Mäntän tehdas paransi energiatehokkuutta


​​​​​​

Mäntän tehtaan prosessinhoitajat tarkkailevat energiankulutusta reaaliaikaisesti. Höyryn ja sähkön kulutusta on vähennetty kahdeksan prosenttia tuotettua paperitonnia kohti edellisiin vuosiin verrattuna. Veden ominaiskulutus taas on vähentynyt parin viime vuoden aikana jopa 14 prosenttia.


"Säästöihin päästiin käymällä läpi kaikki prosessit ja parantamalla niiden energiankulutuksen mittaamista", Mäntän tehtaan kehitys- ja energiainsinööri Jyrki Leppäaho kertoo.

Kaikille kohteille määritettiin muun muassa optimaaliset kulutusarvot ja it-kumppanin kanssa rakennettiin uusi energiankäyttöä seuraava järjestelmä.  Nyt prosessinhoitajat seuraavat aktiivisesti höyryn, kaasun, sähkön ja veden käyttöä, ja kuukausittain jokaisen prosessin osan raportit käydään läpi. Muutoksia havainnoidaan päivittäin.

"Meidän täytyy päästä mahdollisten poikkeamien jäljille ajoissa. Tiedot helpottavat myös käyttö- ja kunnossapitotoimintaa. Esimerkiksi äkillinen vedenkäytön kasvu voi olla merkki venttiilivuodosta",

Risto Savonmäki on LVI- ja kiinteistönhuollon asiantuntijana ollut mukana energiatehokkuutta parantaneissa hankkeissa tehtaalla.
"Mahdollinen energiahukka pesii useimmiten lämpimissä vesissä ja kuivatuksessa", Savonmäki sanoo ja antaa tunnustusta kollegalle:  "Jyrki teki paljon töitä vesikiertojen sulkemisessa."

Savonmäen hallitsema laitetietous kietoutuu energiatehokkuuteen monin tavoin.
"Jos esimerkiksi paperikoneen kuidun talteenoton suotimella on toimintahäiriö ja vettä joudutaan hylkäämään tavallista enemmän, myös energiaa kuluu enemmän. Lämmin vesi on liian arvokas resurssi hukattavaksi."

Fiksua prosessin ajamista

Tehtaan käyttämä höyry ja osa sähköstä tulevat naapurista, Mäntän Energian voimalaitokselta, jonka Metsä Tissue ja Mäntän Kaukolämpö omistavat. Voimalaitos käyttää energialähteenään hakkeen ja turpeen lisäksi tuotannon sivujakeita Metsä Groupin tehtailta.

Prosessinhoitaja pystyy säätelemään energiankulutusta pyrkimällä mahdollisimman hyvään tuotantotehokkuuteen – tuotelaatua ja työturvallisuutta riskeeraamatta. Häiriöt prosessissa ja hylkytavara heikentävät koneen hyötysuhdetta. Mutta yksi vaikuttamistavoista liittyy juuri höyryn käyttöön.

"Voimme säästää energiakustannuksissa esimerkiksi käyttämällä jenkkisylinterillä mahdollisimman paljon omalla voimalaitoksella tuotettua höyryä. Nestekaasu on tuontitavarana kalliimpaa. Mitä enemmän lisään höyrynpainetta, sitä vähemmän kaasua kuluu", prosessinhoitaja Markku Saarinen kertoo.  

Saarinen ajaa Paperikone 10:tä, joka valmistaa pääosin Serlan ja Lambin wc- ja talouspapereita.   

Energiatehokkuus tapetilla Metsä Groupissa

Kustannuksilla on väliä, koska energiakulut ovat Mäntän tehtaan toiseksi suurin menoerä heti raaka-ainekulujen jälkeen. Mäntän tehtaan tehostamistoimet olivat osa Metsä Tissuen laajaa energiaohjelmaa. Viime vuonna Metsä Tissue oli yksi DENA:n, Deutsche Energie-Agenturin, järjestämän kansainvälisen energiatehokkuuskilpailun finalisteista. Parhaan käytännön kunniamaininta tuli Saksan Stotzheimin tehtaalla tehdystä työstä.

Metsä Tissue, kuten koko Metsä Group, on sitoutunut parantamaan energiatehokkuuttaan 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. Energiatehokkuus on tärkeä kestävän kehityksen teema koko Metsä Groupissa.

Yläreunan kuvassa vas.: Risto Savonmäki, Jyrki Leppäaho ja Markku Saarinen.

Tutustu  muihin Metsä-sisältöihin​