Metsästä ammatti

Suomen metsiin tarvitaan lisää ammattilaisia metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja kuljetukseen. Puuhuoltotehtävät työllistävät muun muassa metsäkoneenkuljettajia ja -asentajia, puutavara-auton kuljettajia ja metsureita. Myös uusien yrittäjien tarve kasvaa.

Metsäalan työllisyysnäkymät ovat kirkastuneet viime aikojen investointipäätösten seurauksena. "Metsäteollisuuden myötätuuli on pantu merkille. Hakijamäärät metsäalan ammattioppiin ovat lisääntyneet, esimerkiksi yhteishaussa kahden viimeisen vuoden aikana koulutukseen ensisijaisesti hakeneidenmäärä nousi runsaat 30 prosenttia. Suunta on siis hyvä, muttei vielä riittävä", metsäopetuksen erityisasiantuntija Karl-Erik Hasa Savon ammatti- ja aikuisopistosta sanoo.

Koulutukseen hakeutuminen on juuri nyt ajankohtaista. Yhteishaku ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin on menossa, ja se päättyy 15. maaliskuuta. Osoitteessa www.opintopolku.fi saa selville, millaista metsäalan koulutusta on tarjolla ja missä alaa voi opiskella. Opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä, ja ammatin voi hankkia joustavasti monella eri tavalla.

Alalle aikuisopiskelun kautta

"Peruskoulun ja lukion käyneiden nuorten metsäalan perustutkinnon suorittaminen kestää 2–3 vuotta. Koulutuksessa painotetaan entistä enemmän osaamisen merkitystä, ei niinkään koulutuksen pituutta", Hasa kertoo.

Peruskoulutuksessa saa ammattitaidon lisäksi valmiuksia asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen. Metsuriksi opiskelevat ryhtyvät usein metsänhoitopalveluja tuottaviksi yrittäjiksi. Myös monet metsäkoneen ja puutavara-auton kuljettajan koulutuksen saaneet siirtyvät yrittäjiksi – useimmiten jatkamaan perheen yritystoimintaa.

"Aikuiskoulutus on tärkeä väylä saada nopeammin uusia ammattilaisia metsään. Aikuisopiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta. Aikuisopinnot ovat nuorisokoulutusta lyhyemmät, ja usein noin vuoden kestävästä jaksosta puolet on työharjoittelua alan yrityksessä. Parhaan opastuksen aikuisopiskelusta kiinnostunut saa lähimmästä metsäoppilaitoksesta."

Jopa 1 000 lisää vuosittain

 
Hasa kertoo, että puunkorjuun ammattilaisia tarvittaisiin lisää vuosittain jopa 1 000 henkilöä. "Se on useita satoja enemmän kuin heitä tällä hetkellä valmistuu."

Hasa vetää Metsämiesten Säätiön rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on koota ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittämään alan koulutusta ja sen markkinointia yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa.

"Ratkaisevaa on saada herätettyä nuorten mielenkiinto ja muuttaa monen ilmeisen vanhahtavaa mielikuvaa metsäalan töistä. Myös naisten olisi hyvä tietää, ettei metsäkoneen ohjaaminen ole voimalaji." 

Kiinnostuitko?

Jos haluat itsenäisen, mutta vastuullisen työn, joka vaatii tarkkuutta ja kykyä nopeisiin päätöksiin, kannattaa harkita metsäalaa. Nykypäivän metsäkoneet ovat työpaikkana viihtyisiä ja niitä ohjataan huipputeknologialla – sama pätee puutavara-autoihin.  Käy tutustumassa metsäalaan, sen tarjoamiin ammatteihin ja opiskelumahdollisuuksiin osoitteissa: www.opintopolku.fi   ja www.metsapuhuu.fi.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin