Metsä Groupin biotuotetehdaskonsepti etenee

                                      

Äänekoskelle rakennettavan Metsä Groupin biotuotetehtaan ytimenä on maailman tehokkain, vuosikapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin sellutehdas. Biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on ollut laajentaa tuotevalikoimaa lukuisiin uusiin biotuotteisiin. Biotuotekonseptin kehittäminen on edennyt ensimmäisiin toteutuspäätöksiin.

”Toimintamallissamme uudet biotuotteet ja kumppanuudet liitetään vaiheittain kehittyvään ja kilpailukykyiseen selluliiketoimintaamme”, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Ensimmäinen askel biotuotekonseptissa otettiin huhtikuussa 2015, jolloin Metsä Group teki investointipäätöksen kuoren kaasutuslaitoksesta. Puun kuoresta valmistetaan tuotekaasua biotuotetehtaan omaan käyttöön, minkä ansiosta tehdas ei tarvitse lainkaan fossiilista energiaa. Uusiutuvalla tuotekaasulla korvataan noin 45 000 kuutiometriä raskasta polttoöljyä vuodessa. Kaasutuslaitos käynnistyy samanaikaisesti biotuotetehtaan kanssa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Biotuotekonseptia täydentävät helmikuussa 2016 tehdyt sopimukset biokaasua valmistavan EcoEnergy SF Oy:n ja biokomposiittia valmistavan Aqvacomp Oy:n kanssa.

EcoEnergy SF Oy rakentaa Metsä Groupin biotuotetehtaalle Äänekoskelle biokaasulaitoksen, joka hyödyntää raaka-aineenaan selluntuotannossa syntyviä lietteitä ensimmäisenä maailmassa. Vuonna 2017 valmistuva laitos tuottaa muun muassa liikennepolttoaineeksi soveltuvaa biokaasua noin 20 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 1800 henkilöauton vuotuista polttoaineen kulutusta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt EcoEnergy SF:lle investointitukea hallituksen hiiletön, puhdas, uusiutuva energia -kärkihankerahoista. Syntyvän biokaasun hyödyntämisestä on tehty aiesopimus Gasum Oy:n kanssa.

Aqvacomp Oy investoi biokomposiittia tuottavaan laitokseen. Sellukuitua ja muovia yhdistävää biomateriaalia voidaan käyttää muun muassa elektroniikka- ja autoteollisuudessa muovin korvaajana. Aqvacomp rakentaa Metsä Groupin Rauman sellutehtaalle tuotantolaitoksen, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Aqvacomp tutkii mahdollisuutta rakentaa edellistä suurempi laitos Äänekoskelle biotuotetehtaan käynnistyttyä.

Seuraavassa vaiheessa Metsä Group arvioi muun muassa biotuotetehtaan hajukaasujen jalostamista rikkihapoksi, jota tehdas käyttäisi raaka-aineenaan markkinoilta ostettavan rikkihapon sijaan. Selluprosessin yhteyteen rakennettava rikkihappotehdas veisi biotuotetehtaan merkittävästi lähemmäs suljettua kemikaalikiertoa.

Havusellusta valmistetut tekstiilikuidut on toinen keskeinen uusien biotuotteiden kehityshanke. Ympäristöystävällinen tekstiilikuidun valmistusmenetelmä perustuu FIBIC Oy:n tutkimusohjelmissa kehitettyyn, ionisia nesteitä hyödyntävään teknologiaan. Metsä Group on jatkanut sen kehittämistä yhdessä japanilaisen Itochun kanssa. Ensimmäiset laboratoriossa tuotetut tekstiilierät ovat valmiina, ja niiden perusteella harkitaan koetehdasmittakaavaan siirtymistä.

Tutkimusta ligniinin jalostamiseksi uusiksi tuotteiksi jatketaan. Ligniinituotetta tullaan valmistamaan koetehtaalla vuoden 2016 aikana.

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin