Headline 1 lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte tempor incidunt ut labore et dolore veniam, quis nostrund quis nostrund.

Merkittävä investointi bioenergiaan Mariestadissa

Mariestadin uusi voimalaitos tuottaa 80–90 prosenttia kaupungin vuotuisesta kaukolämpötarpeesta ja vähentää öljyn kulutusta Metsä Tissuen Katrineforsin tehtaalla jopa 90 prosenttia.

“Tämä on merkittävä investointi kestävään kehitykseen”, sanoo Mark Watkins, SVP Consumer Nordics Metsä Tissuesta. “Uusi voimala vähentää fossiilisia päästöjä  ja tuottaa höyryä tehtaalle ja kaukolämpöä Mariestadin kaupunkiin sekä vihreää sähköä verkkoon. Samalla kustannuksemme laskevat.”

Metsä Tissuen ja paikallisen kunnallisen energiayhtiön VänerEnergi AB:n puoliksi omistama yhteisyritys Katrinefors Kraftvärme AB (KKAB) aloitti toimintansa syksyllä. Voimalan polttoaineena käytetään
puupohjaista biomassaa ja kierrätyspuuta. KKAB hoitaa voimalaa, mutta Metsä Groupin  energiatoiminnon osaamisella ja tuella oli merkittävä rooli sen käyttöönotossa.

Mariestadissa on 16 000 asukasta, jotka saavat nyt vihreämpää kaukolämpöä.“ Tämä on hieno esimerkki hyvästä naapuruudesta”, Watkins kertoo. “Molemmat osapuolet hyötyvät.”

Metsä Groupissa puupohjaisen bioenergian osuus on jo nyt suuri – yli 85 prosenttia kaikesta tehtailla käytettävästä polttoaineesta on puupohjaista – mutta Mark Watkins kertoo, että Ruotsissa tehdään uusia suunnitelmia bioenergian osuuden kasvattamiseksi. “Tutkimme uuden biomassakattilan mahdollisuutta Metsä Tissuen Nyboholmin tehtaalla. Pidämme kestävään ratkaisuun investoimista  kannattavana.”  

Kuvassa vasemmalta: Mark Watkins, Katrinefors Kraftvärmen toimitusjohtaja Johan Nilsson ja Katrineforsin tehtaanjohtaja ja tuotantojohtaja Peter Lindgren.                                 
 

katso myös 

Metsä Tissue