Kolumni: Luotsaako metsäteollisuus kiertotaloutta?


Mari Pantsar SitraMaapallolta kului miljoonia vuosia muuttaa muinaiset eliöt fossiilisiksi aineiksi. Meiltä ihmisiltä kuluu vain hetki, kun käytämme ja hukkaamme näitä raaka-aineita. Valmistamme niistä esimerkiksi tekstiilejä tai muovituotteita, jotka käytön jälkeen usein päätyvät polttoon, kaatopaikalle tai saasteeksi ympäristöön.

Tämä yhtälö ei toimi. Meidän on siirryttävä ympäristöä kuormittavasta kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen. Siinä käyttöön otetut materiaalit säilyvät kierrossa ja niitä käytetään uudestaan ja uudestaan. Materiaalien ja tuotteiden arvo säilyy tai se voi jopa kasvaa uusissa käyttötarkoituksissa. Hyvänä esimerkkinä ovat pakkausmateriaaleista valmistetut design-reput.

Monen mielestä ympäristön kuormittamisen pienentäminen tai luonnonvarojen säästäminen olisivat jo riittävän hyvä syy siirtyä kohti kiertotaloutta, sillä tänä päivänä tarvitsisimme 1,5 maapalloa tuottamaan ihmiskunnan käyttämät luonnonvarat. Kiertotalous on kuitenkin paljon muutakin. Se tuo myös taloudellista toimeliaisuutta ja kasvua.

Kiertotaloudessa pyritään myös korvaamaan fossiilisia ja uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla. Puupohjaisilla aineilla voitaisiin periaatteessa tulevaisuudessa korvata lähestulkoon kaikki uusiutumattomat raaka-aineet, jos puuta olisi tarpeeksi. Tekstiilit, muovituotteet, rakennukset ja kulkuneuvot voitaisiin jo tehdä puupohjaisista materiaaleista. Koska metsät ja puu ovat kuitenkin määrältään rajallisia ja niillä on monta hyödyllistä käyttötarkoitusta, olisi käyttöön otetuista raaka-aineista järkevää valmistaa mahdollisimman korkean arvon tuotteita. Tällöin sekä ympäristö että talous kiittäisivät.

Tämä johtaakin meidät metsäteollisuuteen. Kertoessani Suomen kiertotalouden menestystarinoista kansainvälisissä tilaisuuksissa nostan aina metsäteollisuuteemme esimerkiksi. Se on toteuttanut joitain kiertotalouden periaatteita jo kauan. Syntynyt jätemäärä on ajettu minimiin ja sivuvirroista tehdään uusia tuotteita ja polttoaineita. Tulevaisuudessa metsäteollisuuden rooli kiertotalouden ajurina tulee vain kasvamaan, sillä maailma joutuu – ehkä hyvin nopeastikin – luopumaan fossiilisten raaka-aineiden käytöstä ilmastonmuutoksen rivakan etenemisen vuoksi.

Siirtymisellä kohti kiertotaloutta on jo kiire. Siksi olenkin ylpeä saadessani kuulla uusista hienoista tuotteista, joita metsäteollisuuteemme jo tuottaa tai kehittää. Itse ainakin tulen käyttämään puupohjaisia tekstiilejä, kunhan ne valtaavat markkinat. Toivottavasti hyvin pian.

Mari Pantsar
johtaja, hiilineutraali kiertotalous
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Mari Pantsarilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä useissa hallituksissa. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori ja toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Kuva: Miikka Pirinen