Kestävästi metsästä

Pohjoista puuta voi kutsua maailman parhaaksi raaka-aineeksi esimerkiksi sen laadun, monipuolisuuden ja uusiutuvuuden vuoksi. Meillä on myös muita pääraaka-aineeseemme liittyviä valtteja kuten se, että puunhankinta-alueellamme puuston määrä kasvaa enemmän kuin sitä korjataan. Lisäksi tiedämme aina hankkimamme puun alkuperän.

Hankkimamme puu tulee sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä, mikä tarkoittaa sitä, että varmistamme puun laillisuuden sekä puun koko toimitusketjun hyväksyttävyyden ja kestävyyden. Käyttämästämme puusta 84 prosenttia on sertifioitu tunnetuimpien kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien PEFC™:n tai FSC®:n mukaisesti. Luku on toimialallamme erinomainen. Maailmanlaajuisesti vain noin 10 prosenttia metsistä on sertifioitu. Metsä Groupin tavoitteena on, että sertifioidun puun osuus tuotannossa käytetystä puusta on jatkossakin yli 80 prosenttia.

Koko toimitusketju on vastuullinen

Asiakkaillemme on tärkeää, että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Groupissa käytössä olevat puun alkuperän hallintajärjestelmät (chain of custody) mahdollistavat hankittavan puun alkuperän ja logistiikkaketjun seuraamisen läpi koko arvoketjun. Alkuperäseurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen puuraaka-aine-erien reitti tuotteeseen asti.

Metsä Groupin sisäiset auditoinnit ja puun alkuperän hallintajärjestelmä kattavat puuntoimittajien ja sopimusyrittäjien toiminnan. Auditoinneissa tarkastellaan laajasti kestävän kehityksen toteutumista puunhankinnassa, esimerkiksi metsien luontoarvojen säilyttämistä, puunkorjuusäädösten ja -oikeuksien noudattamista sekä sosiaalisia tekijöitä, kuten työturvallisuutta. 

Edellytämme myös puuntoimittajien ja urakoitsijoiden sitoutuvan sopimuksissaan kestävän kehityksen periaatteisiin, jotka alkavat toimitusketjun alusta ja koskevat lisäksi toimitukseen mahdollisesti osallistuvien aliurakoitsijoiden toimintaa. Lisäksi edellytämme toimittajiemme sitoutumista toimittajille suunnattuun toimintatapaohjeeseen

Raaka-aineiden jäljitettävyys on tärkeää puunhankinnan kestävyyden osoittamiseksi, mutta systemaattisuus on tärkeää myös tuoteturvallisuussyistä. Esimerkiksi elintarvikepakkauksissa käytettävän kartongin valmistusprosessit ovat tarkkaan säädeltyjä. Käytämme kartongeissamme ainoastaan puhdasta ensikuitua, joka soveltuu erittäin hyvin vaativiin käyttökohteisiin. Myös muiden raaka-aineiden tulee täyttää elintarvikekelpoisuusvaatimukset.  Elintarvikepakkausmateriaalin turvallisuuden varmistamista varten kaikilla kartonki-, sellu- ja leivinpaperitehtailla on sertifioitu ISO 22000 -järjestelmä.

Sertifioinnit kestävän metsätalouden puolesta
Metsäsertifioinnit ovat riippumattomien ulkopuolisten tahojen varmentamia ja kertovat sekä meille että asiakkaille metsien laillisesta ja kestävästä käytöstä. Sertifioinnin avulla varmistetaan, että metsissä säilyvät niille luonteenomaiset elinympäristöt ja luontotyypit, sekä turvataan niiden monimuotoinen eliölajisto. Lisäksi sertifioinnilla huolehditaan metsässä työskentelevien oikeuksista ja turvataan metsien virkistyskäyttö.

Haluamme olla kehittämässä kestävän metsätalouden standardeja ja tarjota mahdollisimman laajan valikoiman sertifioituja tuotteita.

Ryhmäsertifiointi on yksi keino edistää kestävää metsätaloutta yhdessä eri metsänomistajien kesken, koska se on yksilöllistä sertifiointia helpompi ja edullisempi tapa sertifioida metsiä. Vuonna 2012 Metsä Group sai FSC-ryhmäsertifikaatin, joka kattaa kaikki konserniyritysten Suomessa omistamat metsät, tällä hetkellä noin 35 000 hehtaaria. Nämä metsät saivat PEFC-ryhmäsertifikaatin jo vuonna 2000. Myös Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan sopimusasiakkaat voivat liittyä FSC-ryhmäsertifikaattiin. Metsänomistajille on jo aiemmin tarjottu mahdollisuutta PEFC-ryhmäsertifikaattiin. Metsä Groupin ryhmäsertifikaateissa asiantuntija-apumme sisältää neuvontaa ja suunnittelua sekä sertifiointiin liittyviä ennakkovalmisteluja ja sertifikaattien hallinnoinnin.

Metsäliitto Osuuskunnan FSC-lisenssikoodi on FSC-C014476.