Kestävän kehityksen raportin tiedot  käyvät läpi tiukan seulan 


​Metsä Group julkaisee vuosittain kestävän kehityksen raportin, joka esittelee yhtiömme kestävän kehityksen saralla tekemää työtä ja asetettujen tavoitteiden edistymistä. Haluamme tarjota sidosryhmillemme mahdollisimman luotettavaa ja tarkkaa tietoa, minkä vuoksi  ulkopuolinen taho varmentaa raportin sisällön. Läpinäkyvällä raportoinnilla on pitkät perinteet, sillä  Metsä Groupin edeltäjän, Metsä-Serlan, ensimmäisen ympäristöraportti julkaistiin jo vuonna 1989.

Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista löytyy paljon sekä laadullista että numeerista tietoa, johon sidosryhmien tulee voida luottaa. Kestävän kehityksen raportin tietojen varmentaminen on vapaaehtoista, mutta Metsä Groupissa jo vakiintunut tapa toimia. Varmentamisen myötä voimme tarjota sidosryhmillemme mahdollisimman oikeaa tietoa, ja lisäksi varmennusprosessin havainnot tukevat toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Mutta mitä varmennuksessa oikein tapahtuu?

Varmentaminen on asiantuntijoiden yhteistyötä

Kestävän kehityksen raportin tietojen varmentaminen on tehtaiden, eri toimintojen asiantuntijoiden, yrityksen johdon sekä ulkopuolisen varmentajan yhteistyötä. Varmennusprojekti aloitetaan jo syksyllä, mutta projektin kiireisin ajankohta sijoittuu alkuvuoteen, jolloin päättynyttä vuotta koskevat ympäristö-, henkilöstö- ja muut raportoitavat tunnusluvut valmistuvat.

Varmennuksessa ulkopuolinen taho käy läpi lukujen laskentatavat sekä tarkistaa, että luvut on raportoitu sisäisiin järjestelmiimme oikein. Varmentajat myös käyvät valitsemillaan toimipaikoilla tutustumassa tiedonkeruujärjestelmiin ja -menetelmiin. Varmennettavat toimipaikat vaihtelevat vuosittain. Varmentajat tutustuvat kaikkeen raportista löytyvään tietoon.

Kokonaisuudesta laaditaan varmennuslausunto, joka löytyy kestävän kehityksen raportin lopusta. Lausunto sisältää kuvauksen varmennusprosessista sekä yhteenvedon varmentajien havainnoista ja suosituksista.

”Ulkopuolinen varmennus on tärkeää sekä tietojen luotettavuuden että raportoinnin kehittämisen kannalta. Tavoitteemme on raportoida kestävän kehityksen olennaisista asioista läpinäkyvästi ja selkeästi. Ulkopuolisen tahon havainnot myös auttavat meitä kehittymään,” kertoo Hanna Kalliomäki Metsä Groupin kestävän kehityksen viestinnästä.

Muut  Metsä-sisällöt