Metsä Group menestyy ja kehittyy


Ilkka Hämälä rajattu.jpgKirjoitan tätä Metsä Groupin Viestin pääkirjoitusta elokuun lopulla, jolloin koronatapausten määrä on aloittanut Suomessakin jälleen nousunsa. Pandemian alkuvaiheessa linjasimme, että Metsä Groupissa etusijalla ovat henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus, toimintamme jatkuvuus ja tukemme yhteiskunnalle pandemian vaikutuksia vastaan kamppailtaessa. Kesän helpottuneesta tartuntatilanteesta huolimatta pidimme valmiutemme yllä ja olemme kolmessa tavoitteessamme onnistuneet mielestäni varsin hyvin.

Puolivuotistulosta julkaistessamme saatoimme todeta, että konsernin kannattavuus parani jakson loppua kohden ja erityisesti pehmopaperi- ja kartonkiliiketoiminta ilahduttivat hyvillä suorituksillaan. Sahatavaran ja viilupuutuotteiden sekä sellun markkinat ovat kärsineet pandemian kysyntää heikentäneistä vaikutuksista eikä niistä tulosta ole juuri kertynyt.

Sellutehtaiden ja mekaanisen teollisuuden toiminnan jatkuvuus on voitu kuitenkin turvata, ja keskeinen perustehtävämme viedä omistajajäsentemme tuottama puu jalostettuna maailman markkinoille on toteutunut. Kiitos teille aktiivisuudesta puukaupassa poikkeusolojenkin aikana. Viisi vuotta sitten käyttöön otettu sähköinen puukauppa on tänä rajoitettujen kohtaamisten aikana noussut arvoon arvaamattomaan ja puuvirrat metsistänne konsernin tehtaille on saatu pidettyä jatkuvina.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto ja hallitus aloittivat totuttuun tapaan kesän jälkeen työnsä elokuun alun kokouksissaan. Poikkeusolot johtivat siihen, että perinteisen Äänekosken sijaan pidimme kokoukset Tampere-talon väljissä tiloissa. Yhteisten asioiden käsittelyyn hallinnon ja johdon kesken henkilökohtaisesti tapaamalla oli vahvasti tarvetta. Kaikkea asioiden pohtimista ja tulevaisuuden suunnittelua ei saa etäkokouksin yhtä hyvin toimimaan.

Metsä Group elää, menestyy ja kehittyy. Husumin soodakattilan ja Rauman sahan investoinnit etenevät. Kemissä valmistellaan suurinvestointia päätöstä varten, ympäristölupa saataneen vuoden loppuun mennessä. Valtakunnan hallitus päätti kesäkuun lisäbudjetissaan hankkeen kannalta välttämättömien raide-, tie- ja meriväyläinvestointien toteutumisesta. Tehtaan toteutusvaiheen tekninen suunnittelu aloitettiin elokuun alussa.

Metsät, metsätalous ja metsäteollisuus ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osa suomalaisuutta. Me Metsä Groupissa haluamme olla edelläkävijä metsien Suomen menestyksen takaajana ja eteenpäin viejänä.

 

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja

Metsä Group

 

Teksti on 19. syyskuuta 2020 ilmestyneen Metsä Groupin Viesti -lehden pääkirjoitus

Lue lisää tarinoita Metsästä