen energiankulutus, ei sähkölämmitetty omakotitalo, tavallinen varustelutaso (120 m², neljä henkilöä)

CASE METSÄ TISSUE:

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta:  Metsä Tissuen Mäntän tehdas on parantanut energiatehokkuuttaan merkittävästi

Metsä Tissuen Mäntän tehtaalla valmistetaan wc- ja talouspaperia, käsipyyhkeitä, nenäliinoja, teollisuuspyyhkeitä sekä ruoanlaittopaperia. Tehtaalla on kolme pehmopaperikonetta, yksi tiivispaperikone ja 11 pehmopaperin jalostuslinjaa. Tuotanto on hyvin energiaintensiivistä, sillä lämpöä höyryn ja kaasun muodossa kuluu huomattavia määriä pehmopapereiden ja ruoanlaittopapereiden kuivausprosesseissa. Käytetyn energian määrällä on väliä, sillä sen kustannukset ovat Mäntän tehtaan toiseksi suurin menoerä heti raaka-ainekulujen jälkeen.

Viime vuosina tehtyjen energiatehokkuustoimien ja niiden optimoinnin ansiosta Mäntän tehtaalla on höyryn, kaasun ja sähkön kulutusta vähennetty viisi prosenttia tuotettua paperitonnia kohti seitsemän vuoden aikana. Veden ominaiskulutus taas on vähentynyt viiden viime vuoden aikana jopa 28 prosenttia.

"Säästöihin päästiin käymällä läpi kaikki prosessit ja parantamalla niiden energiankulutuksen mittaamista", Mäntän tehtaan tuotanto- ja energiainsinööri Jyrki Leppäaho kertoo.

Nyt kaikkiin valmistusvaiheisiin on määritetty optimaaliset energiankulutusarvot, joihin prosessinhoitajat voivat vaikuttaa. Tehtaan työkaluksi kehitetyssä uudessa järjestelmässä voidaan valvoa reaaliaikaisesti höyryn, kaasun, sähkön ja veden käyttöä. 

Muut Metsä Group tarinat