Lisätodiste Metsä Boardin kartonkien turvallisuudesta


Elintarvikkeisiin kulkeutuvat terveydelle haitalliset mineraaliöljyt ovat aiheuttaneet huolta Euroopassa jo vuosien ajan. Metsä Board tutki vuonna 2016 mineraaliöljyjen kulkeutumista pakkauksista elintarvikkeisiin ja sai vakuuttavaa tietoa kartonkiensa tuoteturvallisuudesta. 

Metsä Boardin tutkimuksessa suklaamuroja säilytettiin sekä kierrätyskuitupohjaisissa kartonkipakkauksissa että Metsä Boardin ensikuitupohjaisissa taivekartonkipakkauksissa. Pakkauksia varastoitiin kierrätyskuidusta valmistetuissa aaltopahvilaatikoissa neljä kuukautta. Neljän kuukauden jälkeen murojen mineraaliöljypitoisuus analysoitiin kahdessa ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa.

"Tulokset eivät osoittaneet suoraa tai epäsuoraa mineraaliöljyn kulkeutumista muroihin, jotka oli pakattu Metsä Boardin taivekartongista tehtyihin pakkauksiin. Sen sijaan mineraaliöljyjen määrä nousi selvästi muroissa, jotka oli pakattu kierrätyskuitupakkauksiin, ja ylitti Saksan valmisteilla olevassa asetuksessa mainitut pitoisuudet", johtaja Terhi Saari Metsä Boardin Äänekosken teknologiakeskuksesta kertoo.

Metsä Board mittasi myös pakkauksien ja aaltopahvilaatikoiden mineraaliöljypitoisuudet. Mittausten mukaan mineraaliöljyjen määrä kierrätyskuitupakkauksissa väheni selvästi varastoinnin aikana, mikä viittaa mineraaliöljyjen sisältämien hiilivetyjen haihtumiseen ja kulkeutumisriskiin.

Ensikuidusta valmistetut kartongit ovat puhtaita ja turvallisia

Mineraaliöljy saattaa löytää tiensä elintarvikkeeseen pakkauksen kautta. Se voi olla peräisin muoveista, liimoista, painomusteista, elintarvikkeen lisäaineista sekä kuljetuksesta tai polttoaineista.  Kartongin valmistajille ei tällä hetkellä ole selkeää säädöksiin perustuvaa ohjeistusta, mutta päivitettävän EU-asetuksen lisäksi Saksa valmistelee myös asiaan liittyviä säädöksiä.

Italia ja Sveitsi ovat jo kieltäneet kierrätyskuidun käytön suojaamattomien elintarvikkeiden pakkauksissa.

Metsä Boardin ensikuitukartongit ovat puhtaita ja niitä voi käyttää turvallisesti elintarvikepakkauksissa. Ne noudattavat elintarviketurvallisuusasetuksia. "Mineraaliöljyt eivät ole peräisin puusta, joka on meidän pääraaka-aineemme, ja kaikki käyttämämme raaka-aineet on hyväksytty elintarvikepakkausmateriaaleiksi. Raaka-aineemme ovat sataprosenttisesti jäljitettävissä. Käyttämämme ensikuitu voidaan jäljittää kestävästi hoidettuihin pohjoiseurooppalaisiin metsiin", Saari kertoo.