Metsä on paras metsänä 


​Metsän luontotyyppien ja lajiston monimuotoisuudesta puhutaan Suomessa paljon. Ja ihan aiheesta – onhan kolme neljäsosaa pinta-alastamme metsää. Yksi monimuotoisuuden turvaamisen keino on yksinkertaisesti pitää metsä metsänä.

Metsien häviämisestä ennätykselliseen kasvuun

Vuonna 1886 voimaan tulleessa Suomen ensimmäisessä metsälaissa kuului silloisten kulttuuri- ja taidevaikuttajien sekä Saksasta kutsutun metsänhoitajan huoli metsien hävittämisestä. Metsien määrän ja laadun oli havaittu heikentyneen voimakkaasti vallalla olleen kaskeamiskulttuurin sekä parhaiden puiden harsinnan seurauksena. Siksi lain pääviestit keskittyivätkin metsän hävittämiskieltoon ja luontaiseen uudistamiseen.

Onneksi ajat muuttuvat ja Suomen metsien vuotuinen kasvu yltää nykyään jo ennätykselliseen 110 miljoonaan kuutiometriin. Voidaan siis todeta, että metsien hävittäminen ei enää aikoihin ole ollut ongelma. Ensimmäisen metsälain valmistelijoiden tekemä havainto metsien häviämisestä on osassa maailmaa kuitenkin edelleen äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen myös monimuotoisuuden kannalta.

Pelissä kaikkien tulevaisuus

Maankäyttömuodon muuttaminen, esimerkiksi metsästä pelloksi, aiheuttaa dramaattisia ympäristömuutoksia metsissä eläville eläin- ja kasvilajeille. Maankäytön muutokset ovat valitettavasti edelleen tätä päivää, erityisesti lajistollisesti maailman rikkaimmissa elinympäristöissä, trooppisissa sademetsissä. Yleisin syy trooppisten sademetsien pinta-alan pienentymiseen on niiden valjastaminen maatalouden käyttöön. Pelkästään Brasiliassa trooppisten sademetsien pinta-ala on 1970-luvulta alkaen pienentynyt Turkin kokoisen pinta-alan verran, valtaosin maatalouden käyttöön.
Metsien säilyminen metsinä on monesta eri syystä kriittistä koko maapallon tulevaisuudelle. Oikeastaan luontaisia puulajeja kestävästi hyödyntävää metsäteollisuutta voidaan pitää takeena sille, että metsä säilyy metsänä. Kun metsää voidaan hyödyntää kestävällä tavalla, sillä on selkeä rahallinen arvo ja se vähentää todennäköisyyttä sille, että muut maankäyttömuodot veisivät siltä tilaa. Tämä näkyy hyvin myös suomalaisessa metsien käytön historiassa – markkinat yksityismetsien puulle kasvattivat Suomen metsävarantoa huomattavasti paremmin kuin kaskeamisen kieltänyt lainsäädäntö koskaan.

 

Armi Purhonen,
Ympäristöpäällikkö
Metsä Group

Muut Metsä-sisällöt